Trgovina

TRGOVINA – PREPOVED DELA OB NEDELJAH

Uradni list 139/2020

Trgovine ne smejo biti odprte ob nedeljah in dela prostih dnevih.

Lahko pa so odprte prodajalne do 200m2 na bencinskih servis, mejnih prehodih, pristaniščih, letališčih, železniških in avtobusnih postajah ter bolnišnicah.

Ob nedeljah in dela prostih dnevih so lahko odprte tudi prodajalne do 200m2, če v prodajalni dela nosilec dejavnosti (s.p.), njegov prokurist ali zakoniti zastopnik pravne osebe. oz. prokurist pravne osebe. V taki prodajalni lahko dela tudi študent oz. dijak, ter oseba, ki opravlja začasno ali občasno delo v skladu z zakonom, ki ureja trga dela.

Prodajna površina je prostor namenjen za prodajo blaga. Vozne površine na bencinskih servisih niso prodajne površine.