PRISPEVAMO K VAŠEMU DOBIČKU

SPOROČILA ZA JAVNOST DURS

http://www.gov.si/
www.enarocanje.com

Finančna uprava RS se predstavlja na sejmu MOS v Celju
Sprememba opisa Zaposlovanje na črno
Nova komponenta za podpis
Izobraževanje o davčnih blagajnah za zavezance
Krajša nedostopnost sistema eDavki in storitev G2G
Nova verzija dokumenta vprašanja in odgovori Rezidenti države pogodbenice
Zloženka o davčnih blagajnah
Nova vprašanja in odgovori Postopek skupnega dogovora
Sprememba opisa Dohodki iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti
Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem potrjevanju računov
Dopolnitev dokumenta vprašanja in odgovori Enkraten odpis davkov za fizične osebe
Zapečatenje poslovnih prostorov pri gostincu, ki mu je že bila izdana odločba o prepovedi dela na črno
Rešenih že 76,4 % vseh vloženih ugovorov
Enkraten odpis davčnih obveznosti po Zakonu o pogojih za izvedbo ukrepa odpusta dolgov (ZPIUOD)
Prepoved opravljanja dejavnosti pri taksistu, zapečatenje in zaseg vozil, spremne dokumentacije in opreme
Sprejet Zakon o davčnem potrjevanju računov
Pečatenje lokala zaradi neoddajanja davčnih obračunov in neplačevanja davkov in prispevkov
Pilotni projekt Davčno opismenjevanje mladih uspešno zaključen
Prva vozila z oznako FINANČNA UPRAVA
JAVNI POZIV za vložitev napovedi za odmero dohodnine za leto 2014
Izvajanje pobotov pred izvedbo vračila dohodnine iz naslova letnega poračuna za leto 2014 – druga tranša
Rok za ugovor se izteče 29. junija
Seznam upravičencev do donacij za leto 2015
Poziv za predložitev obračuna za pavšalno nadomestilo za leto 2014
Novela Zakona o igrah na srečo
Prejemniki namenitve dela dohodnine za donacije
Nastavitve ActiveX za Internet explorer
Dodatne aktivnosti na področju nadzora prispevkov za socialno varnost
Obvestilo za organizatorje prireditev s tujimi izvajalci
Sprememba opisa Osebno dopolnilno delo in vrednotnice
Finančna uprava RS poslala še drugi in hkrati zadnji sveženj informativnih izračunov dohodnine za leto 2014
Rok za doplačilo dohodnine se izteče 1. junija 2015
Vprašanja in odgovori s področja nadzora nad delom in zaposlovanjem na črno
Elektronsko vlaganje prijav in obračunov za trošarine v informacijskem sistemu E-TROD - poziv zavezancem
Pri mrežnem marketingu ne pozabite na davke
Izteka se rok za predložitev popravkov davčnih obračunov DDPO in DohDej po 53. členu ZDavP-2
Davčne blagajne: objava tehničnih specifikacij za uporabnike in razvijalce programske opreme
Izvajanje pobotov pred izvedbo vračila dohodnine iz naslova letnega poračuna za leto 2014 – prva tranša
Davčne blagajne: določeno besedilo predloga zakona o davčnem potrjevanju računov
Rok za ugovor se izteče 30. aprila
Sprememba opisa Brošure o plačevanju prispevkov za socialno varnost
Finančna uprava RS prilagodila spletne strani tako, da so dostopne tudi ranljivim skupinam
Nov Pravilnik o vodenju in vzdrževanju davčnega registra
Obrazec ugovora zoper informativni izračun dohodnine
Poročilo o dejavnostih in učinkih preprečevanja dela in zaposlovanja na črno Finančne uprave Republike Slovenije za leto 2014
Nepravilnosti pri uporabi vezanih knjig računov
Ugovori zoper IID s strani uživalcev pokojnin, ki so v letu 2014 od ZPIZ prejeli izplačilo 80 % razlike po ZOPRZUJF
Finančna uprava RS izdala prvi sveženj informativnih izračunov dohodnine za leto 2014
Fizične osebe, ki imajo registrirano dejavnost, delo pa opravljajo v odvisnem razmerju
31. marca 2015 se izteče rok za oddajo napovedi za odmero dodatnega davka od dohodkov članov poslovodstev in nadzornih organov
Izvajanje plačilnih storitev na dan 3. 4. 2015
Plačilo okoljske dajatve za komunalno odpadno vodo v primeru, ko se stavba nahaja na ozemlju Republike Slovenije in je priključena na kanalizacijski sistem Republike Avstrije
Elektronsko vlaganje prijav in obračunov za trošarine v informacijskem sistemu E-TROD
Ministrstvo za finance v javno obravnavo posredovalo osnutek Zakona o potrjevanju računov
Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju
Na trgu je dostopna zadostna količina vezanih knjig računov
Obresti, dobiček iz kapitala, IFI - ne pozabite na oddajo napovedi ...
Svaštvo v zunajzakonski skupnosti
Tihotapili tobak, cigarete in marihuano
Avto predelali na plin v tretji državi in ga uvozili brez plačila dajatev
Ne pozabite na napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev
Najnižja zavarovalna osnova za samozaposlene, družbenike in kmete
Študentsko delo in obračun DDV od koncesijske dajatve in prispevkov delodajalca
Končan twinning v Upravi za posredno obdavčenje Bosne in Hercegovine
Nedostopnost vezanih knjig računov
Vezane knjige računov - dežurstvo v soboto, 31. 1. 2015
Vezane knjige računov
26. januar - mednarodni dan carine
Ne pozabite – rok za oddajo vloge za uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane je 5. 2. 2015
Prenos pristojnosti izvajanja nalog v zvezi z odmero davka na vodna plovila in dodatnega davka od plovil
Javni poziv k vložitvi napovedi za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov za leto 2014
Vse manj nepravilnosti pri vulkanizerjih, cvetličarjih, vrtnarjih in svečarjih
JAVNI POZIV k vložitvi napovedi za odmero dohodnine od dobička o odsvojitve vrednostnih papirjev
JAVNI POZIV k vložitvi napovedi za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite
Ciljno usmerjeni nadzori v dejavnosti taksi prevozov in pri prodaji na stojnicah
Postopki dolžne skrbnosti glede identificiranja in poročanja računov posameznikov in subjektov v skladu s FATCA sporazumom
Vračilo trošarine za energente, ki so jih fizične osebe porabile za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije v letu 2014
Vezane knjige računov
Osebno dopolnilno delo in vrednotnice
Novosti glede statusa upokojenca in opravljanja dejavnosti po ZMEPIZ-1A
Umrl dolgoletni generalni direktor Carinske uprave Republike Slovenije
Prenos pristojnosti izvajanja nalog v zvezi z vlogami za uveljavljanje pravice do pavšalnega nadomestila in obračuni pavšalnega nadomestila
Spremembe pri obveznih dajatvah iz naslova začasnega in občasnega dela dijakov in študentov od 1. februarja 2015 dalje
Javni poziv k vložitvi napovedi za najem 2014
Spremembe pri obveznih dajatvah iz naslova začasnega in občasnega dela dijakov in študentov od 1. februarja 2015 dalje
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost
Lestvica za odmero dohodnine in olajšave za leto 2015
Osebno dopolnilno delo in vrednotnice
Finančni uradi začnejo delovati 1. januarja
Testni izračun dohodnine
Voščilo
eVročanje obvestil o pobotih – izteka se prehodno obdobje
eRačuni
24. in 31. decembra poslovanje uradov do 13. ure
22.12.2014 Šifrant slovenskih carinskih organov po 1.1.2015 - dopolnjen
22.12.2014 Nova verzija šifranta EUL S-31 (44-2)
18.12.2014 Uporaba potrjenih vezanih knjig računov obvezna od 31. 1. 2015 dalje
17.12.2014 Določeni zastava, znak in uniforma Finančne uprave RS ter organiziranost finančnih uradov
16.12.2014 Finančna uprava RS bo imela od prihodnjega leta vse več informacij o dohodkih v tujini
16.12.2014 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku
15.12.2014 Sprememba lokacije za diplomatska predstavništva, konzulate, agencije in organe Evropske unije ter mednarodne organizacije
15.12.2014 Uradna predstavitev projekta tesnega medinstitucionalnega sodelovanja v Makedoniji
15.12.2014 24. in 31. decembra poslovanje uradov do 13. ure
12.12.2014 Nova priloga 4 Navodila o izvajanju tranzitnega postopka v železniškem prometu, št. 1/2014
10.12.2014 Poseben nadzor v dejavnosti pekarstva
02.12.2014 Ste zaposleni v tujini? Medletno napoved oddajte do konca leta.
Obvestilo o začetku veljavnosti mednarodne pogodbe med Republiko Slovenijo in Združenimi arabskimi emirati o izogibanju dvojnega obdavčevanja
Generalna direktorica Finančne uprave RS je Jana Ahčin
Dva kilograma marihuane v avtobusu
Finančna uprava RS mora zavarovati pravice delavcev in javni interes
Obvestilo o začetku veljavnosti protokola k mednarodni pogodbi med Republiko Slovenijo in Velikim vojvodstvom Luksemburg o izogibanju dvojnega obdavčevanja
Uporaba pooblastila zapečatenja in prepovedi opravljanja dejavnosti
Pravočasno plačilo davkov prepreči davčno izvršbo
Tihotapil skoraj 7 kg marihuane
ZPMS bo prejel vsa sredstva iz naslova namenitve dela dohodnine za donacije za leto 2013
Status AEO Pošti Slovenije
Sintetična droga v poštni pošiljki, tobak v osebnem vozilu
Navodilo o postopanju s poštnimi pošiljkami in nastopanju Pošte Slovenije v vlogi deklaranta v poštnem prometu
Tahografi: med hujšimi kršitvami so manipulacije z zapisovalno opremo
Na izdelkih iz Kitajske napis »Proizvedeno v EU«
Opredelitev glavnega delodajalca po Zakonu o dohodnini
V koprskem pristanišču odkrili več kot 13 ton neprijavljenih cigaret
eVročanje obvestil o pobotih
V koprskem pristanišču odkrili ponarejeno škropivo
50 odtenkov sive ekonomije
Projekt tesnega medinstitucionalnega sodelovanja v BiH je v sklepni fazi
Obvestilo za člane kmečkih gospodinjstev
Novinarska konferenca: odkritje orožja in eksplozivnih sredstev ter heroina na Obrežju
Vabilo na skupno novinarsko konferenco ob zasegu večje količine orožja in heroina
Finančna uprava RS bo pričela s ciljnim nadzorom svečarjev, cvetličarjev, vrtnarjev in vulkanizerjev
V osebnem vozilu tihotapil marihuano
Operacija Replica: v EU zaseženih prek 1,2 milijona ponaredkov in 130 milijonov cigaret
Sestanek vodstva Finančne uprave RS in Carinske uprave RH
Finančna uprava RS učinkovito nad delo in zaposlovanje na črno
Obiskovalci na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana
Obdavčitev v zvezi z lokalnimi volitvami
Projektu "Carinjenje poštnih pošiljk" glavna nagrada na razstavi poštne tehnologije Post Expo
Finančna uprava RS in policija sta uspešno sodelovali v Europolovi operaciji Arhimed
Tahografi: avgusta največ kršitev zaradi prekratkega počitka
Postopki identifikacije računov ZDA, o katerih se poroča, na podlagi FATCA sporazuma
Letos že skoraj dva tisoč zasegov ponarejenega blaga
Celjski vodnik službenega psa pri italijanskih kolegih
Začetek twinning projekta v Makedoniji
Obvestilo zavezancem, ki imajo nepremičnine v občini Naklo
Vrednotnice za osebno dopolnilno delo
Finančna uprava RS se predstavlja na sejmu MOS v Celju
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo rabljenih konferenčnih stolov
Delo in zaposlovanje na črno: v prvih tednih opravljenih že 364 postopkov nadzora
Upokojenci in opravljanje samostojne dejavnosti
Prepovedane snovi v poštnih pošiljkah
eOpominjanje – izteka se prehodno obdobje
Finančna uprava RS se predstavlja na sejmu AGRA
Finančna uprava RS začenja z aktivnostmi na področju preprečevanja dela in zaposlovanja na črno
Objavljen je enoten seznam neplačnikov in nepredlagateljev obračunov Finančne uprave RS
Nadzor nad časi vožnje, odmori, počitki voznikov in zapisovalno opremo
Sredi avgusta se začne izvajati novi Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno
Rešenih že 71,3 % vseh vloženih ugovorov

1. avgusta začne delovati Finančna uprava Republike Slovenije
Obvestilo za poslovne partnerje DURS
Uspešen primer sočasnega mednarodnega nadzora
Po pozivu DURS dobra tretjina »malih« dolžnikov poravnala dolg
Povečane aktivnosti na sejmih in stojnicah
Vlada imenovala vršilko dolžnosti generalne direktorice Finančne uprave Republike Slovenije
Zakon o spremembah Zakona o dohodnini – novela ZDoh-2N
Zakon o spremembah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb – novela ZDDPO-2K
Rok za doplačilo dohodnine se izteče 30. julija 2014
Povečane aktivnosti na področju dejavnosti taksi prevozov
Po novem eOpominjanje o neporavnanih davčnih obveznostih
Izvajanje pobotov iz naslova letnega poračuna dohodnine za leto 2013 – 2. tranša dohodnine
JAVNI POZIV za vložitev napovedi za odmero dohodnine za leto 2013
Nov kriterij za odlaganje davčnih obveznosti za poslovne subjekte
Rok za ugovor se izteče 30. junija
Obvestilo za uporabnike Internet Explorer 8
Pravočasno plačilo davkov prepreči davčno izvršbo
Če ste pri vračilu pomotoma nakazane dohodnine plačali provizijo, vam jo bo DURS vrnil
dpis Sporazuma med Vlado RS in Vlado ZDA o izboljšanju spoštovanja davčnih predpisov na mednarodni ravni in izvajanju FATCA
Poslan je še drugi in hkrati zadnji sveženj informativnih izračunov dohodnine za leto 2013
Nekaj davčnih zavezancev pomotoma prejelo dvojno vračilo dohodnine
Obračun DDV pri prodaji albumov za samolepilne sličice
Boj zoper sivo ekonomijo - novinarska konferenca
Novosti na področju DDV glede posebne ureditve za davčne zavezance, ki nimajo sedeža in opravljajo telekomunikacijske storitve, storitve oddajanja ali elektronske storitve osebam, ki niso davčni zavezanci
Rok za doplačilo dohodnine se izteče 30. maja 2014
Izvajanje pobotov iz naslova letnega poračuna dohodnine za leto 2013 – 1. tranša dohodnine
Poročilo Globalnega foruma za preglednost in izmenjavo informacij za davčne namene pozitivno o Sloveniji
Rok za ugovor se izteče 30. aprila
Izvajanje plačilnih storitev na dan 18. 4. 2014
DURS bo letos odmeril NUSZ, davek od premoženja in pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest
Poziv zavezancem k vložitvi napovedi za odmero davka od premoženja
Predlaganje REK obrazcev za dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo
Davčna uprava RS izdala prvi sveženj informativnih izračunov dohodnine za leto 2013
Oddaja DDD-DDD je mogoča
Spreminjajo se tudi roki vezani na odmero odločb o davku na nepremičnine in plačilo davka
Novo vmesno poročilo DURS o ciljnem nadzoru poslovanja z davčno bolj ugodnimi območji
Obvestilo za zavezance, ki so pri ugotavljanju davčne osnove od dohodka iz dejavnosti za leto 2013 upoštevali dejanske prihodke in normirane odhodke
V davčne obračune evidentirajte vse prihodke, ki ste jih v letu 2013 dejansko ustvarili
Obvestilo zavezancem za predložitev obračunov DDPO in DohDej za leto 2013
Davčna uprava RS nadaljuje s poostrenim nadzorom gotovinskega poslovanja
Nova različica programa Silvester Fineus 6.0.0.6
Uvedba davčnih pisarn se je izkazala za uspešen in upravičen ukrep racionalizacije dela DURS
Nova različica Silvestra Pelias 6.0.0.6
Ne pozabite na oddajo napovedi...
Obravnava vlog davčnih zavezancev, ki so utrpeli škodo po snežni ujmi in žledu od 31. 1. do 9. 2. 2014
Nova različice Silvester Pelias
Nadgradnja sistema eDavki
Podaljšanje roka za oddajo vloge za uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane
Davčna pisarna Logatec je ponovno odprta, Cerknica ostaja zaprta, moteno delovanje DU Postojna
Mladoletnik, ki zbira star papir, je lahko v vsakem primeru vzdrževani družinski član
Vloga za znižanje davka na nepremičnine za zavezanca – invalidno osebo
Normiranci, počakajte z oddajo obračuna DDPO za leto 2013
Vpogled v podatke za odmero dohodnine
Anketa: Inšpekcijski nadzor
Prenehanje obveznosti plačevanja akontacij NUSZ
Oddajanje napovedi v primeru razveljavitve delnic
Gradivo s predstavitve o novostih pri predlaganju REK obrazcev
Manj nepravilnosti tudi na sejmih in prireditvah v okviru »veselega decembra«
Ne pozabite na obveznosti iz oddajanja premoženja v najem
JAVNI POZIVI k vložitvi napovedi, ki jih je treba vložiti do 28. februarja 2014
Davčni obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti za leto 2013
Davčna obravnava razveljavitve bančnih delnic
Navodilo za knjiženje poslovnih dogodkov v kmetijski dejavnosti - Po 1. januarju 2014 obvezno vodenje knjigovodstva za davčne namene za določena kmečka gospodinjstva
Novoletno voščilo
Bodimo aktivni – za vsako blago ali storitev zahtevajmo in vzemimo račun
Obračuni za dan 31. 12. 2013 čim prej oziroma najkasneje do 12. ure
Spremljanje stanj na e-kartici
24. in 31. decembra poslovanje davčnih uradov do 13. ure
Obveznost identifikacije za namene DDV tujcev, ki prodajajo blago na stojnicah v Sloveniji (npr. novoletni sejem)
Zakon o davku na nepremičnine (ZDavNepr)
Nedostopnost registra davčnih zavezancev (11.12.2013 od 17:00 do 24:00)
Po pozivu DURS tretjina »malih« dolžnikov poravnala dolg
Manj nepravilnosti pri vulkanizerjih, v decembru poostren nadzor na sejmih in prireditvah v okviru »veselega decembra«
Obvestilo v zvezi s podaljševanjem dovoljenj za uveljavljanje pavšalnega nadomestila za leto 2014 po uradni dolžnosti
JAVNI POZIV k vložitvi nap. za odmero dohodnine od doh. iz oddajanja prem. v najem
Učinki poostrenega nadzora nad gotovinskim poslovanjem po 1. 7. 2013
Informacija o novostih, ki jih prinaša novela ZDoh-2M
Prispevki za MNZ plačani !
Če pohitite, se je še mogoče izogniti izvršbi
Pri cvetličarjih, vrtnarjih in svečarjih ugotovljenih malo nepravilnosti. Do konca novembra poostren nadzor pri vulkanizerjih.
Razpis za 7 volonterskih pripravniških delovnih mest
Nedostopnost eDavkov od 31.10.2013 do 04.11.2013
DURS in CURS bosta v naslednjih tednih poostreno nadzirala svečarje, cvetličarje in vrtnarje ter vulkanizerje
Nadzor nad delovanjem rulet pri koncesionarjih za igralnice in igralne salone
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2J)
Vzajemnost med Slovenijo in Srbijo
Objavljene namere o sklenitvi neposrednih pogodb za odkup nepremičnin
Vlada imenovala generalno direktorico Davčne uprave Republike Slovenije
Skoraj 14.000 aktivnosti DURS in CURS na področju gotovinskega poslovanja v juliju in avgustu
DURS bo gost OZS na 46. MOS in bo dajal informacije in davčna pojasnila
Objavljen je nov seznam neplačnikov in nepredlagateljev obračunov
Sprememba telefonske številke DU Celje
Pobot pri kmetih
Rezultati nadzora na Šuštarski nedelji
Nadzor adrenalinskih športnih aktivnosti v zgornjem Posočju
Poostren nadzor na Šuštarski nedelji
Objavljene namere o prodaji nepremičnin in rabljenih vozil DURS
Prenehanje izvajanja predčasnih vračil DDV
Objavljen je nov seznam neplačnikov in nepredlagateljev obračunov
Informativni izračun zamudnih obresti
Davčna uprava nadaljuje poostren nadzor, opozarjamo na visoke kazni
Rešenih že 74,16 % vseh vloženih ugovorov
Obveznost poročanja o najemnih pravnih poslih v evidenco trga nepremičnin po 1. juliju 2013
Jutri se izteče rok za plačilo premalo plačane dohodnine in oddajo dohodninskih napovedi
Primeri ugotovljenih nepravilnosti pri izdajanju računov
DU Ptuj: 1. javna dražba dne 6. 8. 2013 (oprema gostinskega lokala)
Plačilo prispevkov za socialno varnost samozaposlenih (22.7.2013)
Potrošniki imajo pravico do računa in poštenega informiranja o tem, kakšno hrano, les in gozdne dobrine kupujejo
Od danes naprej poostren nadzor blagajniškega poslovanja in trošarinske (carinske) kontrole
Objavljen je nov seznam neplačnikov in nepredlagateljev obračunov
Prejeli smo več kot 200 MMS sporočil, skupne aktivnosti DURS in CURS so v polnem teku
Od 1. julija dalje lahko Davčni upravi RS pošiljate MMS sporočila s fotografijami prejetih računov
Rok za ugovor se izteče 1.7.2013
1. julija 2013 začne veljati nov obrazec napovedi za odmero davka na promet nepremičnin
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost
Davčna uprava RS s 1. julijem na lokacijah svojih izpostav vzpostavlja pisarne
Obvladovanje sive ekonomije in gotovinsko poslovanje po 1. 7. 2013
JAVNI POZIV za vložitev napovedi za odmero dohodnine za leto 2012
Obvestilo v zvezi s spremembo Pravilnika o zahtevah za računalniške programe in elektronske naprave, upravljanje in delovanje informacijskega sistema ter vsebini, obliki, načinu in rokih za predložitev podatkov
Objavljen je nov seznam neplačnikov in nepredlagateljev obračunov
Povečanje stopenj DDV po ZIPRS1314-A
Davčna uprava RS poslala še drugi in hkrati zadnji sveženj informativnih izračunov dohodnine za leto 2012
Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014
Ne pozabite! Rok za doplačilo dohodnine se izteče v ponedeljek, 3. junija 2013
Od 1. 7. 2013 dalje je prepovedano uporabljati programe za brisanje računov
Izpolnite obveznosti do petka, 24. maja
Umik tekstovnih (txt) datotek s spleta DURS
Odmera davka na nepremično premoženje večje vrednosti za leto 2013
Objavljen je nov seznam neplačnikov in nepredlagateljev obračunov
Nižja plačila prispevkov za prostovoljno pokojninsko zavarovanje za brezposelne že ta mesec
Vlada razrešila vršilca dolžnosti in imenovala vršilko dolžnosti generalne direktorice DURS
Pojasnilo davčne uprave v zvezi s seznamom neplačnikov
Objava Pravilnika o zahtevah za računalniške programe in elektronske naprave, upravljanje in delovanje informacijskega sistema ter vsebini, obliki, načinu in rokih za predložitev elektronsko vodenih podatkov davčnemu organu
Predlogi novih izračunov katastrskega dohodka v javni razpravi
JAVNO NAROČANJE - VLOGA o plačanih davkih in prispevkih
Izpolnite obveznosti do 25. aprila
DURS rešil zaplet 8.306 napačnih informativnih izračunov dohodnine
Vplačilni račun za davek na finančne storitve
Opozorilo: DURS ni pošiljatelj modre kuverte z naslovom Davčni zakoni v Republiki Sloveniji
DURS ni storil napake!
Nova telefonska centrala in nov dostop do informacij na DU Kranj
Davčna uprava RS izdala prvi sveženj informativnih izračunov dohodnine za leto 2012
Informativni izračuni dohodnine 2. aprila odpremljeni, od 3. aprila dalje v nabiralnikih
Izvajanje plačilnih storitev na dan 29. 3. 2013
Pri vplačilu obveznosti pazite na pravilen podračun in sklic
Ne pozabite na 2. april
Novost pri notranjem pooblaščanju
EUROBASKET 2013 oglaševanje prirediteljev iger na srečo brez koncesije Vlade RS
Izpolnite obveznosti do 25. marca
Davek na finančne storitve in odgovori na najpogostejša vprašanja
Ne pozabite na oddajo napovedi...
Objava Obvestila o dvigu praga za obvezno identifikacijo za namene DDV
Oddaja obrazcev za namene DDV, ki bi se morali od 1. 1. 2013 predlagati v elektronski obliki
Ne pozabite – rok za oddajo vloge za uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane je 5. 2. 2013
Popravek variabilnih delov priznanih obrestnih mer
Obvestilo v zvezi z začetkom uporabe spremembe 94. člena ZDDV-1
Pravilnik o obračunu davka na finančne storitve
Opominjanje davčnih dolžnikov
Spremembe Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost
Opozorilo: elektronsko sporočilo, ki vsebuje virus, ni bilo poslano s strani DURS
Izplačilo dohodka mogoče tudi brez oddaje obračuna (REK obrazci)
Vpogled v podatke za odmero dohodnine
Navodilo za obračun in nakazovanje koncesijske dajatve ter dodatne koncesijske dajatve
Rok za oddajo vloge za uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane je 5. 2. 2013
Davek na nepremično premoženje večje vrednosti za odmerni leti 2013 in 2014 - novo pojasnilo
Ne pozabite na obveznosti iz oddajanja premoženja v najem
Obvestilo za zavezance - koncesionarje za posredovanje dijaškega in študentskega dela
Okoljska dajatev za onesnaženje okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil se še ne odmerja
Obvestilo v zvezi z začetkom uporabe spremembe 94. člena ZDDV-1
JAVNI POZIVI k vložitvi napovedi, ki jih je treba vložiti do 28. februarja 2013
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost
Sprememba ZJN: na dan oddaje ponudbe višina neplačanih obveznosti ne sme presegati 50 eurov
24. in 31. decembra poslovanje davčnih uradov do 13. ure
Urad RS za nadzor prirejanja iger na srečo se z novim letom ukine
Lestvica za odmero dohodnine in olajšave za leto 2013
Brez globe samo s prijavo transakcijskega računa
Novoletno voščilo
Smernice OECD za določanje transfernih cen za mednarodna podjetja in davčne uprave (19.12.2012)
Vlaganje vlog za odpis, odlog in obročno plačilo davka preko sistema eDavki (19.12.2012)
Ne pozabite na obveznosti iz oddajanja premoženja v najem (18.12.2012)
Nadzor davčne in carinske uprave na področju prometa z lesom (14.12.2012)
Novosti ZDDPO-2, ZDoh-2 in ZDFS (14.12.2012)
Pavšalna dovoljenja za leto 2013 (12.12.2012)
Spremljanje stanj na e-kartici (12.12.2012)
24. in 31. decembra poslovanje davčnih uradov do 13. ure (07.12.2012)
Nova telefonska številka klicnega centra (27.11.2012)
JAVNI POZIV k vložitvi nap. za odmero akont. dohodnine od doh. iz oddajanja prem. v najem (26.11.2012)
Objava javnih razpisov za prodajo nepremičnin davčne uprave (26.11.2012)
Obravnava vlog davčnih zavezancev, ki so utrpeli škodo v neurju s poplavami dne 5. novembra 2012 (16.11.2012)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1G) (07.11.2012)
Objava javnih razpisov za prodajo nepremičnin davčne uprave (30.10.2012)
Informacija glede nakazil dela dohodnine za donacije (18.10.2012)
Novinarska konferenca 16. 10. 2012 – gradivo (16.10.2012)
Sprememba pobotov in e-Kartice
Objava javnih razpisov za prodajo nepremičnin davčne uprave (28.09.2012)
Nadgradnja sistema eDavki dne 2. 10. 2012 (28.09.2012)
Zaključki srečanja G27 v Sloveniji (14.09.2012)
Vlada razrešila generalno direktorico DURS in imenovala v. d. generalnega direktorja DURS (13.09.2012)
Srečanje G27 tokrat v Sloveniji (12.09.2012)
Obdavčitev pripisanega dobička v d.n.o. je zakonita (30.08.2012)
3. septembra 2012 se izteče rok za vrnitev izpolnjenih seznamov glede obdavčitve nepremičnin večje vrednosti (29.08.2012)
Davčna uprava RS bo začela pošiljati pozive lastnikom nepremičnin večje vrednosti (09.08.2012)
Pojasnilo MF v zvezi z določbami Zakona o uravnoteženju javnih financ v delu, ki ureja davek na nepremično premoženje večje vrednosti (09.08.2012)
Pojasnilo MF v zvezi z določbami Zakona za uravnoteženje javnih financ v delu, ki ureja davek na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišč (09.08.2012)
Rešenih že 78,6% vseh vloženih ugovorov (30.07.2012)
Uporaba reference SI19 DŠ-99996 pri plačevanju davčnih obveznosti (17.07.2012)
Rok za ugovor se izteka (28.06.2012)
Nova naslova za davčni izpostavi Jesenice in Ilirska Bistrica (22.06.2012)
Poenostavljena e-knjigovodska kartica (19.06.2012)
JAVNI POZIV za vložitev napovedi za odmero dohodnine za leto 2011 (18.06.2012)
Vračilo davka tretji osebi (15.06.2012)
Referenca pri plačevanju davčnih obveznosti je pomembna! (08.06.2012)
Nov sistem vračil DDV za davčne zavezance, ki imajo sedež v eni od tretjih držav (04.06.2012)
Novela ZDDV-1 – razveljavitev 66. a člena ZDDV-1 (01.06.2012)
Preglednica davkov po zakonu za uravnoteženje javnih financ - ZUJF (31.05.2012)
Informativni izračuni danes odpremljeni, od jutri dalje v nabiralnikih (31.05.2012)
Davčna uprava RS poslala še drugi in hkrati zadnji sveženj informativnih izračunov dohodnine za leto 2011 (31.05.2012)
Vračilo dohodnine je izvedeno na zadnji odprti in veljavni TRR (30.05.2012)
Pri vračilu dohodnine je lahko prišlo do pobota obveznosti in terjatve (29.05.2012)
Izjava za javnost (28.05.2012)
Zakon o spremembah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1F) (25.05.2012)
Izjava v zvezi z objavami dokumenta DURS (21.05.2012)
Usklajevanje knjigovodske kartice (21.05.2012)
Preverjanje danskih ID DDV številk (18.05.2012)
Rok za ugovor se izteka (24.04.2012)
VIES – ID DDV številke slovaških DDV zavezancev (23.04.2012)
Odbitek DDV od večnamenskih vozil (dopolnitev dne 9.5.2012) (20.04.2012)
Vlog ne oddajajte po e-pošti (11.04.2012)
Zakon o spremembi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini – ZDoh-2I (05.04.2012)
Obravnava davčnih dolžnikov – opominjanje (04.04.2012)
Sprememba Zakona o spremembi Zakona o spremembi Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2G) (04.04.2012)
Gotovinsko poslovanje - spremembe (02.04.2012)
Davčna uprava RS izdala prvi sveženj informativnih izračunov dohodnine za leto 2011 (30.03.2012)
Ne pozabite na 2. april (28.03.2012)
Priprava poenostavitve e-knjigovodske kartice, sprememba pobotov in dobropisi za obresti (26.03.2012)
VIES - ID DDV številke slovaških DDV zavezancev (21.03.2012)
Vrsta kršitev zakonodaje na področju prevoza oseb (27.02.2012)
Ne pozabite na oddajo napovedi... (24.02.2012)
Davčna izpostava Ajdovščina ponovno posluje v svojih prostorih (09.02.2012)
V Ajdovščini se vloge do nadaljnjega oddajajo na upravni enoti (06.02.2012)
Ne pozabite – rok za oddajo vloge za uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane je 6. 2. 2012 (31.01.2012)
Vprašanja in odgovori v zvezi s spremenjenim Pravilnikom o izvajanju Zakona o davčnem postopku – obveznost nakazovanja plačil za dobavljeno blago in opravljene storitve ter druga plačila na transakcijske račune (19.01.2012)
Z Nizozemsko podpisan Memorandum o avtomatični izmenjavi informacij (17.01.2012)
Izplačevalci dohodkov pozor! Od 17.1. je možen vpogled v podatke za odmero dohodnine (17.01.2012)
V soboto 14.1.2012 od 8. do 13. ure ne bo mogoča oddaja obrazcev DDV in vpogleda v eKartico (13.01.2012)
Ne pozabite na obveznosti iz oddajanja premoženja v najem (10.01.2012)
JAVNI POZIVI k vložitvi napovedi, ki jih je treba vložiti do 28. februarja 2012 (09.01.2012)
Pojasnilo v zvezi s plačevanjem prispevkov za socialno varnost po 1. 1. 2012 za invalidska podjetja in zaposlitvene centre (04.01.2012)
Uvedba nove vrste dohodka na REK-1 obrazcu (04.01.2012)