PRISPEVAMO K VAŠEMU DOBIČKU

SPOROČILA ZZZS

06.01.2015 Javni razpis za izvajanje programov izdaje in izposoje medicinskih pripomočkov z dne 25.11.2014
01.01.2015 Nov model plačevanja storitev v patronažni službi in negi na domu
Sprejemanje računov od 1.1.2015 dalje
01.01.2015 Sprejemanje računov od 1.1.2015 dalje
13.12.2014 Uveljavitev Spremembe in dopolnitve Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja
27.11.2014 Uveljavitev 1 nove terapevtske skupine zdravil z lokalnim delovanjem za zdravljenje glavkoma in novih najvišjih priznanih vrednosti za zdravila
9. oktober 2014 Previdno pri telefonskem oglaševanju komercialnih zavarovanj, povezanih z zdravljenjem težjih bolezni
Uvedba "obnovljive naročilnice" za medicinske pripomočke
Uveljavitev 1 nove terapevtske skupine zdravil (za zdravljenje migrenskih napadov) in novih najvišjih priznanih vrednosti za zdravila
Odziv na članek v časniku Delo z dne 25. september 2014 (financiranje bolnišnic)
Izšel novi ZZZS Občasnik Akti & Navodila št. 2/2014
Izid nove tiskane brošure ZZZS o pravicah iz obveznega zdravstvenega zavarovanja
Izšel novi ZZZS Občasnik Akti & Navodila št. 2/2014
Uveljavitev 1 nove terapevtske skupine zdravil (za zdravljenje migrenskih napadov) in novih najvišjih priznanih vrednosti za zdravila
Uvedba "obnovljive naročilnice" za medicinske pripomočke
Predlog sprememb in dopolnitev Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja in Predlog sklepa o spremembi Sklepa o določitvi zdravstvenih stanj za upravičenost do posameznih medicinskih pripomočkov se nahajata v javni razpravi na Podportalu E-demokracija
Natečaj Evropske komisije za predlog scenarija za video o evropski kartici zdravstvenega zavarovanja
Uveljavitev novih najvišjih priznanih vrednosti za skupine medsebojno zamenljivih zdravil in za terapevtske skupine zdravil
Strokovni posvet "Strokovna izhodišča za reformo zdravstvenega sistema" pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije g. Boruta Pahorja
Odziv na članek v časniku Delo z dne 10. junij 2014 (sredstva za zdravstvo)
Javno zbiranje ponudb za prodajo odpisane rabljene računalniške opreme (diskovna enota IBM ESS 2105 800)
Uveljavitev novih najvišjih priznanih vrednosti za skupine medsebojno zamenljivih zdravil in za terapevtske skupine zdravil
Rok za prijavo na razpis programov zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2014
Odziv na članek v časniku Delo z dne 14.5.2014
Obrazec M12 za izpolnjevanje in tiskanje
Uveljavitev sprememb in dopolnitev Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja
Spremembe na področju medicinskih pripomočkov
Nezakonito omejevanje izbire medicinskih pripomočkov pri zdravljenju sladkorne bolezni
Kdo in zakaj se boji čistih računov ? (odziv na medijsko objavo prof. dr. Alojza Ihana)
Izšel novi ZZZS Občasnik Akti & Navodila št. 1/2014
Uveljavitev 2 novih terapevtskih skupin zdravil z acetilsalicilno kislino 100 mg in zdravil z imatinibom
Novosti v plačevanju prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje
Pri okulistih so storitve z napotnico brezplačne
Javna razprava o Strateškem razvojnem programu ZZZS za obdobje 2014 - 2019
Drugo pravno razmerje po 5. točki 17. člena ZZVZZ
Ukinitev podatka o poklicni strokovni izobrazbi na obrazcih M-1 in M-3 (rubrika 22)
Pojasnila ZPIZ glede vpliva Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ-1) na sprejem prijav v pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Uveljavitev 2 novih terapevtskih skupin zdravil zaviralcev angiotenzinske konvertaze in za spreminjanje ravni serumskih lipidov
Sprememba na področju vlaganja prijav za zaposlene
Novosti glede pravice do pogrebnine in posmrtnine
Novosti v fizioterapiji od 1.1.2014 dalje
Nove in spremenjene listine za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja
Terapevtske skupine zdravil za paciente varne in cenovno ugodne
Nacionalna kontaktna točka za čezmejno zdravstveno varstvo pričela z delovanjem
Spremembe in dopolnitve Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (novela ZZVZZ-M)
Nasilje v družini, informacije o postopku na policiji
Uvedba sistema najvišjih priznanih vrednosti za terapevtske skupine zdravil - pojasnilo za zavarovane osebe
Uveljavitev novih najvišjih priznanih vrednosti za skupine medsebojno zamenljivih zdravil in za terapevtsko skupino zdravil zaviralcev protonske črpalke
Informacija o zdravstvenem zavarovanju študentov in dijakov – potrdilo o šolanju za šolsko leto 2013/2014
Posodobljena ZZZS publikacija "Pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja" za zavarovane osebe
Urejanje direktnih obremenitev (trajnikov)
Izšel novi ZZZS Občasnik Akti & Navodila št. 2/2013