PRISPEVAMO K VAŠEMU DOBIČKU

OBVESTILA ZPIZ

SPLOŠNA OBVESTILA

Informativni dan Avstrija (OE Murska Sobota, 10. april 2015)
Mesečni statistični pregled za mesec FEBRUAR 2015
Sporočilo za javnost: 8. seja sveta zavoda
Informacija o posredovanih letnih povzetkih obračuna pokojninskih in invalidskih prejemkov, izplačanih v obdobju od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014
Mesečni statistični pregled JANUAR 2015
Obvestilo medijem o sklicu 8. seje sveta zavoda
Krajša prekinitev v zagotavljanju e-storitev
Sporočilo za javnost: Pošiljanje obvestil o pričakovani višini pokojnine
Študentsko delo po 1. februarju 2015
Sporočilo za javnost: Približuje se rok za uskladitev statusa za nekatere kategorije oseb
Mesečni statistični pregled za mesec december 2014
Sporočilo za javnost: Novosti na področju ureditve statusa v obveznem pokojninskem in invalidskem zavarovanju v skladu z ZMEPIZ-1A
Obvestilo za uživalce družinskih pokojnin dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov
Nova ureditev osebnega dopolnilnega dela od 1. januarja 2015
Spremembe na področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja v letu 2015
Novosti glede statusa upokojenca in opravljanja dejavnosti po ZMEPIZ-1A
Izplačilo decembrskih pokojnin (30. 12. 2014)
Mesečni statistični pregled za mesec november 2014
08.12.2014 Obvestilo o 7.seji sveta zavoda
28.11.2014 Prekinitev v delovanju storitve M4
20.10.2014 Mesečni statistični pregled za mesec september 2014
17.10.2014 Informativni dan Hrvaška (23. oktober 2014)
14.10.2014 Moten dostop do spletnih strani Zavoda
Festival tretjega življenjskega obdobja, 29. 9. 2014 - 1. 10. 2014
6. seja sveta zavoda
Mesečni statistični pregled za mesec avgust 2014
Informativni dan Avstrija (19. september 2014)
Prekinitve v delovanju storitve Moj eZPIZ
Obvestilo medijem o sklicu 6. seje sveta zavoda
Novinarska konferenca, 27. 8. 2014 - Uživalci pokojnin in opravljanje samostojne dejavnosti
Izplačilo letnega dodatka 2014
Mesečni statistični pregled
Krajevna pisarna v Slovenski Bistrici se zapira
Obvestilo za javnost - 5. seja (1. telefonična) sveta zavoda
Mesečni statistični pregled
Obvestilo uporabnikom o nedelovanju storitve "Oddaja eVlog"
Obvestilo medijem o sklicu 5. seje (1. telefonične) sveta zavoda
Mesečni statistični pregled
Dostopanje do aplikacije za posredovanje podatkov na obrazcih M-4 z avtentikacijsko kodo
Obvestilo za javnost - 4. seja sveta zavoda
Obvestilo medijem o sklicu 4. seje sveta zavoda - razširjen predlog dnevnega reda
Obvestilo medijem o sklicu 4. seje sveta zavoda
Krajevna pisarna v Črnomlju se zapira
Obvestilo za javnost - 3. seja sveta Zavoda
Območna enota Kranj na novi lokaciji
Obvestilo medijem o sklicu 3. seje sveta zavoda
Letno poročilo 2013
Obvestilo za javnost - 2. seja Sveta Zavoda
Inforamtivni dnevi 2014
Obvestilo o sklicu 2. seje Sveta Zavoda (25. 2. 2014)
Moteno delovanje storitev med 15. in 16.02.2014
Informativna osebna evidenca - Sporočilo za javnost
Delna oprostitev plačila prispevkov delodajalcev za starejše delavce
IZHODIŠČA ZA IZVAJANJE 179. IN 188. ČLENA ZUJF V POVEZAVI S 429. ČLENOM ZPIZ-2
24. in 31. 12. 2013 - poslovni čas in uradne ure
OBVESTILO ZA UŽIVALCE POKOJNIN IZ FEDERACIJE BOSNE IN HERCEGOVINE
Prejemnikom hrvaških pokojnin
Informativni dan Hrvaška
Razpis za pogodbeno delo - izvedenci
Delna oprostitev plačila prispevkov delodajalcev za starejše delavce
Vračilo prispevkov delodajalca za prvo zaposlitev
Mesečni statistični pregled
Razpis postopka za imenovanje članov Sveta Zavoda
IZHODIŠČA ZA IZVAJANJE 179. IN 188. ČLENA ZUJF V POVEZAVI S 429. ČLENOM ZPIZ-2
Letni dodatek 2013
Piškotki
Izpolnitev pogojev po 114. členu ZDR-1
Izpolnjevanje italijanskega obrazca "RED" - 3.7.2013
Spremembe pri izvajanju ZPIZ-2A pri prostovoljnem zavarovanju
Obvestilo o prostovoljnem zavarovanju po noveli ZPIZ-2A
Odprava posledic razveljavitve 143. člena ZUJF
Potrdilo o živetju
INFORMACIJA GLEDE PROSTOVOLJNEGA ZAVAROVANJA PO ZPIZ-2
Predlagane spremembe glede višine prispevka za prostovoljni vstop v obvezno zavarovanje
Obvestilo o nedelovanju storitev
Izhodišča za izvajanje ZUJF
Ugotovitvene odločbe po ZUJF-A
ZPIZ-2
VŠTETJE ČASA SKRBI ZA OTROKA V PRVEM LETU NJEGOVE STAROSTI V POKOJNINSKO DOBO
Sprememba ure prejema pokojnin in ostalih nakazil ZPIZ na transakcijske račune
Obvestilo o predhodnih pisnih informacijah
Odločbe po ZUJF
Novi lokaciji: OE Nova Gorica in Izpostava Trbovlje
Kartica upokojenca
Novosti po 1. 1. 2012
Nova lokacija OE Celje
Nedelovanje spletnega portala www.zpiz.si in spletnih storitev
Območna enota Novo mesto na drugi lokaciji
Nagrada »Zlati Netko 2010«
Območna enota Maribor na drugi lokaciji

ZAVEZANCI

OBVESTILO O PODALJŠANJU ROKA ZA POSREDOVANJE PODATKOV NA OBRAZCIH M-4 ZA LETO 2013

ZAVAROVANCI

UPOKOJENCI IN HKRATNO OPRAVLJANJE DELA ALI DEJAVNOSTI
Prostovoljna vključitev v obvezno zavarovanje - najnižje osnove za leto 2014
Zavarovanje na podlagi drugega pravnega razmerja
Pojasnilo v zvezi z izvajanjem 18. člena ZPIZ-2 v povezavi s prvim odstavkom 78. člena ZMEPIZ-1
Uskladitev lastnosti zavarovanca
Pojasnilo v zvezi z obveznim zavarovanjem kmetov
NOVOSTI V ZVEZI S PROSTOVOLJNO VKLJUČITVIJO V OBVEZNO POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE PO ZPIZ-2

UVELJAVLJANJE PRAVIC

Sporazum med R Slovenijo in Črno goro
Varstveni dodatek in državna pokojnina po 1.1.2012
Socialni sporazum z Republiko Srbijo
Valorizacijski količniki

NAKAZOVANJE POKOJNIN

24.10.2014 Obvestilo uživalcem slovenske pokojnine s prebivališčem v Republiki Hrvaški
24.10.2014 Obvestilo hrvaškim upokojencem s prebivališčem v Republiki Sloveniji
24.10.2014 Obvestilo uživalcem slovenskih pokojnin, rezidentom Republike Srbije, Republike Kosovo, Republike Makedonije, Bosne in Hercegovine ter Črne Gore
Pri julijskih pokojninah izplačilo letnega dodatka za 2014
Izplačilni dnevi
Potrdilo o živetju
Informacija o posredovanih letnih povzetkih obračuna pokojninskih in invalidskih prejemkov, izplačanih v obdobju od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013
Zakon o dohodnini in pokojnine v letu 2014