VISOKOŠOLSKI UČITELJ, V NAZIVU: DOCENT/IZREDNI PROFESOR/REDNI PROFESOR ZA PODROČJE MEDNARODNEGA POSLOVANJA, ŠIFRA DM: D019001 (M/Ž), – M/Ž

UNIVERZA V LJUBLJANI, EKONOMSKA FAKULTETA

Datum objave : 13/04/2022

DELOVNO MESTO

OPIS DELOVNEGA MESTALOKACIJAUEURNIKVRSTA POGODBEUR/TEDENTRAJANJE

OBLIKOVANJE IN POSODABLJANJE UČNIH NAČRTOV TER PRILAGAJANJE VISOKOŠOLSKIH STROKOVNIH IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV ZAHTEVAM ORGANIZIRANJE ALI SOORGANIZIRANJE VSEH AKTIVNOSTI ZA IZVEDBO PREDMETA V SKLADU Z UČNIM NAČRTOM IN DOGNANJI STROKE TER KOORDINACIJA DELA IN NADZOR NAD DELOM OSTALIH IZVAJALCEV PREDMETA (ASISTENTOV, TEHNIČNIH IN DRUGIH SODELAVCEV) PREDAVANJA ŠTUDENTOM, VODENJE SEMINARJEV IN DRUGIH PEDAGOŠKIH AKTIVNOSTI PRI PREDMETU VODENJE, OCENJEVANJE IN POPRAVLJANJE IZPITNIH NALOG IN PREIZKUSOV MENTORSTVA ŠTUDENTOM PRI IZDELAVI DIPLOMSKIH NALOG IN DRUGIH DEL SODELOVANJE PRI OSTALIH AKTIVNOSTIH VEZANIH NA PEDAGOŠKO DELO NA PODROČJU STROKE (NOSTRIFIKACIJE, ITD.) ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO DELO, PROUČEVANJE IN RAZVIJANJE KONCEPTOV, TEORIJ IN METOD SKRBI ZA VARNO IN ZDRAVO DELO DELAVCEV IN ŠTUDENTOV ENOTE, ZA USTREZNO IZOBRAŽEVANJE IN POUČENOST OSEB KI PRIHAJAJO V STIK Z NEVARNIMI SNOVMI, UPORABI OSEBNE VAROVALNE OPREME IN DRUGIH VARNOSTNIH UKREPIH OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG, KI VSEBINSKO SODIJO V ŠIRŠE STROKOVNO PODROČJE DELOVNEGA MESTA.OD KANDIDATOV PRIČAKUJEMO ODGOVORNOST: ZA IZVEDBO OZ. SOIZVEDBO PREDMETA V SKLADU S ŠTUDIJSKIM PROGRAMOM IN OSTALIMI PREDPISI ZA STROKOVNO IN PRAVOČASNO IZVEDBO OSTALIH DEL ZA DELOVNA SREDSTVA ZA VARNO IN ZDRAVO DELO SODELAVCEV IN ŠTUDENTOV PREDMETA ZA STROKOVNI NADZOR NAD DELOM ASISTENTOV, TEHNIČNIH IN DRUGIH SODELAVCEV, KI SODELUJEJO PRI IZVEDBI PREDMETOV.

LJUBLJANALJUBLJANANedoločen čas40Nedoločen čas

POGOJI

DELOVNE IZKUŠNJEVOZNIŠKO DOVOLJENJEDRUGI POGOJIPOSKUSNO DELODRUGA ZNANJA
ni zahtevano

veljaven habilitacijski naziv docent / izredni profesor / redni profesor za področje Mednarodnega poslovanja kandidat izpolnjuje pogoj, če ima veljaven naziv UL ali veljaven naziv gostujočega učitelja na UL. Če kandidat v času prijave nima izvolitve v zgoraj navedene nazive, izpolnjuje pa količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v te nazive, lahko kandidira na razpisano delovno mesto in v tem primeru skupaj s prijavo odda tudi dokazila o izpolnjevanju navedenih kriterijev ter priloži izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva aktivno znanje angleščine in znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR). Če izbrani kandidat tega pogoja ob zasedbi delovnega mesta ne izpolnjuje, ga mora izpolniti najkasneje v treh letih po zaposlitvi retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev. Podrobnosti glede prednosti pri izbiri in zahtevanih prilog pri prijavi lahko kandidati najdejo na spletnih straneh Univerze v Ljubljani: https://www.uni-lj.si/aktualno/prosta_delovna_mesta/2022041213283872/

ni zahtevano

IZOBRAZBA

STOPNJASMERALTERNATIVA
doktorat znanostidoktorat znanosti, Ekonomijadoktorat znanosti, Sociologija in študiji kultur, doktorat znanosti, Poslovanje in upravljanje, menedžment

PRIJAVA

NAČIN PRIJAVEKONTAKTNA OSEBATELEFONEMAILNASLOVROK ZA PRIJAVO
kandidati naj pošljejo vlogo po e-poštiLUKA LAH,01 589 25 90,luka.lah@ef.uni-lj.siKARDELJEVA PLOŠČAD 17, 1000 LJUBLJANA
15/06/2022
Scroll to Top