PRISPEVAMO K VAŠEMU DOBIČKU

O PODJETJU

LJUBLJANA

CELOVŠKA 150, LJUBLJANA
PETEK 10:00 - 12:00

TELEFON

041 682 727
01 8995 083

SEDEŽ

CESTA DUŠANA KVEDRA 27, LITIJA
PONEDELJEK - ČETRTEK 08:30 - 15:30

MAIL

info@pavliha.org

KAZALNIKI OBRAČANJA

KOEFICIENT OBRAČANJA OBRATNIH SREDSTEV

* upoštevana so končna stanja obratnih sredstvev namesto povprečnih

poslovni odhodki amortizacija poslovni odhodki brez amortizacije kratkoročna sredstva kratkoročne finančne naložbe dolgoročne poslovne terjatve kratkoročne aktivne časovne razmejitve obratna sredstva poslovni odhodki v letu dni brez amortizacije
--------------
povprečno stanje obratnih sredstev*
leto 2007 1.060.740 70.727 990.013 799.488 82 799.570 1,2382
leto 2006 1.161.213 109.627 1.051.586 742.259 292.105 855 451.009 2,3316
leto 2005 812.979 83.434 729.545 469.956 8.260 478.216 1,5256
dejavnosti 2007 262.383.450 11.987.406 250.396.044 111.148.63 11.669.183 195.375 1.691.769 101.366.599 2,4702

KOEFICIENT OBRAČANJA OSNOVNIH SREDSTEV

* upoštevana so končna osnovnih sredstev namesto povprečnih

amortizacija v letu dni povprečno stanje osnovnih sredstev ( po neodpisani vrednosti) amortizacija v letu dni
------------------------------------------------
povprečno stanje osnovnih sredstev (po neodpisani vrednosti)
leto 2007 70.727 815.361 0,09
leto 2006 109.627 867.414 0,13
leto 2005 83.434 905.351 0,09
dejavnosti 2007 14.010.526 115.504.105 0,12

KOEFICIENT OBRAČANJA ZALOG MATERIALA

* upoštevana so končna stanja zalog materiala namesto povprečnih

porabljeni material v letu dni ( po nabavni ceni) povprečna zaloga material ( po nabavni ceni) porabljeni material v letu dni (po nabavnih cenah)
------------------------------------------------
povprečna zaloga materiala (po nabavnih cenah)
leto 2007 572.570 43.380 13,20
leto 2006 686.442 34.944 19,64
leto 2005 395.753 53.803 7,36
dejavnosti 2007 145.844.799 46.117.148 3,16

KOEFICIENT OBRAČANJA ZALOG PROIZVODOV

prodani proizvodi v letu dni (po proizvajalnih stroških)
-------------------------------------------------------------
povprečna zaloga proizvodov (po proizvajalnih stroških)
leto 2007
leto 2006
leto 2005
dejavnosti 2007

KOEFICIENT OBRAČANJA ZALOG TRGOVSKEGA BLAGA

prodano blago v letu dni (po prodajnih cenah)
-----------------------------------------------------------------
stanje zalog blaga (po prodajnih cenah)
leto 2007
leto 2006
leto 2005
dejavnosti 2007

KOEFICIENT OBRAČANJA TERJATEV DO KUPCEV

Prejemki od kupcev v letu dni
-------------------------------------------------
povprečno stanje terjatev do kupcev
leto 2007
leto 2006
leto 2005
dejavnosti 2007

KOEFICIENT MESEČNE ZADOSTNOSTI ZALOGE PROIZVODOV

stanje zalog proizvodov (po proizvajalnih stroških)
----------------------------------------------------------------
povprečna mesečna prodaja (po proizvajalnih stroških)
leto 2007
leto 2006
leto 2005
dejavnosti 2007

KOEFICIENT DNEVNE TRAJNOSTI KREDITIRANE PRODAJE

Stanje terjatev do kupcev
--------------------------------------------------
povprečni dnevni prihodki iz prodaje na kredit
leto 2007
leto 2006
leto 2005
dejavnosti 2007