DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA – M/Ž

DOM TISJE ŠMARTNO PRI LITIJI

Datum objave : 15/11/2022

DELOVNO MESTO

OPIS DELOVNEGA MESTALOKACIJAUEURNIKVRSTA POGODBEUR/TEDENTRAJANJE

NAČRTOVANJE ZDR.NEGE S POSTAVLJENIMI CILJI IN SKRB ZA IZVAJANJE KVALITETNE ZDR. NEGE PRI AKUTNIH IN TEŽKIH BOLEZENSKIH STANJIH TER USTREZNO STROKOVNO DOKUMENTIRANJE NAČRTA IZVAJANJE ZAHTEVNIH STORITEV V ZDR.NEGI SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNIH DIAG./TERAPEVT. POSTOPKOV PO NAROČILU ZDRAVNIKA NAROČANJE ZDRAVIL, MATERIALA IN PRIPOMOČKOV SODELOVANJE Z ZDRAVNIKOM VODENJE RAČ. PROGRAMA ZN IN TERAPIJE ZA POSAMEZNEGA STANOVALCA TER IZDELAVA RAZLIČNIH POROČIL VODENJE TIMSKIH SESTANKOV IN PREDAJE SLUŽBE IZVAJANJE ZDRAVSTVENE VZGOJE, SVETOVANJE ZA OHRANITEV IN KREPITEV ZDRAVJA IN SODELOVANJE PRI IZOBRAŽEVANJU DELAVCEV, USKLAJEVANJE/IZVAJANJE NOTRANJE KONTROLE DELAVCEV V PROCESU ZNO, EVIDENTIRANJE, DOKUMENTIRANJE, EVALVACIJA STORITEV ZDR.NEGE IN SHRANJEVANJE DOKUMENTACIJE, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI STANDARDOV ZDR. NEGE IN OSKRBE, SODELOVANJE S SLUŽBO PREHRANE PRI PRIPRAVI JEDILNIKOV, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI, IZVEDBI IN EVALVACIJI IND.NAČRTA STANOVALCA, PRIPRAVA RAZPOREDA ZA DELAVCE, OBVEŠČANJE O SPREMEMBI ZDR.STANJA ZDRAVNIKA, SVOJCE, SKRBNIKA, RAZVRŠČANJE STANOVALCEV V KATEGORIJE OSKRBE, SODELOVANJE S STROKOVNIMI DELAVCI V IN IZVEN DOMA, IZVAJANJE PREVENTIVE PRED B.OKUŽBAMI, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI PROGRAMOV MEDGENERACIJSKEGA SODELOVANJA IN MENTORSTVO. DEL.ČAS: 5 DNI V TEDNU (SOBOTA PO MES.RAZPOREDU), DOP/P.P.POP.

LITIJALITIJANedoločen čas40Nedoločen čas

POGOJI

DELOVNE IZKUŠNJEVOZNIŠKO DOVOLJENJEDRUGI POGOJIPOSKUSNO DELODRUGA ZNANJA
1 leto

Zahtevana izobrazba: visoka šola za zdravstvo – smer za zdravstveno nego. Vlogi obvezno priložiti dokazilo o izobrazbi (spričevalo/diploma in potrdilo o strokovnem izpitu). Oseba mora imeti najmanj 1 leto delovnih izkušenj na strokovnem področju zdravstvene nege. Zaželeno je znanje s področja skupinske dinamike in vodenja skupin (VODJA TIMA) in znanje iz gerontologije in poznavanje psihologije starostnika, opravljen HACCP in VPD. Lastnosti kandidata: tolerantnost, spoštljivost, prijaznost, natančnost in zanesljivost, komunikativnost, sposobnost vodenja in organiziranja dela v manjših skupinah, sposobnost presoje in odločanja.

4 mes.

slovenski jezik: razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče
Računalniška znanja:
urejevalniki besedil – osnovno
delo s preglednicami – osnovno
delo z bazami podatkov – osnovno

IZOBRAZBA

STOPNJASMERALTERNATIVA
visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd.visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., Zdravstvena nega in babištvo

PRIJAVA

NAČIN PRIJAVEKONTAKTNA OSEBATELEFONEMAILNASLOVROK ZA PRIJAVO
kandidati naj pošljejo vlogo po poštiLIDIJA SLAPNIČAR ČOŽ,01 8900 140,lidija.coz@ssz-slo.siČRNI POTOK 13, 1275 ŠMARTNO PRI LITIJI
30/11/2022
Scroll to Top