VIŠJI PRAVOSODNI SVETOVALEC (PDI) – M/Ž

OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V KRANJU

Datum objave : 15/11/2022

DELOVNO MESTO

OPIS DELOVNEGA MESTALOKACIJAUEURNIKVRSTA POGODBEUR/TEDENTRAJANJE

PROUČEVANJE ZADEV, KI MU JIH DODELI PRAVOSODNI FUNKCIONAR, PRIPRAVA STROKOVNE PODLAGE ZA SPREJEM ODLOČITVE, PRIPRAVA ODLOČITVE, PRIPRAVA OBRAZLOŽITVE ODLOČITVE ZASTOPANJE STRANK PO POOBLASTILU FUNKCIONARJA PRED SODIŠČI IN DRUGIMI ORGANI SPREMLJANJE IN PROUČEVANJE PRAKSE TUJIH SODIŠČ IN TUJE STROKOVNE LITERATURE SPREJEMANJE VLOG IN IZJAV STRANK NA ZAPISNIK, ZASLIŠEVANJE STRANK, PRIČ IN IZVEDENCEV PO NAROČILU FUNKCIONARJA V POSAMEZNIH ZADEVAH IZVEN GLAVNE OBRAVNAVE, OPRAVLJANJE PRIPRAV NA GLAVNO OBRAVNAVO, VODENJE OBRAVNAV IZVRŠEVANJE ZADEV UPRAVE ORGANA VODENJE IN KOORDINIRANJE DELA OSEBJA ORGANA PRIPRAVA SPLOŠNIH AKTOV IN DRUGIH STROKOVNIH TER ORGANIZACIJSKIH GRADIV IN NAVODIL ORGANA OPRAVLJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH STROKOVNIH DEL SKLADNO S PREDPISI, KI UREJAJO POSTOPEK NA POSAMEZNEM PODROČJU IN MATERIALNIMI PREDPISI SPREJEM ODLOČITEV IN PRIPRAVA STROKOVNIH PODLAG ZA NAJPOMEMBNEJŠE ODLOČITVE NA PODROČJU DELOVANJA ORGANA PRIPRAVA POMEMBNEJŠIH POROČIL, ANALIZ IN INFORMACIJ PRIPRAVA DOGOVOROV ZA ODVRAČANJE PREGONA IN SPREMLJANJE IZVRŠEVANJA DOGOVOROV DRUGE NALOGE DOLOČENE S PODROČNIMI PREDPISI OPRAVLJANJE DRUGIH STROKOVNIH DEL PO ODREDBI PREDSTOJNIKA PRAVOSODNEGA ORGANA.

KRANJKRANJNedoločen čas40Nedoločen čas

POGOJI

DELOVNE IZKUŠNJEVOZNIŠKO DOVOLJENJEDRUGI POGOJIPOSKUSNO DELODRUGA ZNANJA
2 leti

pravniški državni izpit, izpit iz državnotožilskega reda, obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv, najmanj 2 leti delovnih izkušenj, znanje uradnega jezika, državljanstvo Republike Slovenije, ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev, zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. OPOMBA: KANDIDATI NAJ POŠILJAJO VLOGE V SKLADU Z RAZPISOM, OBJAVLJENIM NA STRANI VRHOVNEGA DRŽAVNEGA TOŽILSTVA RS

6 mes.

IZOBRAZBA

STOPNJASMERALTERNATIVA
visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd.visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Pravo

PRIJAVA

NAČIN PRIJAVEKONTAKTNA OSEBATELEFONEMAILNASLOVROK ZA PRIJAVO
kandidati naj pošljejo vlogo po e-poštiPOLONA BERGANT,04 281 34 11,odtkr@dt-rs.siNazorjeva ulica 1, 4000 KRANJ
23/11/2022
Scroll to Top