PRISPEVAMO K VAŠEMU DOBIČKU

O PODJETJU

LJUBLJANA

CELOVŠKA 150, LJUBLJANA
PETEK 10:00 - 12:00

TELEFON

041 682 727
01 8995 083

SEDEŽ

CESTA DUŠANA KVEDRA 27, LITIJA
PONEDELJEK - ČETRTEK 08:30 - 15:30

MAIL

info@pavliha.org

REFERENCE MEDIATORKE

CIVILNA, GOSPODARSKA IN DELOVNA MEDIACIJA

 • Delovne izkušnje kod sodnica, odvetnica in vodja večje pravno kadrovske službe
 • Oktobra 2009 uspešno opravila tečaj za mediatorja pri Društvu mediatorjev Slovenije
 • Na listi mediatorjev pri Okrožnem sodišču v Krškem in Delovnem sodišču v Ljubljani za obdobje treh let/ sodišču pridružen program, financiran iz proračuna RS/
 • Mediatorka, inštruktor in arbiter pri Gospodarski zbornici Slovenije
 • Več uspešno zaključenih predsodnih mediacij

IZOBRAŽEVANJA

 • Napotitev na mediacijo, organizacija Centra za izobraževanje pri MP
 • Nadaljevano izobraževanje s področja mediacije za mediatorje v individualnih nesodnih delovnih sporih, organizator GZS
 • Mednarodna konferenca o alternativnem reševanju sporov v Ljubljani, organizator CI
 • 4. dnevi mediacij 2011 v Boh.Bistrici, organizator Družba za mediacijo in reševanje sporov
 • Čezmejna mediacija in E mediacija, organizato CI pri MP
 • Nadaljevanje izobraževanja na področju gospodarskih sporov, organizator društvo mediatorjev

MNENJE STROKE

Mediacijska srečanja, ki jih je vodila mediatorka so trajala ravno prav dolgo, postopek mediacije je razložila razumljivo, strankam je omogočala razlago njihovih stališč, razumela je, katera vprašanja so bistvena , pridobila je zaupanje strank in ni na vsak način skušala doseči poravnave.

Po oceni odvetnikov je imela potrebno psihološko in pravno znanje, odvetnikom je omogočala zastopanje interesov strank.

Povpečna ocena je bila 4,54, /stranke, 4,33,odvetniki 4,75/.