ASISTENT, V NAZIVU: ASISTENT/ASISTENT Z MAGISTERIJEM/ASISTENT Z DOKTORATOM ZA PODROČJE EKONOMIJA (ŠIFRA DM: D010001, M/Ž), – M/Ž

UNIVERZA V LJUBLJANI, EKONOMSKA FAKULTETA

Datum objave : 14/11/2022

DELOVNO MESTO

OPIS DELOVNEGA MESTALOKACIJAUEURNIKVRSTA POGODBEUR/TEDENTRAJANJE

VODENJE TEORETSKIH, PRAKTIČNIH IN DRUGIH OBLIK VAJ OZ. USPOSABLJANJA ŠTUDENTOV PRI PREDMETU, SODELOVANJE Z UČITELJEM PRI PRIPRAVI PREIZKUSOV ZNANJA ŠTUDENTOV IN PRI DRUGIH PEDAGOŠKIH AKTIVNOSTIH, SODELOVANJE PRI ZNANSTVENO-RAZISKOVALNEM DELU, NADZOR NAD DELOVNIMI PRIPRAVAMI IN APARATURAMI TER POTREBNIMI SREDSTVI ZA IZVEDBO PEDAGOŠKEGA IN RAZISKOVALNEGA DELA, SODELOVANJE PRI OSTALIH AKTIVNOSTIH VEZANIH NA PEDAGOŠKO IN ZNANSTVENO RAZISKOVALNO DELO NA PODROČJU STROKE, SKRBI DA SO NEVARNE SNOVI USTREZNO IN PREDPISANO SKLADIŠČENE, SKRBI ZA VARNO IN ZDRAVO DELO DELAVCEV IN ŠTUDENTOV ENOTE, ZA USTREZNO IZOBRAŽEVANJE IN POUČENOST OSEB KI PRIHAJAJO V STIK Z NEVARNIMI SNOVMI, UPORABI OSEBNE VAROVALNE OPREME IN DRUGIH VARNOSTNIH UKREPIH, STALNO NADZIRA IZVAJANJE VARNOSTNIH UKREPOV IN UPORABO OSEBNE VAROVALNE OPREME, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG, KI VSEBINSKO SODIJO V ŠIRŠE STROKOVNO PODROČJE DELOVNEGA MESTA. FUNKCIONALNA ZNANJA IN OSTALE ZAHTEVE (STROKOVNI IZPIT, VEŠČINE IN JEZIK): SMISEL ZA ORGANIZACIJO LASTNEGA DELA IN DELA SKUPINE (ŠTUDENTOV), UPORABA RAČUNALNIŠKIH ORODIJ

LJUBLJANALJUBLJANANedoločen čas40Nedoločen čas

POGOJI

DELOVNE IZKUŠNJEVOZNIŠKO DOVOLJENJEDRUGI POGOJIPOSKUSNO DELODRUGA ZNANJA
ni zahtevano

Veljaven habilitacijski naziv (ime naziva in področje izvolitve): asistent za habilitacijsko področje ekonomija Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati: ki imajo izkušnje s pedagoškim delom, ki imajo izkušnje s sodelovanjem pri raziskovalnih projektih, ki imajo izkazana sodelovanja s podjetji v učnem procesu, s poznavanjem področja mikroekonomije in uporabe mikroekonomskih konceptov v poslovnem svetu, z znanjem angleškega jezika, z mednarodnimi študijskimi izkušnjami. 4. Kandidat/tka posreduje prošnjo z naslednjimi prilogami: Življenjepis, Dokazila o izobrazbi, Dokazilo o veljavnem habilitacijskem nazivu asistent/ka za področje ekonomija ali dokazilo, da je v postopku pridobivanja naziva na Univerzi v Ljubljani. V nasprotnem primeru kandidat/ka priloži dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv, skladno z Merili. V tem primeru mora kandidat/ka priložiti tudi izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova/njena prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva. Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu. Prijave so možne po e-pošti v zadevo obvezno vpišite »PRIJAVA NA RAZPIS RAKE22-23«

4 mes.

IZOBRAZBA

STOPNJASMERALTERNATIVA
visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd.visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Ekonomijamagisterij znanosti (prejšnji), Ekonomija, doktorat znanosti, Ekonomija, visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Poslovanje in upravljanje, menedžment, magisterij znanosti (prejšnji), Poslovanje in upravljanje, menedžment, doktorat znanosti, Poslovanje in upravljanje, menedžment

PRIJAVA

NAČIN PRIJAVEKONTAKTNA OSEBATELEFONEMAILNASLOVROK ZA PRIJAVO
kandidati naj pošljejo vlogo po e-poštiLUKA LAH,01 589 25 90,luka.lah@ef.uni-lj.siKARDELJEVA PLOŠČAD 17, 1000 LJUBLJANA
17/11/2022
Scroll to Top