PRISPEVAMO K VAŠEMU DOBIČKU

O PODJETJU

LJUBLJANA

CELOVŠKA 150, LJUBLJANA
PETEK 10:00 - 12:00

TELEFON

041 682 727
01 8995 083

SEDEŽ

CESTA DUŠANA KVEDRA 27, LITIJA
PONEDELJEK - ČETRTEK 08:30 - 15:30

MAIL

info@pavliha.org

KAZALNIKI VODORAVNEGA FINANČNEGA USTROJA

KOEFICIENT KAPITALSKE POKRITOSTI OSNOVNIH SREDSTEV

kapital osnovna sredstva po neodpisani vrednosti Kapital
-----------------------------------------------
osnovna sredstva(po neodpisani vrednosti)
leto 2007 1.502.869 815.361 184,32%
leto 2006 1.343.991 867.414 154,94%
leto 2005 1.238.119 905.351 136,76%
dejavnosti 2007 87.910.218 115.504.105 76,11%

KOEFICIENT KAPITALSKE POKRITOSTI DOLGOROČNIH SREDSTEV

kapital dolgoročna sredstva kapital
--------------------------
dolgoročna sredstva
leto 2007 1.502869 817.202 183,90%
leto 2006 1.343.991 867.618 154,91%
leto 2005 1.238.119 905.618 136,72%
dejavnosti 2007 87.910.218 134.041.613 65,58%

KOEFICIENT DOLGOROČNE POKRITOSTI DOLGOROČNIH SREDSTEV

kapital dolgoročni dolgovi dolgoročne pasivne časovne razmejitve skupaj dolgoročna sredstva kapital + dolgoročni dolgovi + dolgoročne pasivne časovne razmejitve
------------------------------------
dolgoročna sredstva
leto 2007 1.502.869 1.502.869 817.202 183,90%
leto 2006 1.343.991 1.343.991 867.618 154,91%
leto 2005 1.238.119 1.238.119 905.618 136,72%
dejavnosti 2007 87.910.218 39.620.818 1.418.408 128.949.444 134.041.613 96,20%

KOEFICIENT DOLGOROČNE POKRITOSTI DOLGOROČNIH SREDSTEV IN NORMALNIH ZALOG

kapital dolgoročni dolgovi dolgoročne pasivne časovne razmejitve skupaj dolgoročna sredstva normalne zaloge skupaj kapital + dolgoročni dolgovi + dolgoročne pasivne časovne razmejitve
-------------------
dolgoročna sredstva + normalne zaloge
leto 2007 1.502.869 1.502.869 817.202 43.380 860.582 174,63%
leto 2006 1.343.991 1.343.991 867.618 34.944 902.562 148,91%
leto 2005 1.238.119 1.238.119 905.618 53.803 959.421 129,05%
dejavnost 2007 87.910.218,00€ 39.620.818 1.418.408 128.949.444 134.041.613 46.117.148 180.158.761 71,58%

KOEFICIENT NEPOSREDNE POKRITOSTI KRATKOROČNIH OBVEZNOSTI (HITRI KOEFICIENT)

likvidba sredstva kratkoročne obveznosti likvidna sredstva
---------------------------------
kratkoročne obveznosti
leto 2007 376.532 113.797 330,88%
leto 2006 125.392 266.742 47,01%
leto 2005 77.466 145.716 53,16%
dejavnosti 2007 7.962.299 112.483.424 7,08%

KOEFICIENT POSPEŠENE POKRITOSTI KRATKOROČNIH OBVEZNOSTI (POSPEŠENI KOEFICIENT)

likvidba sredstva kratkoročne terjatve skupaj kratkoročne obveznosti vsota likvidnih sredstev in kratkoročnih terjatev
----------------------------------------------------------
kratkoročne obveznosti
leto 2007 376.532 379.576 756.108 113.797 664,44%
leto 2006 125.392 289.818 415.210 266.742 155,66%
leto 2005 77.466 338.686 416.152 145.716 285,59%
dejavnosti 2007 7.962.299 45.352.019 53.314.318 112.483.424 47,40%

KOEFICIENT KRATKOROČNE POKRITOSTI KRATKOROČNIH OBVEZNOSTI (KRATKOROČNI KOEFICIENT)

kratkoročna sredstva kratkoročne obveznosti kratkoročna sredstva
----------------------------------------
kratkoročne obveznosti
leto 2007 799.488 113.797 702,56%
leto 2006 742.259 266.742 278,27%
leto 2005 469.956 145.716 322,52%
dejavnosti 2007 111.148.638 112.483.424 98,81%

KOEFICIENT KOMERCIALNEGA TERJATVENO-OBVEZNOSTNEGA RAZMERJA

terjatve do kupcev obveznosti do dobaviteljev terjatve do kupcev
-----------------------------------
obveznosti do dobaviteljev
leto 2007 379.576 113.797 333,56%
leto 2006 289.818 266.742 108,65%
leto 2005 338.686 145.716 232,43%
dejavnosti 2007 45.352.019 67.283.370 67,40%

KOEFICIENT KRATKOROČNEGA TERJATVENO-OBVEZNOSTNEGA RAZMERJA

kratkoročne terjatve kratkoročne obveznosti kratkoročne terjatve
-----------------------------------------
kratkoročne obveznosti
leto 2007 379.576 113.797 333,56%
leto 2006 289.818 266.742 108,65%
leto 2005 338.686 145.716 108,65%
dejavnosti 2007 45.352.019 112.483.424 40,32%