ASISTENT (D010001), V VSEH TREH NAZIVIH: ASISTENT / ASISTENT Z MAGISTERIJEM / ASISTENT Z DOKTORATOM, ZA PODROČJE RAČUNALNIŠTVA IN INFORMATIKE – M/Ž

UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO

Datum objave : 13/06/2022

DELOVNO MESTO

OPIS DELOVNEGA MESTALOKACIJAUEURNIKVRSTA POGODBEUR/TEDENTRAJANJE

– VODENJE TEORETSKIH, PRAKTIČNIH IN DRUGIH OBLIK VAJ OZ. USPOSABLJANJA ŠTUDENTOV PRI PREDMETU,- SODELOVANJE Z UČITELJEM PRI PRIPRAVI PREIZKUSOV ZNANJA ŠTUDENTOV IN PRI DRUGIH PEDAGOŠKIH AKTIVNOSTIH,- SODELOVANJE PRI ZNANSTVENO-RAZISKOVALNEM DELU,- NADZOR NAD DELOVNIMI PRIPRAVAMI IN APARATURAMI TER POTREBNIMI SREDSTVI ZA IZVEDBO PEDAGOŠKEGA IN RAZISKOVALNEGA DELA,- SODELOVANJE PRI OSTALIH AKTIVNOSTIH VEZANIH NA PEDAGOŠKO IN ZNANSTVENO RAZISKOVALNO DELO NA PODROČJU STROKE,- SKRBI DA SO NEVARNE SNOVI USTREZNO IN PREDPISANO SKLADIŠČENE,- SKRBI ZA VARNO IN ZDRAVO DELO DELAVCEV IN ŠTUDENTOV ENOTE, ZA USTREZNO IZOBRAŽEVANJE IN POUČENOST OSEB KI PRIHAJAJO V STIK Z NEVARNIMI SNOVMI, UPORABI OSEBNE VAROVALNE OPREME IN DRUGIH VARNOSTNIH UKREPIH,- STALNO NADZIRA IZVAJANJE VARNOSTNIH UKREPOV IN UPORABO OSEBNE VAROVALNE OPREME,- OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG, KI VSEBINSKO SODIJO V ŠIRŠE STROKOVNO PODROČJE DELOVNEGA MESTA.

LJUBLJANALJUBLJANANedoločen čas40Nedoločen čas

POGOJI

DELOVNE IZKUŠNJEVOZNIŠKO DOVOLJENJEDRUGI POGOJIPOSKUSNO DELODRUGA ZNANJA
ni zahtevano

Veljaven habilitacijski naziv asistent za področje računalništva in informatike,- funkcionalna znanja: znanje načrtovanja in programiranja digitalnih in vgrajenih sistemov, smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba računalniških orodij. Kandidati naj v prijavo priložijo:- življenjepis,- bibliografijo (le v primeru, da ta ni zavedena v sistemu Cobiss),- kopijo odločbe o pridobljenem nazivu (Če kandidat v času prijave nima izvolitve v naziv asistent, izpolnjuje pa zahtevane pogoje za izvolitev v ta naziv glede na določila Statuta UL in Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev Univerze v Ljubljani z dne 17. 6. 2021, lahko kandidira na razpisano delovno mesto in v tem primeru skupaj s prijavo odda tudi dokazila o izpolnjevanju kriterijev ter priloži izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv).- kratko vizijo svojega dela na FRI in opis kompetenc s področij, na katerih bo kandidat pedagoško deloval,- opis minulega pedagoškega dela.Prijavo s prilogami kandidati pošljejo na elektronski naslov kadrovska@fri.uni-lj.si z obveznim pripisom: »ASIST_IME IN PRIIMEK«.UL FRI si pridržuje pravico, da v skladu z pogodbeno svobodo po 24. členu ZDR-1 kandidata ne izbere, navkljub temu, da izpolnjuje pogoje. UL FRI si pridružuje pravico, da ne zapolni vseh razpisanih delovnih mest.

4 mes.

IZOBRAZBA

STOPNJASMERALTERNATIVA
visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd.visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT), podrobneje neopredeljenodoktorat znanosti, Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT), podrobneje neopredeljeno

PRIJAVA

NAČIN PRIJAVEKONTAKTNA OSEBATELEFONEMAILNASLOVROK ZA PRIJAVO
kandidati naj pošljejo vlogo po e-poštiALENKA BONE,01 4798 115,kadrovska@fri.uni-lj.siVečna pot 113, 1000 LJUBLJANA
15/09/2022
Scroll to Top