GOZDAR – SEKAČ – M/Ž

Slovenski državni gozdovi, d. o. o.

Datum objave : 14/11/2022

DELOVNO MESTO

OPIS DELOVNEGA MESTALOKACIJAUEURNIKVRSTA POGODBEUR/TEDENTRAJANJE

IZVAJANJE SEČNJE IN IZDELAVE GOZDNIH LESNIH SORTIMENTOV PO DELOVNIH NALOGIH, KROJENJE IN OBDELOVANJE GOZDNIH LESNIH SORTIMENTOV, SODELOVANJE PRI SPRAVILU LESA, IZVAJANJE POTREBNIH GOZDNO GOJITVENIH, VARSTVENIH IN OSTALIH DEL V GOZDU, TEKOČE VZDRŽEVANJE OPREME IN ORODJA, OSKRBOVANJE Z GORIVOM IN MAZANJE IN OPRAVLJANJE DRUGIH AKTIVNOSTI ORGANIZACIJSKE ENOTE V SKLADU Z USPOSOBLJENOSTJO.

KOČEVJETOLMINNedoločen čas40Nedoločen čas

POGOJI

DELOVNE IZKUŠNJEVOZNIŠKO DOVOLJENJEDRUGI POGOJIPOSKUSNO DELODRUGA ZNANJA
3 mesB

Opravljen tečaj prve pomoči. Pisni prijavi na razpisano delovno mesto s kratkim življenjepisom (Europass) morajo kandidati/kandidatke predložiti: 1. fotokopijo dokazila o izobrazbi ter drugih potrebnih dokazil, 2. izjavo o pridobljenih delovnih izkušnjah (trajanje in vsebina) in 3. izjavo o razumevanju slovenskega jezika, razen, če je bila zahtevana izobrazba dosežena na slovenski šoli. Kandidate/kandidatke vabimo, da posredujejo pisne prijave z življenjepisom (Europass) in zahtevanimi dokazili na e-naslov: kadri@sidg.si, s pripisom v zadevi »Razpis – Gozdar – sekač PE TO«. Pogoji za zasedbo delovnega mesta, način prijave in ostale informacije so objavljeni na spletni strani družbe https://www.sidg.si/index.php/o-sidg/zaposleni/zaposlitev. Prepozne, neustrezno označene in nepopolne vloge ne bodo obravnavane. Ustrezni kandidati/kandidatke bodo prejeli vabila na razgovor po e-pošti. Izbrana kandidata bosta delo opravljala po deloviščih poslovnih enot družbe SiDG d.o.o., in sicer: PE Tolmin. O odločitvi bodo prijavljeni kandidati/kandidatke obveščeni v skladu z delovno pravno zakonodajo.

3 mes.

slovenski jezik: razumevanje osnovno, govorjenje osnovno, pisanje osnovno

IZOBRAZBA

STOPNJASMERALTERNATIVA
srednja poklicnasrednja poklicna, Gozdarstvo in lov

PRIJAVA

NAČIN PRIJAVEKONTAKTNA OSEBATELEFONEMAILNASLOVROK ZA PRIJAVO
kandidati naj pošljejo vlogo po e-poštiVESNA AHAC,031 894 018,kadri@sidg.siRožna ulica 39, 1330 KOČEVJE
22/11/2022
Scroll to Top