PRISPEVAMO K VAŠEMU DOBIČKU

O PODJETJU

LJUBLJANA

CELOVŠKA 150, LJUBLJANA
PETEK 10:00 - 12:00

TELEFON

041 682 727
01 8995 083

SEDEŽ

CESTA DUŠANA KVEDRA 27, LITIJA
PONEDELJEK - ČETRTEK 08:30 - 15:30

MAIL

info@pavliha.org

ZAKAJ MEDIACIJA

Intervju na Radiu Štajerski val
Intervju na radiu Štajerski val

Obstaja več razlogov, zakaj reševati spore z uporabo mediacije, vendar so najpomembnejši naslednji :

  • Da je mediacija nekaj odličnega, kar se nam je zgodilo v novi državi, ki je iz leta v leto postajala z nepregledno množico predpisov en velik kaos
  • Da mora mediacija zaživeti kot nov način reševanja sporov, ki ga bodo ljudje sprejeli kot način, da spor rešijo sami, ker si ga želijo rešiti, da lahko grejo v življenju naprej. Gre za to, da ljudje razumejo, da je v mediaciji zadeva prepuščena njim, da jo oblikujejo in zmodelirajo po svojih interesih in vrednotah, pri čemer bo zadeva rešena veliko hitreje kot po sodni poti, ceneje in s krajšimi psihičnimi obremenitvami. Seveda pa ne v nasprotju s kogentnimi predpisi.
  • Da ko se obe strani odločita, da bosta spor rešili z medsebojnim popuščanjem, se v istem trenutku odločite, da bosta začeli aktivno komunicirati.
  • Da je mediacija drugačen postopek kot sojenje. Ne glede, da mediacija na prvi pogled izgleda preprosta, pa v resnici ni. Zajema veliko veščin, znanja, časa in izkušenj, predvsem pa poznavanje sebe. Gre preprosto za hudo specializacijo.
  • Da je nujno nameniti kar nekaj časa, prostora ter denarja seznanjanju fizičnih in pravnih oseb z možnostmi mediacije /ki ni samo reševanje spora, ampak še izobraževanje, prevencija, opazovanje odnosov etc./.
  • Mediacija, kot način reševanja sporov, lahko ostane bodisi pri sodiščih, bodisi jo ministrstvo za pravosodje s koncesijo podeli za to specilaziranim ustanovam./ kot jo npr. ministrstvo za delo podeljuje preko javnih razpisov v zadevah družinske mediacije, pri centrih za socialno delo/.
  • Da je zelo pomembno, da se mediacija razvije do takšnega obsega, da se jo sprejme kot resen in nujen del pravosodnega sistema, saj navsezadnje to pomeni znižanje stroškov postopka tako za državo kot za državljane in pravne osebe in skrajšanje časa, ki bi bil sicer potreben za dokončno rešitev spora/pravna sredstva in izvršbe/