PRISPEVAMO K VAŠEMU DOBIČKU

O PODJETJU

LJUBLJANA

CELOVŠKA 150, LJUBLJANA
PETEK 10:00 - 12:00

TELEFON

041 682 727
01 8995 083

SEDEŽ

CESTA DUŠANA KVEDRA 27, LITIJA
PONEDELJEK - ČETRTEK 08:30 - 15:30

MAIL

info@pavliha.org

STVARNO BREME

POJEM

Stvarno breme je pravica, na podlagi katere je lastnik obremenjen nepremičnine zavezan k bodočim dajatvam ali storitvam.

Imetnik pravice stvarnega bremena je lahko oseba ali lastnik druge nepremičnine. Od zavezanca, ki je vsakokratni lastnik obremenjene nepremičnine ima pravico terjato določene obveznosti. Zavezanec odgovarja z vsem svojim premoženjem. Če obveznosti ne izpolni, lahko upravičenec prek izvršbe na nepremičnine iztrerja svoj dolg.

NASTANEK

Nastane na podlagi pravnega posla ali zakona. Poleg velavnega pravnega posla, je  potrebno še zemljiško knjižno dovolilo in vpis v zemljiško knjigo. Stvarno breme nastane po zakonu ko so izpolnjeni pogoji, ki jih določa zakon,

OBSEG JAMSTVA

Lastnik obremenjene nepremičnine odgovarja z nepremičnino za vse obveznosti, ki izvirajo iz stvarnega bremena. Če se nepremičnina, ki je obremenjega z stvarnim bremenom razdeli, odgovarja vsak lastnik solidarno. Če pa se razdeli nepremičnina, katere vsakokratnik lastnik je imetnik stvarnega bremenom, ostane stvarno breme v korist vsakokratnega lastnika vsakega posameznega dela nepremičnine.

09.01.2014