DIREKTOR – M/Ž

PARK ŠKOCJANSKE JAME, SLOVENIJA

Datum objave : 15/11/2022

DELOVNO MESTO

OPIS DELOVNEGA MESTALOKACIJAUEURNIKVRSTA POGODBEUR/TEDENTRAJANJE

ORGANIZIRANJE IN VODENJE DELA IN POSLOVANJA ZAVODA, PREDSTAVLJANJE IN ZASTOPANJE V OKVIRU POOBLASTIL, KI MU JIH DAJE ZAKON, USTANOVITVENI AKT IN STATUT JAVNEGA ZAVODA PARK ŠKOCJANSKE JAME, ODGOVORNOST ZA ZAKONITOST IN STROKOVNOST DELA ZAVODA, PREDVSEM ZA PRAVOČASNO PRIPRAVO PREDLOGOV PROGRAMOV VARSTVA IN RAZVOJA PARKA TER FINANČNEGA NAČRTA IN ZAKLJUČNEGA RAČUNA, IZVRŠEVANJE ODLOČITEV IN SKLEPOV SVETA IN STROKOVNEGA SVETA JAVNEGA ZAVODA PARK ŠKOCJANSKE JAME, IMENOVANJE IN RAZREŠITEV DELAVCEV S POSEBNIMI POOBLASTILI, ODLOČANJE O SKLENITVI IN PRENEHANJU DELOVNEGA RAZMERJA TER O RAZPOREDITVI DELAVCEV K POSAMEZNIM DELOM, DAJE NAVODILA ZA IZVAJANJE IN OBVEZNO RAZLAGO SPLOŠNIH AKTOV ZAVODA, RAZEN STATUTA IN AKTA O ORGANIZACIJI IN SISTEMIZACIJI ZAVODA, PREDLAGANJE IMENOVANJA ČLANOV STROKOVNEGA SVETA SVETU JAVNEGA ZAVODA PARK ŠKOCJANSKE JAME, SPREJEMANJE DRUGIH AKTOV IN OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG V SKLADU Z ZAKONOM, USTANOVITVENIM AKTOM, STATUTOM IN DRUGIMI AKTI JAVNEGA ZAVODA PARK ŠKOCJANSKE JAME.

SEŽANASEŽANADoločen čas (48 mes.)40Določen čas, 48 mesecev

POGOJI

DELOVNE IZKUŠNJEVOZNIŠKO DOVOLJENJEDRUGI POGOJIPOSKUSNO DELODRUGA ZNANJA
10 let

Ima univerzitetno izobrazbo ustrezne smeri, najmanj pet let delovnih izkušenj na vodstvenih delih, sposobnost za organiziranje in vodenje dela v zavodu, obvlada en svetovni jezik, je dober poznavalec razmer v parku, je državljan Republike Slovenije, ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Več informacij glede načina prijave: https://www.park-skocjanske-jame.si/novice/javni-razpis-za-zasedbo-delovnega-mesta-direktorja-javnega-z-3

ni zahtevano

IZOBRAZBA

STOPNJASMERALTERNATIVA
visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd.visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd.

PRIJAVA

NAČIN PRIJAVEKONTAKTNA OSEBATELEFONEMAILNASLOVROK ZA PRIJAVO
kandidati naj pošljejo vlogo po poštiPOLONA KOVAČIČ,05 70 82 143,psj@psj.gov.siŠKOCJAN 2, 6215 DIVAČA
18/11/2022
Scroll to Top