ZAKONODAJA

POLICIJSKA URA, PREPOVED PREHAJANJA MED REGIJAMI, PREPOVED ZBIRANJA

POLICIJSKA URA

Omeji se gibanje ljudi med 21.00 in 06.00 uro, razen za primere:

 • odpravljanja neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje,prihoda in odhoda na delo ter izvajanja nujnih delovnih nalog,
 • dostopa in nudenja storitev za nujne primere.

PREHAJANJE MED REGIJAMI

Začasno se omeji prehajanje med statističnimi regijami, razen :

 • prihod in odhod na delo ter izvajanje delovnih nalog,
 • opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti,
 • odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje,
 • varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oziroma zaradi oskrbe ali nege družinskih članov,
 • dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev ter zdraviliškega zdravljenja,
 • dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev,
 • dostop do storitev za nujne primere,
 • dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih in upravnih organov ter organov pregona,
 • dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami,
 • izvajanje vzdrževalnih del ali sezonskih opravil na zasebnem objektu ali zemljišču za člane istega gospodinjstva.

ZBIRANJE LJUDI

Začasno je prepovedano zbiranje več kot šest ljudi.

Zbiranje do šest ljudi je dovoljeno samo, če je mogoče zagotoviti minimalno varnostno razdaljo 1.5M.

Začasno so prepovedane vse prireditve, shodi, poroke in verski obredi razen če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva.

Posameznik ali osebe iz skupnega gospodinjstva na prostem oziroma odprtih javnih krajih v statistični regiji prebivališča lahko izvajajo takšno športno-rekreacijsko dejavnost, pri kateri se ohranja varna razdalja do drugih posameznikov.

DRUGO

Šteje se, da oseba prebiva v statistični regiji, če ima v občini iz te statistične regije stalno ali začasno prebivališče.

Utemeljenost ukrepa se preverja vsakih sedem dni.

Globe za kršitve tega odloka se izrekajo v skladu z zakonom, ki ureja nalezljive bolezni. Izvajanje tega odloka poleg pristojnih inšpekcijskih služb nadzoruje tudi Policija v okviru svojih pristojnosti. Če pri opravljanju svojih nalog vpoklican pripadnik Civilne zaščite naleti na kršitve iz tega odloka, ki jih ne more preprečiti oziroma prekiniti z opozorilom, o kršitvi nemudoma obvesti najbližjo postajo Policije.

PREPOVED GIBANJA, PREPOVED ZBIRANJA, PREPOVED PROMETA BLAGA, OBVEZNA MASKA

Uradni list 143/2020 15.10.2020

PREHAJANJE LJUDI Ur.l. 143/2020

Začasno se prepoveduje prehajanje iz statističnih regij, kjer število na novo okuženih v zadnjih 14 dneh presega 140 na 100 000 prebivalcev

Gibanje iz statistične regije je za posameznike dovoljeno za:

 • prihod in odhod na delo ter izvajanje delovnih nalog,
 • opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti,
 • odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje,
 • varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oziroma zaradi oskrbe ali nege družinskih članov,
 • dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev,
 • dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev,
 • dostop do storitev za nujne primere,
 • dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih in upravnih organov ter organov pregona,
 • dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami,
 • izvajanje vzdrževalnih del ali sezonskih opravil na zasebnem objektu ali zemljišču,
 • koriščenje turističnih kapacitet katerih rezervacija je bila opravljena do uveljavitve tega odloka.

Šteje se, da oseba prebiva v statistični regiji iz 1. člena tega odloka, če ima v občini iz te statistične regije stalno ali začasno prebivališče.

Če ima posameznik stalno ali začasno prebivališče v statistični regiji iz 1. člena tega odloka, je lahko nastanjen samo na enem naslovu prebivanja in se ne sme seliti med obema prebivališčema.

Dostop do javnih parkov in drugih sprehajalnih površin je dovoljen le v statistični regiji, kjer oseba prebiva.

Posameznik lahko izvaja športno-rekreacijsko dejavnost individualnega značaja ali izvaja takšno športno-rekreacijsko dejavnost, pri kateri ob običajnem izvajanju ni mogoč stik z drugimi posamezniki.

Prehajanje med regijami kjer je okuženih več kot 140 / 100 000 prebivalcev v regije kjer je manj okuženi zaradi koriščenje storitev, ki zaradi omejitev iz odlokov za preprečitev širjenja SARS-CoV-2 niso na voljo v regijah bivališča, ni dovoljeno.

Globe za kršitve tega odloka se izrekajo v skladu z zakonom, ki ureja nalezljive bolezni.

ZBIRANJE LJUDI Ur.l. 143/2020

Začasno je prepovedano zbiranje več kot deset ljudi.

Zbiranje do deset ljudi je dovoljeno samo, če je mogoče zagotoviti minimalno varnostno razdaljo v skladu s sprejetimi navodili oziroma priporočili NIJZ, ki so objavljena na spletnih straneh NIJZ.

Dovoljeno je zbiranje ljudi če :

 • skupini oseb, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva;
 • skupinam sodelavcev do največ šest oseb, če uporabljajo skupni osebni transport za prevoz na ali z dela in uporabljajo zaščito nosne in ustne sluznice.«.

Začasno so prepovedane vse prireditve, shodi, poroke in verski obredi v statističnih regijah, kjer število na novo okuženih oseb v zadnjih 14 dneh presega 140 na 100 000 prebivalcev.

OBVEZNA MASKA Ur.l. 143/2020

V statističnih regijah, kjer število na novo okuženih v zadnjih 14 dneh presega 140 na 100 000 prebivalcev, je uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza obvezna tudi na odprtih javnih krajih oziroma prostorih in v osebnih vozilih.

Maska ni obvezna :

 • otroke do dopolnjenega 6. leta starosti,
 • učence v osnovni šoli in dijake v srednji šoli, izključno ko so v matičnem oddelku,
 • vzgojitelje predšolskih otrok, vzgojitelje predšolskih otrok-pomočnike in učitelje do vključno 5. razreda osnovne šole pri opravljanju neposrednega dela z otroki oziroma učenci,
 • višje in visokošolske učitelje, kadar predavajo za zaščitno pregrado iz stekla ali podobnega materiala,
 • osebe, ki izvajajo individualno športno vadbo, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 3 metre,
 • prevoze z osebnimi vozili, če je v vozilu ena oseba ali več članov istega gospodinjstva.

Uradne podatke o številu okuženih po regijah najmanj enkrat tedensko objavlja Nacionalni inštitut za javno zdravje na svoji spletni strani in v Uradnem listu Republike Slovenije

PONUJANJE BLAGA Ur.l. 143/2020

Ponujanje storitev neposredno potrošnikom v diskotekah in nočnih klubih je prepovedano.

Opravljanje gostinske dejavnosti priprave in strežbe jedi in pijač v gostinskih in nastanitvenih obratih je dovoljeno od 6.00 do 22.30. razen če gre za dostavo ali sobno strežbo
Gostje, ki so ob 22.30 še v obratih iz drugega odstavka tega člena, jih morajo zapustiti najpozneje v 30 minutah, če v njih strežejo le preproste jedi, pijače in napitke (kavarne, slaščičarne, okrepčevalnice, bari), oziroma najpozneje v 60 minutah, če strežejo tudi zahtevnejše jedi (restavracije, gostilne, kmetije).
Opravljanje gostinske dejavnosti strežbe jedi in pijač v gostinskih in nastanitvenih obratih je dovoljeno le za mizami (sedeča postrežba) ob upoštevanju razdalje med osebami najmanj 1,5 metra. Ne velja za osebe iz istega gospodinjstva, ki sedijo za isto mizo.

Število oseb v zaprtih javnih prostorih, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, se omeji na 20 kvadratnih metrov na posamezno stranko.

Število oseb v fitnes centrih in zaprtih športnih objektih za izvajanje športno rekreativnih dejavnosti na področju skupinske vadbe se omeji na 20 kvadratnih metrov na posamezno stranko.

Če število okuženih presega 140 na 100 000 prebivalcev

Fitnes centri in zaprti športni objekti za skupinsko vadbo so zaprti.

Gostišča, restavracije, gostilne, kavarne, slaščičarne, okrepčevalnice in bari so zaprti. V primeru osebnega prevzema je gostinske storitve dovoljeno izvajati.

Za goste v hotelih, motelih, penzionih, prenočiščih, gostiščih, hotelskih in apartmajskih naseljih, planinskih in drugih domovih, kampih, prostorih za goste pri sobodajalcih, kmetijah ter marinah, je dovoljena strežba jedi in pijač od 6.00 do 22.30.
Gostje morajo prostore zapustiti najpozneje v 60 minutah. Upoštevati je treba razdaljo 1.5m razen če ne gre za osebe iz istega gospodinjstva.

V frizerskih salonih je lahko le ena stranka.

NECEPLJENI OTROCI NIČ VEČ V VRTEC

Uradni list 142/2020

Vključitev necepljenega otroka v javni vrtec, kot je opredeljen po zakonu, ki ureja vrtce, in v javno sofinancirani program zasebnega vrtca v skladu z zakonom, ki ureja vrtce, se zavrne, če iz potrdila pediatra o zdravstvenem stanju otroka izhaja, da otrok ni bil cepljen proti ošpicam, mumpsu in rdečkam, pa za to ne obstajajo medicinski razlogi, ugotovljeni z odločbo o opustitvi cepljenja.

Kandidati, ki se vpisujejo v programe srednjih in visokošolskih zavodov ter fakultet, ki izobražujejo s področja zdravstva, vzgoje in izobraževanja in socialnega varstva, morajo ob vpisu imeti opravljeno cepljenje v skladu s programom cepljenja, sicer se vpis kandidata zavrne, razen v primeru, ko je z odločbo o opustitvi cepljenja ugotovljeno, da za opustitev cepljenja obstajajo utemeljeni medicinski razlogi.

PREPOVED ZBIRANJA LJUDI, PROMETA POSAMEZNIH VRSTA BLAGA, OMEJITVE POBUJANJA IN PRODAJANJE BLAGA

Dva nova odloga sta objavljena v UR 138/2020

ODLOK o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji ter prepovedi prometa posameznih vrst blaga in izdelkov v času zbiranja ljudi 

Prepovedano je zbiranje več kot 10 ljudi. Zbiranje do 10 ljudi je dovoljeno, če je mogoče zagotoviti minimalno razdaljo med njimi.

Shodi so dovoljeni do 500ljudi in morajo biti prijavljeni. Zopet mora biti med ljudmi varostna razdalja. Predpisane so globe za organizatorje.

ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji 

 Opravljanje gostinske dejavnosti strežbe jedi in pijač v gostinskih in nastanitvenih obratih je dovoljeno le za mizami (sedeča postrežba) ob upoštevanju razdalje med osebami najmanj 1,5 metra, razen če gre za člane istega gospodinjstva. Omejitev ne velja za osebni prevzem jedi in pijač

V zaprtih poslovnih prostorih velja omejitev oseb na 1 osebo na 20m2 površine

Scroll to Top