PRISPEVAMO K VAŠEMU DOBIČKU

MINISTERSTVO ZA FINANCE - PREDLOGI ZAKONOV

PREDLOGI AKTOV NA STRANEH VLADE

28.08.2015

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb - Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb - prva obravnava
Zakon o davčnem potrjevanju računov - Popravek gradiva št. 1 - Predlog zakona o davčnem potrjevanju računov - prva obravnava
Celovit načrt ukrepov na davčnem področju za leto 2015 - Popravek gradiva št. 1 - Predlog celovitega načrta ukrepov na davčnem področju za leto 2015 ter ustanovitev usmerjevalnega odbora za spremljanje in usmerjanje izvajanja celovitega načrta projektov na davčnem področju za leto 2015
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah - Popravek gradiva št. 1 - Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah - prva obravnava
Akcijski načrt za uvedbo davčnih blagajn v Republiki Sloveniji - Predlog Akcijskega načrta za uvedbo davčnih blagajn v Republiki Sloveniji
16.12.2014 Ministrstvo za finance - Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi finančnih uradov Finančne uprave Republike Slovenije - Spremni dopis 2. del, Mnenje SVZ - Popravek gradiva št. 1 - Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi finančnih uradov Finančne uprave Republike Slovenije
15.12.2014 Ministrstvo za finance - Zakon o bančništvu - Novo gradivo št. 4 - Predlog zakona o bančništvu - prva obravnava

PREDLOGI PREDPISOV NA TEMO DAVKOV IN CARIN

28.08.2015

Predlog Zakona o spremembah Zakona o davku na dodano vrednost
Predlog Pravilnika o izvajanju zakona o davčnem potrjevanju računov
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku
Predlog Zakona o potrjevanju računov
Predlog Pravilnika o dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku
Predlog Pravilnika o priznanjih in nagradah Finančne uprave Republike Slovenije
Predlog Pravilnika o izvrševanju pooblastil uradnih oseb Finančne uprave Republike Slovenije in označitvi službenih vozil Finančne uprave Republike Slovenije
Predlog Pravilnika o nošenju, hrambi in vzdrževanju orožja uradnih oseb Finančne uprave Republike Slovenije
Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dostavi podatkov za odmero dohodnine
Predlog Pravilnika o nošenju uniforme v Finančni upravi Republike Slovenije
Predlog Zakona o potrjevanju računov
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvajanju carinskih predpisov Evropske skupnosti
Predlog Pravilnika o dopolnitvi Pravilnika o določanju zavarovalne osnove
Predlog Pravilnika o vodenju in vzdrževanju davčnega registra
Predlog Navodila za obračun in nakazovanje koncesijske dajatve ter dodatne koncesijske dajatve
18.12.2014 Predlog Pravilnika o vsebini, obliki in načinu potrjevanja vezane knjige računov
09.12.2014 Predlog Pravilnika o službeni izkaznici uradnih oseb Finančne uprave Republike Slovenije
09.12.2014 Predlog Pravilnika o spremembah Pravilnika o obračunu davka na finančne storitve
02.12.2014 Predlog Pravilnika o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2015
28.11.2014 Predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi finančnih uradov Finančne uprave Republike Slovenije
28.11.2014 Predlog Pravilnika o načinu imenovanja pritožbene komisije
28.11.2014 Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku
27.11.2014 Predlog Pravilnika o valorizaciji zneskov za odmero davkov po zakonu o davkih občanov za leto 2015
25.11.2014 Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost
20.11.2014 Predlog Pravilnika o spremembah Pravilnika o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine, o obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od odhodka iz kapitala in dohodka iz oddajanja premoženja v najem
17.11.2014 Predlog Pravilnika o dostavi podatkov za odmero dohodnine od drugih dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti
11.11.2014 Predlog Pravilnika o spremembah Pravilnika o obrazcu informativnega izračuna dohodnine in obrazcu napovedi za odmero dohodnine
04.11.2014 Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu 22.10.2014 Predlog Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Republike Slovenije
13.10.2014 - Predlog Pravilnika o določitvi dejavnosti uslužbencev Finančne uprave Republike Slovenije, ki so nezdružljive z nalogami Finančne uprave Republike Slovenije