PRISPEVAMO K VAŠEMU DOBIČKU

O PODJETJU

LJUBLJANA

CELOVŠKA 150, LJUBLJANA
PETEK 10:00 - 12:00

TELEFON

041 682 727
01 8995 083

SEDEŽ

CESTA DUŠANA KVEDRA 27, LITIJA
PONEDELJEK - ČETRTEK 08:30 - 15:30

MAIL

info@pavliha.org

KAZALNIKI DOHODKOVNOSTI

STOPNJA UDELEŽBE ZAPOSLENCEV V DOHODKU

vsota čistih plač (brez vštetih dajatev) in drugih deležev zaposlencev
--------------------------------------------------------------------
vsota dobička, stroškov za plače, vračunanih obresti in vračunanih dajatev - izguba
leto 2007
leto 2006
leto 2005
dejavnosti 2007

STOPNJA UDELEŽBE FINANCERJEV V DOHODKU

vsota danih obresti in dividend
-----------------------------------------------------------
vsota dobička, stroškov za plače, vračunanih obresti in vračunanih dajatev – izguba
leto 2007
leto 2006
leto 2005
dejavnosti 2007

STOPNJA UDELEŽBE DRŽAVE V DOHODKU

vračunani davki (skupaj z davki v plačah)
-----------------------------------------------------------------
vsota dobička, stroškov za plače, vračunanih obresti in vračunanih dajatev – izguba
leto 2007
leto 2006
leto 2005
dejavnosti 2007

STOPNJA UDELEŽBE PODJETJA V DOHODKU

čisti dobiček po odbitku dividend
--------------------------------------------------------------------
vsota dobička, stroškov za plače, vračunanih obresti in vračunanih dajatev – izguba
leto 2007
leto 2006
leto 2005
dejavnosti 2007

POVPREČNA MESEČNA KOSMATA PLAČA POVEČANA ZA KOSMATE UDELEŽBE ZAPOSLENCEV

vsota povprečne vsote mesečnih vračunanih kosmatih plač in drugih kosmatih udeležb zaposlencev
---------------------------------------------------------------------
povprečno število zaposlencev
leto 2007
leto 2006
leto 2005
dejavnosti 2007

POVPREČNA MESEČNA ČISTA PLAČA POVEČANA ZA ČISTE UDELEŽBE ZAPOSLENCEV

vsota povprečne vsote mesečnih vračunanih čistih plač in drugih udeležb zaposlencev (to je brez dajatev)
----------------------------------------------------------------------
povprečno število zaposlencev
leto 2007
leto 2006
leto 2005
dejavnosti 2007