PRISPEVAMO K VAŠEMU DOBIČKU

SPOROČILA MINISTERSTVO ZA PRAVOSODJE

01.09.2015

Minister Klemenčič na Blejskem strateškem forumu
Uredba (EU) št. 650/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o pristojnosti, pravu, ki se uporablja ter priznavanju in izvrševanju odločb in sprejemljivosti javnih listin v dednih zadevah v veljavi
Vlada se je seznanila z informacijo o načrtu vzpostavitve probacije
Objavljen razpis za tri mesta kandidatk in kandidatov za sodnico ali sodnika ESČP v Strasbourgu
Sporočila za javnost po 47. redni seji Vlade RS
Vlada RS sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o sodnem registru in Uredbo o spremembah Uredbe o vpisu družb in drugih pravnih oseb v sodni register
DZ RS sprejel tri novele s področja pravosodja – Kazenskega zakonika, Zakona o izvršbi in zavarovanju ter Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij
Minister Klemenčič se je sestal z evropsko komisarko Věro Jourovo, pristojno za pravosodje, potrošnike in enakost spolov
Napoved razpisov Evropske komisije za sofinanciranje projektov v okviru programov »Pravosodje« ter »Pravice, enakost in državljanstvo«
Vlada RS sprejela mnenje k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem tožilstvu
Minister Klemenčič na zasedanju Sveta EU za pravosodje in notranje zadeve – med drugim tudi o varstvu osebnih podatkov
Minister Klemenčič obiskal Zavod za prestajanje kazni zapora Dob
HELP konferenca 2015
Obisk predsednika in častne generalne sekretarke Evropske zveze sodniških pomočnikov
Študijski obisk delegacije pravosodnih funkcionarjev iz Bolgarije
Pravosodni minister obiskal primorsko-notranjske pravosodne organe
Visok študijski obisk sodnikov in sodniških pripravnikov iz Avstrije
Odziv ministra Klemenčiča na odločitev Ustavnega sodišča RS v zadevi Patria
Pred državno sekretarko Tino Brecelj zaprisegla izvršitelja
Splošna informacija - Osebe iz Italijanske republike, ki so upravičenci za vlaganje zahtevkov po Zakonu o popravi krivic iz leta 1996
Minister Klemenčič v Črni gori na skupni konferenci o boju proti terorizmu
Vlada RS sprejela mnenje k predlogu novele Zakona o odvetništvu in k predlogu novele Zakona o notariatu
Odziv Ministrstva za pravosodje
Slavnostna podelitev potrdil o opravljenem pravniškem državnem izpitu
Strokovno srečanje sodnih izvedencev in cenilcev
Minister Klemenčič podelil priznanja najzaslužnejšim delavcem na področju izvrševanja kazenskih sankcij
Sporočilo za javnost po 30. redni seji Vlade RS
Vlada RS sprejela stališče do sklepov odbora DZ za pravosodje in odbora DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo
Minister Klemenčič na Konferenci v Bruslju o izvajanju sodb o izbrisanih in varčevalcih
Vlada RS sprejela mnenje o zahtevi za oceno ustavnosti 399. člena Zakona o kazenskem postopku
Novela Zakona o sodiščih pomembno posegla tudi na področje sodnih izvedencev, cenilcev in tolmačev
Minister Klemenčič s predstavniki pravosodnih organov na Koroškem
Podpisan sporazum o sodelovanju med Upravo RS za izvrševanje kazenskih sankcij in Policijo
Intervju z ministrom Klemenčičem v Sobotni prilogi Dela
Minister Klemenčič predstavil spremembe in dopolnitve Kazenskega zakonika
Vlada RS sprejela odgovor na poslansko vprašanje Marjana Pojbiča v zvezi z osebnimi stečaji
Minister Klemenčič na zasedanju Sveta EU za pravosodje in notranje zadeve v Bruslju
Vlada RS sprejela mnenje o predlogu priporočila v zvezi s postopki za odpravljanje suma nezakonitosti pri poslovanju s sodnimi spisi
Državni zbor RS sprejel noveli zakona o državnem tožilstvu in brezplačni pravni pomoči
Vlada RS za vodjo nove medresorske delovne skupine imenovala državnega sekretarja Darka Stareta
Vlada RS sprejela Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodelovanju v kazenskih zadevah z državami članicami EU
Vlada RS na 25. redni seji sprejela mnenje glede prijavljenih kandidatov na razpis za sodnika SES in odgovor na poslansko vprašanje - problematika stečajnih postopkov
Državni zbor RS sprejel novelo zakona o sodiščih, o sodniški službi in o sodnem registru
Ministrstvo potrdilo, da je v teku postopek prijetja in predaje v zadevi Časar
Sporočila za javnost s področja pravosodja po 24. redni seji Vlade RS
Vlada sprejela mnenje glede predloga novele KZ in odgovor na vprašanje državnega svetnika Požežnika
Zaprisega izvršitelja pred državno sekretarko Tino Brecelj
Vlada RS na predlog ministra za pravosodje razrešila višjega državnega tožilca
Zaprisega sodnih izvedencev, cenilcev in tolmačev pred državno sekretarko Tino Brecelj
Izvršilni postopek je izredno sredstvo, če dolžnik svojih obveznosti ne izpolni prostovoljno
Minister Klemenčič na neformalnem srečanju ministrov za pravosodje in notranje zadeve v Latviji
Svečana prisega novosprejetih pravosodnih policistov
Vlada sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje Jožeta Tanka
Ministrstvo prejelo stališče Vrhovnega sodišča RS o uporabi določb ZIZ-J glede omejitev izvršbe
Ministrstvo prejelo uradno potrditev ‎o prijetju Walterja Wolfa
Intervju z ministrom Klemenčičem na 3. programu TV Slovenija
Intervju z ministrom za pravosodje v Večeru
Vlada za v. d. direktorja JGZ Rinka imenovala Aleša Kumpergerja
Začela veljati nova Odvetniška tarifa
Obisk predsednika Evropskega sodišča za človekove pravice
Državni zbor RS podprl novelo zakona o odvetništvu
Vlada RS potrdila pet predlogov novel zakonov s področja pravosodja
Sporočila za javnost po 13. redni seji Vlade RS
Razpis za tri kandidate za sodnika na ESČP in razpis za enega kandidata za sodnika na Sodišču Evropske unije se iztečeta, 15.12.2014
Na portalu EU e-Justice dva nova registra
30. obletnica Konvencije o preprečevanju mučenja
Vlada RS določila besedilo predloga novele Zakona o odvetništvu
28.11.2014 Vlada RS ministra Klemenčiča imenovala za vodjo medresorske delovne skupine
25.11.2014 Razpis za tri kandidate za sodnika na ESČP in razpis za enega kandidata za sodnika na Sodišču Evropske unije se iztečeta, 15.12.2014
25.11.2014 Obisk delegacije Republike Kosovo
21.11.2014 Državni zbor RS brez glasu proti potrdil novelo ZKP
21.11.2014 Minister Klemenčič sprejel predstavnike Mednarodnega tiskovnega inštituta
21.11.2014 Tradicionalni slovenski zajtrk tudi na Ministrstvu za pravosodje
20.11.2014 Vlada RS državnega sekretarja Darka Stareta imenovala za vodjo medresorske delovne skupine
20.11.2014 Zaprisega sodnih izvedencev in sodnih tolmačev pred državno sekretarko Tino Brecelj
18.11.2014 Srečanje ministra Klemenčiča z neodvisno strokovnjakinjo za človekove pravice starejših Roso Kornfeld Matte
05.11.2014 Podeljene medalje na slovesnosti ob Dnevu pravosodja 2014
04.11.2014 Slovenija drugič predstavljala stanje človekovih pravic v okviru Univerzalnega periodičnega pregleda Sveta OZN za človekove pravice
29.10.2014 Vlada sprejela mnenje k predlogu priporočil glede sodnih postopkov
24.10.2014 Minister Klemenčič na strokovnem srečanju sodnih izvedencev in sodnih cenilcev
23.10.2014 Vlada RS na 6. redni seji določila besedilo Predloga novele Zakona o kazenskem postopku
17.10.2014 Minister Klemenčič na Dnevih Pravnikov o soodgovornosti pravne stroke za trenutne razmere 17.10.2014 Uvodnik ministra Klemenčiča v Pravni praksi
15.10.2014 Vlada RS na 5. redni seji sprejela stališča glede treh mnenj Državnega sveta RS
14.10.2014 Objavljen javni poziv k vložitvi kandidatur za člana iz RS v Evropskem odboru za preprečevanje mučenja in nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja
14.10.2014 Na študijskem obisku v okviru CIP 15 tujih pravosodnih funkcionarjev
13.10.2014 Objavljen razpis za direktorja Agencije EU za temeljne pravice (FRA)
10.10.2014 Minister Klemenčič na zasedanju Sveta EU za pravosodje in notranje zadeve v Luksemburgu
09.10.2014 Vlada RS dala soglasje za zagotovitev plačila za nagrade obsojencem ter sprejela mnenje glede zahteve za oceno ustavnosti Zakona o sodnih taksah
Vlada RS imenovala Andrejo Lang za generalno direktorico Direktorata za zakonodajo s področja pravosodja
Zaprisega novo imenovane izvršiteljice Irene Erjavec
Dodatno pojasnilo MP glede nove Odvetniške tarife
Vlada RS imenovala dva državna sekretarja v Ministrstvu za pravosodje
Ministrstvo bo preverilo zakonitost nove Odvetniške tarife
Primopredaja med ministroma Pličaničem in Klemenčičem
Zaprisega izvršitelja pred državno sekretarko Tino Brecelj
Sporočilo za javnost po 70. redni seji Vlade RS
Vlada Republike Slovenije se je seznanila s poročilom in stališčem Državnega pravobranilstva glede odškodninskega zahtevka Ladislava Trohe
Vlada RS sprejela dopolnitve sklepa vlade o sklenitvi dogovora o mediaciji z Ladislavom Troho
Vlada Republike Slovenije se je na dopisni seji seznanila s civilnopravnimi zahtevki Ladislava Trohe
Obvestilo Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij
Nova ureditev izvršbe na nepremičnino, ki je obremenjena z zemljiškim dolgom
Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij: izjava za javnost
Obvestilo Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij
Začetek uporabe nove ureditve glede omejitev izvršbe
Obvestilo Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij
Sporočilo za javnost po 67. redni seji Vlade RS
Sporočilo za javnost po 66. redni seji Vlade RS
Zaprisega sodnih izvedencev in sodnih tolmačev
Državna sekretarka Tina Brecelj na neformalnem zasedanju Sveta EU za pravosodje in notranje zadeve
Registri plačilne nesposobnosti
Pred ministrom Pličaničem zaprisegel okrajni državni tožilec
Državni zbor RS potrdil novelo zakona o izvršbi in zavarovanju
Sporočilo za javnost po 64. redni seji Vlade RS
Državna sekretarka sprejela podpredsednika Vrhovnega sodišča Ljudske Republike Kitajske
Evropski svet potrdil strateške smernice oz. večletni program za prihodnost področja pravosodja in notranjih zadev
Podelitev pravice državljanom EU do sodnega varstva v ZDA bi lahko odprla vrata za sklenitev krovnega sporazuma o varstvu podatkov med EU in ZDA
Elektronsko vročanje v postopkih izvršbe in zavarovanja
Sporočilo za javnost po dopisni seji Vlade RS
Sporočilo za javnost po 63. redni seji Vlade RS
Obvestilo Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij
Vlada v veljavni Načrt razvojnih programov uvrstila projekt Usposabljanje na področju evropskega družinskega prava
Državna sekretarka Tina Brecelj na zasedanju Sveta za pravosodje in notranje zadeve
Vlada se je seznanila z Informacijo o začasni rešitvi prostorske umestitve inšpekcijskih služb
Pred ministrom Pličaničem zaprisegli državni tožilki
Fotografski natečaj z naslovom 'Nasilje na njeni koži', ki se izvaja v okviru dveletne nacionalne kampanje 'Vesna - živeti življenje brez nasilja'
Sporočilo za javnost po 60. redni seji Vlade RS
Vlada dala soglasje k predlogu za plačilo dolga JGZ »Pohorje« Mirna iz naslova obveznosti poplačila delavcev
Državna sekretarka Tina Brecelj sprejela črnogorsko delegacijo
Vlada sprejela Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju
Uradna otvoritev novozgrajenega objekta na mejnem prehodu za mednarodni promet Sočerga
Pred ministrom Pličaničem zaprisegli okrožni državni tožilki
Razpis za tri kandidate za mesto sodnika na Evropskem sodišču za človekove pravice poteče 20. maja 2014
Odziv ministra Pličaniča na neprimerna ravnanja v zvezi s predsodnimi in sodnimi postopki
Vlada se je seznanila z Letnim poročilom o delu delovne skupine pri odkrivanju in pregonu storilcev kaznivih dejanj
Minister Pličanič o vsebini zadnjih mednarodnih aktivnostih
Minister Pličanič ob dnevu URSIKS podelil priznanja najzaslužnejšim delavcem
Srečanje ministra Pličaniča s predstavnico generalnega sekretarja ZN za problematiko nasilja nad otroki
Vlada izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vpisu družb in drugih pravnih oseb v sodni register
Državni zbor sprejel novelo ZOPNI
Minister Pličanič drugi dan regijskega obiska na Gorenjskem na Okrožnem sodišču v Kranju
Minister Pličanič obiskal Okrajno sodišče v Radovljici
Objavljen razpis za tri kandidate za mesto sodnika na Evropskem sodišču za človekove pravice
Vlada za v.d. generalnega direktorja Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij v Ministrstvu za pravosodje imenovala Jožeta Podržaja
Minister Pličanič odprl objekt nove kotlovnice na lesno biomaso v ZPKZ Dob
Minister Pličanič o dosežkih ministrstva v letu 2013 in prioritetnih nalogah v letu 2014
Minister Pličanič obiskal ZPKZ Dob
Minister Pličanič na obisku Upravnega sodišča RS
Vlada Republike Slovenije je sprejela mnenje o predlogu Zakona o spremembi Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju
Državna sekretarka Tina Brecelj na zasedanju Sveta ministrov EU za pravosodje in notranje zadeve v Bruslju
Projekt EFFECT za energetsko učinkovito javno naročanje
Sporočilo za javnost po 47. redni seji Vlade RS
Obvestilo za javnost – pobegli zopet na prestajanju zaporne kazni
Vlada imenovala Andrejo Lang za v. d. generalne direktorice Direktorata za zakonodajo s področja pravosodja v Ministrstvu za pravosodje
Minister Pličanič na javni otvoritvi sodnega leta na Vrhovnem sodišču RS
Sporočilo za javnost po 44. redni seji Vlade RS
Pred državno sekretarko Tino Brecelj zaprisegli sodni izvedenci, sodna cenilka in sodni tolmači
Srečanje ministra Pličaniča s hrvaškim ministrom za pravosodje Miljenićem
Sporočilo za javnost po 43. redni seji Vlade RS
Pred ministrom Pličaničem za okrajno državno tožilko zaprisegla Karla Nahtigal
Državna sekretarka Tina Brecelj na neformalnem zasedanju Sveta EU za pravosodje in notranje zadeve v Atenah
Sporočilo za javnost po 42. redni seji Vlade RS
Sporočilo za javnost po 41. redni seji Vlade RS