KAJ JE MEDIACIJA

MEDIACIJA je nov postopek reševanja sporov

V Sloveniji se je že leta 2001, torej pred več kot 10 leti , predvsem zaradi nakopičenih sodnih zaostankov, začela uvajati novo metoda reševanja sporov, sicer » uvožena« iz ZDA, kjer je bila tedaj uspešno uveljavljena že več kot 20 let in sicer MEDIACIJA.

Mediacija je postopek, kjer mediator , kot nevtralna in nepristranska oseba s pomočjo določenih tehnik, pomaga pri iskanju sporazumne rešitve spora. Za začetek mediacije je potrebno soglasje obeh strank, ki so prišle v spor ali nesoglasje.

Temeljna načela in cilji mediacije : mediacija je neformalen, neobvezujoč in zaupen postopek, pri katerem mediator kot zaupanja vredna neodvisna oseba, strankam z dogovarjanji in pogajanji pomaga, da v čim krajšem času najdejo sporazumno rešitev spora .

Postopek mediacije se začne pred začetkom sodnega postopka, torej, ko ena od strank spozna, da bo morala vložiti tožbo proti drugi stranki. Tedaj se slednja stranka lahko odloči, da poišče mediatorja, ki bo pozval nasprotno stranko, če soglaša z mediacijo. Če druga stranka soglaša z mediacijo, se ta postopek začne.

Po novi zakonodaji iz leta 2010 pa tudi sodišče tekom sodnega postopka, praviloma takoj po odgovoru na tožbo, pošlje strankam vabilo za začetek mediacijskega postopka. Če obe stranki podasta soglasje za mediacijo, se redni sodni postopek prekine za tri mesece ter začne mediacijski postopek. V tem postopku lahko pride do sporazumne rešitve zadeve ali pa se postopek zaključi, ker stranki nista dosegli sporazuma. Postopek se naprej nadaljuje po pravilih sodnega postopka.

Mediacijska srečanja so strogo zaupna, znan je samo rezultat, torej sporazum, ki ga stranki s pomočjo mediatorja in svojih odvetnikov, oblikujeta sami. Izvršljivost je zagotovljena z overitvijo sporazuma po sodniku. V pred sodnih mediacijah pa po notarju.

Prednosti uspešne mediacije so hitrost postopka, cena ter lasten, torej po strankah samih oblikovan sporazum. Bistveno je, da nobena stranka ne zmaga ali propade v celoti, obe stranki sta zmagovalca. Mediacija je končana v roku 3-6 mesecev, cenovno pa zelo ugodna, saj ni plačila stroškov sestave tožb in plačila sodnih taks.

Vrste mediacije : lahko se uporablja na vseh področjih. Tako poznamo šolsko, družinsko, civilno, gospodarsko, delovno mediacijo ter vse vrste mediacij v občinah in krajevnih skupnostih, zbornicah, društvih in še bi lahko naštevali.

POSTOPEK MEDIACIJE

  • Ena stranka prosi za rešitev spora ali zadeve s pomočjo mediatorke, tako da jo zaprosi, da sproži postopek mediacije, tako, da pošlje povabilo nasprotni stranki, če soglaša z načinom rešitve zadeve v mediacijskem postopku.
  • Če stranka, kateri je poslano povabilo, soglaša z mediacijo, se srečamo ter po uvodnem nagovoru podpišemo mediacijsko pogodbo, v kateri je določen čas trajanja mediacije in cena.
  • Eno mediacijsko srečanje traja običajno 2 uri.
  • Običajno sta potrebni dve mediacijski srečanji, da je spor rešen pozitivno, torej z dogovorom.
  • Mediacija lahko traja tudi več mesecev, vendar najdlje do 6 mesecev.
  • 30% mediacij je neuspešnih, razlogi so različni.
  • V postopku mediacije lahko sodelujejo tudi odvetniki in drugi pooblaščenci
  • Sporazum se zapiše in overi po notarju, na način, ki je najbolj ugoden za obe stranki

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top