PRISPEVAMO K VAŠEMU DOBIČKU

O PODJETJU

LJUBLJANA

CELOVŠKA 150, LJUBLJANA
PETEK 10:00 - 12:00

TELEFON

041 682 727
01 8995 083

SEDEŽ

CESTA DUŠANA KVEDRA 27, LITIJA
PONEDELJEK - ČETRTEK 08:30 - 15:30

MAIL

info@pavliha.org

KAZALNIKI GOSPODARNOSTI

KOEFICIENT GOSPODARNOSTI POSLOVANJA

poslovni prihodki poslovni odhodki poslovni prihodki
----------------------------
poslovni odhodki
leto 2007 1.257.542 1.060.741 118,55%
leto 2006 1.291.133 1.161.213 111,19%
leto 2005 847.849 812.979 104,29%
dejavnosti 2007 267.390.731 262.383.450,00€ 101,91%

KOEFICIENT CELOTNE GOSPODARNOSTI

poslovni prihodki finančni prihodki drugi prihodki skupaj poslovni odhodki finančni odhodki drugi odhodki skupaj poslovni izid prihodki
----------
odhodki
leto 2007 1.257.542 9.997 230 1.267.769 1.060.741 5 11 1.060.757 207.012 1,20
leto 2006 1.291.133 4.119 4.219 1.299.471 1.161.213 8 0 1.161.221 138.250 1,12
leto 2005 847.849 2.667 188 850.704 812.979 21 0 813.000 37.704 1,05
dejavnosti 2007 267.390.731 2.317.712 2.461.820 272.170.263 262.383.450 5.657.606 287.634 268.328.690 3.841.573 1,01

STOPNJA PROIZVAJALNE STROŠKOVNOSTI POSLOVNIH PRIHODKOV

stroški proizvajanja v prodanih količinah
--------------------------------------------------------
poslovni prihodki
leto 2007
leto 2006
leto 2005
dejavnosti 2007

STOPNJA PRODAJNE STROŠKOVNOSTI POSLOVNIH PRIHODKOV

stroški prodajanja poslovni
-------------------------------------------
prihodki
leto 2007
leto 2006
leto 2005
dejavnosti 2007

STOPNJA SPLOŠNODEJAVNOSTNE STROŠKOVNOSTI POSLOVNIH PRIHODKOV

stroški splošnih služb
---------------------------------
poslovni prihodki
leto 2007
leto 2006
leto 2005
dejavnosti 2007

STOPNJA TEHNIČNE (ZMOGLJIVOSTNE) STROŠKOVNOSTI POSLOVNIH PRIHODKOV

stroški amortizacije
------------------------------
poslovni prihodki
leto 2007
leto 2006
leto 2005
dejavnosti 2007

STOPNJA DELOVNE STROŠKOVNOSTI POSLOVNIH PRIHODKOV

stroški dela poslovni prihodki stroški dela
-------------------------
poslovni prihodki
leto 2007 282.514,00 € 1.267.769,00 € 22,28%
leto 2006 259.034,00 € 1.299.471,00 € 19,93%
leto 2005 227.168,00 € 850.704,00 € 26,70%
dejavnosti 2007 67.855.463,00 € 272.170.263,00 € 24,93%

STOPNJA KOSMATE DOBIČKOVNOSTI POSLOVNIH PRIHODKOV

poslovni prihodki poslovni odhodki poslovni dobiček kosmati poslovni dobiček
----------------------------------------
poslovni prihodki
leto 2007 1.267.769,00 € 1.060.741,00 € 207.028,00 € 0,16
leto 2006 1.299.471,00 € 1.161.213,00 € 138.258,00 € 0,11
leto 2005 850.704,00 € 812.979,00 € 37.725,00 € 0,04
dejavnosti 2007 272.170.263,00 € 262.383.450,00 € 9.786.813,00 € 0,04

STOPNJA DOBIČKOVNOSTI POSLOVNIH PRIHODKOV

poslovni dobiček
----------------------------
poslovni prihodki
leto 2007
leto 2006
leto 2005
dejavnosti 2007

STOPNJA DOBIČKOVNOSTI PRIHODKOV

dobiček prihodki dobiček
-----------------
prihodki
leto 2007 207.012,00 € 1.267.769,00 € 16,33%
leto 2006 138.249,00 € 1.299.471,00 € 10,64%
leto 2005 37.703,00 € 850.704,00 € 4,43%
dejavnosti 2007 3.841.573,00 € 272.170.263,00 € 1,41%

STOPNJA ČISTE DOBIČKOVNOSTI PRIHODKOV

čisti dobiček prihodki čisti
-----------------------------
dobiček prihodki
leto 2007 158.878,00 € 1.267.769,00 € 12,53%
leto 2006 106.209,00 € 1.299.471,00 € 8,17%
leto 2005 37.703,00 € 850.704,00 € 4,43%
dejavnosti 2007 2.398.334,00 € 272.170.263,00 € 0,88%