PRISPEVAMO K VAŠEMU DOBIČKU

O PODJETJU

LJUBLJANA

CELOVŠKA 150, LJUBLJANA
PETEK 10:00 - 12:00

TELEFON

041 682 727
01 8995 083

SEDEŽ

CESTA DUŠANA KVEDRA 27, LITIJA
PONEDELJEK - ČETRTEK 08:30 - 15:30

MAIL

info@pavliha.org

POSTOPEK MEDIACIJE

Intervju na Radiu Štajerski val
Intervju na radiu Štajerski val

  • Ena stranka prosi za rešitev spora ali zadeve s pomočjo madiatorke, tako da jo zaprosi, da sproži postopek mediacije, tako
  • Da pošlje povabilo nasprotni stranki, če soglaša z načinom rešitve zadeve v mediacijskem postopku
  • Če stranka, kateri je poslano povabilo, soglaša z mediacijo, se srečamo ter po uvodnem nagovoru podpišemo mediacijsko pogodbo, v kateri je določen čas trajanja mediacije in cena.
  • Eno mediacijsko srečanje traja običajno 2 uri.
  • Običajno sta potrebna dva mediacijska srečanja, da je spor rešen pozitivno, torej z dogovorom.
  • Mediacija lahko traja tudi več mesecev, vendar najdlje do 6 mesecev.
  • 30% mediacij je neuspešnih, razlogi so različni.
  • V postopku mediacije lahko sodelujejo tudi odvetniki in drugi pooblaščenci
  • Sporazum se zapiše in overi po notarju, na način, ki je najbolj ugoden za obe stranki