PRISPEVAMO K VAŠEMU DOBIČKU

O PODJETJU

LJUBLJANA

CELOVŠKA 150, LJUBLJANA
PETEK 10:00 - 12:00

TELEFON

041 682 727
01 8995 083

SEDEŽ

CESTA DUŠANA KVEDRA 27, LITIJA
PONEDELJEK - ČETRTEK 08:30 - 15:30

MAIL

info@pavliha.org

KAZALNIKI DOBIČKONOSNOSTI

KOEFICIENT ČISTE DOBIČKONOSNOSTI KAPITALA ( ROE )

xxxxxx čisti dobiček v poslovnem letu Kapital čisti poslovni izid tekočega leta Povprečni kapital brez čistega poslovnega izida tekočega leta čisti dobiček v poslovnem letu
-------------------------------------------
povprečni kapital (brez čistega poslovnega izida proučevanega leta)
leto 2007 158.878,00 € 1.502.869,00 € 150.932,00 € 1.351.937,00 € 11,75%
leto 2006 106.209,00 € 1.343.991,00 € 106.209,00 € 1.237.782,00 € 8,58%
leto 2005 37.703,00 € 1.238.119,00 € 0,00 € 1.238.119,00 € 3,05%
dejavnosti 2007 2.398.334,00 € 87.910.218,00 € 3.479.539,00 € 84.430.679,00 € 2,84%

KOEFICIENT ČISTE DONOSNOSTI SREDSTEV ( ROA )

čisti dobiček v poslovnem letu dane obresti skupaj povprečna sredstva čisti dobiček + dane obresti v poslovnem letu
---------------------------------------------------------
povprečna sredstva
leto 2007 158.878,00 € 158.878,00 € 1.616.772,00 € 9,83%
leto 2006 106.209,00 € 106.209,00 € 1.610.733,00€ 6,59%
leto 2005 37.703,00 € 37.711,00 € 1.383.835,00€ 2,73%
dejavnosti 2007 2.398.334,00 € 4.392.522,00 € 6.790.856,00 € 246.882.020,00 € 2,75%

KOEFICIENT ČISTE DOBIČKONOSNOSTI OSNOVNEGA KAPITALA

čisti dobiček v poslovnem letu povprečni osnovni kapital čisti dobiček v poslovnem letu
--------------------------------------------------
povprečni osnovni kapital
leto 2007 158.878,00 € 1.183.882,00 € 13,42%
leto 2006 106.209,00 € 1.183.880,00 € 8,97%
leto 2005 37.703,00 € 1.184.198,00 € 3,18%
dejavnosti 2007 2.398.334,00 € 32.822.933,00 € 7,31%

KOEFICIENT DIVIDENDNOSTI OSNOVNEGA KAPITALA

vsota dividend za poslovno leto
-----------------------------------------------
povprečni osnovni kapital
leto 2007
leto 2006

STOPNJA DIVIDENDNOSTI ČISTEGA DOBIČKA

vsota dividend za poslovno leto
----------------------------------------------------
povprečni čisti dobiček
leto 2007

OSNOVNA ČISTA DOBIČKONOSNOST NAVADNE DELNICE

čisti dobiček za navadne delnice v poslovnem letu
---------------------------------------------------------------------------
povprečno število uveljavljajočih se navadnih delnic
leto 2007
leto 2006
leto 2005
dejavnosti 2007

POPRAVLJENA ČISTA DOBIČKONOSNOST NAVADNE DELNICE

popravljeni čisti dobiček za navadne delnice v poslovnem letu
---------------------------------------------------------------
povprečno število popravljenih uveljavljajočih se navadnih delnic
leto 2007
leto 2006
leto 2005
dejavnosti 2007

DIVIDENDNOST NAVADNE DELNICE

vsota dividend za navadne delnice v poslovnem letu
---------------------------------------------------------------------------
povprečno število uveljavljajočih se navadnih delnic
leto 2007
leto 2006
leto 2005
dejavnosti 2007

OSTALI KAZALNIKI POVEZANI Z DELNICAMI