PRISPEVAMO K VAŠEMU DOBIČKU

SPOROČILA AJPES

Rezultati 7. kroga večstranskega pobota v letu 2015 (23.7.2015)
Objava podatkov o izplačanih plačah pri proračunskih uporabnikih
Od 28. 7. 2015 dalje v ePRS omogočeno iskanje po osebah
Za pregled dovoljenj lastnika za poslovanje družbe na določenem naslovu so pristojna registrska sodišča
Seznam posameznikov, ki opravljajo osebno dopolnilno delo – število prijav posameznikov in vrst del
ProFi=Po - spletni servis za spremljanje poslovanja gospodarskih subjektov
Aplikacija za predložitev poročil o kampanjah je na voljo
Rezultati 5. kroga večstranskega pobota v letu 2015 (21.5.2015)
Nove bonitetne ocene za leto 2015
Novinarska konferenca AJPES - Poslovanje družb in podjetnikov v letu 2014
Javna objava letnih poročil za leto 2014
Odslej lahko prek ePRS ugotovite, ali ima pravna oseba odprte tudi račune v tujini!
Rezultati 4. kroga večstranskega pobota v letu 2015 (23.4.2015)
AJPES je prejel nagrado za najboljši informacijski projekt leta 2014 - vzpostavitev Registra zavezancev za informacije javnega značaja
Nov spletni servis wsRzppInfo – od 1. 4. 2015 AJPES omogoča pridobitev podatka o tem, ali so na vozilu vpisane pravice obremenitve ali prepovedi odsvojitve
Rezultati 3. kroga večstranskega pobota v letu 2015 (26.3.2015)
Rezultati 2. kroga večstranskega pobota v letu 2015 (26.2.2015)
Organizatorjem volilnih kampanj
Aplikacija za izdelavo premoženjskih bilanc za leto 2014 je na voljo
Aplikacija za predložitev poročil o volilnih in referendumskih kampanjah je na voljo
PLAČE - Novi šifranti statusov podenot
Anketa o zadovoljstvu uporabnikov storitev AJPES
Rezultati 1. kroga večstranskega pobota v letu 2015 (22.1.2015)
Aplikacija za predložitev letnih poročil za leto 2014 je na voljo
PLAČE - Novi šifranti statusov podenot
Rezultati 1. kroga večstranskega pobota v letu 2015 (22.1.2015)
Seznam posameznikov, ki opravljajo osebno dopolnilno delo – Aplikacija eSODD je javno dostopna
Aplikacija za predložitev letnih poročil je na voljo
19.12.2014 Rezultati 12. kroga večstranskega pobota v letu 2014 (19.12.2014)
12.12.2014 eOpomnik: dnevno prejemanje obvestil o spremembah podatkov pri izbranih poslovnih partnerjih DO KONCA JANUARJA 2015 BREZPLAČNO!
08.12.2014 Urnik večstranskega pobota za leto 2015 – SPREMEMBA!
21.11.2014 Rezultati 11. kroga vecstranskega pobota v letu 2014 (21.11.2014)
28.10.2014 Hitro rastoča podjetja v obdobju 2009-2013
24.10.2014 Rezultati 10. kroga večstranskega pobota v letu 2014 (24.10.2014)
Register zavezancev za informacije javnega značaja – že javen in prosto dostopen!
Osnovni podatki o vseh poslovnih subjektih v PRS so javno dostopni tudi v XML strukturi
Rezultati 9. kroga večstranskega pobota v letu 2014 (26.9.2014)
Osnovni podatki o vseh poslovnih subjektih v PRS bodo javno dostopni tudi v XML strukturi
Vpis podatkov v Register zavezancev za informacije javnega značaja
Rezultati 8. kroga večstranskega pobota v letu 2014 (22.8.2014)
Rezultati 7. kroga večstranskega pobota v letu 2014 (25.7.2014)
Spremembe pri poročanju podatkov o plačah v javnem sektorju prek sistema ISPAP
Ponudba zbirke podatkov revidiranih, konsolidiranih in ostalih nepoenotenih letnih poročil v strukturirani obliki
Obvestilo o ponudbi podjetja EUPR d.o.o., ki zaradi enakega poimenovanja daje vtis ponudbe za registracijo v mrežo Evropskih poslovnih registrov
Register fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost proizvodnje električne energije (REZ)
Vzpostavitev testnega okolja zaradi sprememb pri poročanju podatkov ISPAP
Rezultati 6. kroga večstranskega pobota v letu 2014 (20.6.2014)
Odpiranje transakcijskih računov za volilno kampanjo
Možnost zavajajoče poslovne prakse – vpis v Evropski poslovni register
Odpiranje transakcijskih računov za volilno kampanjo
Rezultati 5. kroga večstranskega pobota v letu 2014 (23.5.2014)
Poslovanje družb in podjetnikov v letu 2013
Seznam posameznikov, ki opravljajo osebno dopolnilno delo
Register zavezancev za informacije javnega značaja
Nove bonitetne ocene za leto 2014
Register zavezancev za informacije javnega značaja
Javna objava letnih poročil za leto 2013
Rezultati 4. kroga večstranskega pobota v letu 2014 (25.4.2014)
Nove bonitetne ocene S.BON za leto 2014 bodo na voljo predvidoma 13.5.2014
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji
Rok oddaje letnih poročil
Rezultati 3. kroga večstranskega pobota v letu 2014 (21.3.2014)
Ugodnosti pri naročilu zbirke podatkov FI-PO AJPES – do konca meseca marca 2014
Rezultati 2. kroga večstranskega pobota v letu 2014 (14.2.2014)
Spremenjen način preverjanja omejitev za pridobitev statusa samostojnega podjetnika
Aplikacija za izdelavo premoženjskih bilanc je na voljo
Rezultati 1. kroga večstranskega pobota v letu 2014 (24.1.2014)
Aplikacija za predložitev letnih poročil je na voljo
Za pridobitev podatkov o tem, kje je posamezna oseba družbenik, ustanovitelj ali član organa nadzora, so pristojna registrska sodišča
Poročanje izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev
Problematika javnosti ločenega osebnega transakcijskega računa za poslovne namene
Rezultati 12. kroga večstranskega pobota v letu 2013 (20.12.2013)
Obvestilo političnim strankam
Urnik večstranskega pobota za leto 2014
Rezultati 11. kroga večstranskega pobota v letu 2013 (22.11.2013)
Hitro rastoča podjetja v obdobju 2008-2012
Rezultati 10. kroga vecstranskega pobota v letu 2013 (25.10.2013)
Rezultati 8. kroga večstranskega pobota v letu 2013 (23.8.2013)
mFi=Po AJPES: z mobilno aplikacijo brezplačno do podatkov o slovenskih gospodarskih subjektih
Rezultati 9. kroga večstranskega pobota v letu 2013 (27.9.2013)
Hitro rastoča podjetja v obdobju 2007-2011
Rezultati 8. kroga večstranskega pobota v letu 2013 (23.8.2013)
Podatki o izplačanih plačah v javnem sektorju za junij 2013 in primerjava s preteklimi obdobji