GOZDAR – TRAKTORIST – M/Ž

Slovenski državni gozdovi, d. o. o.

Datum objave : 15/11/2022

DELOVNO MESTO

OPIS DELOVNEGA MESTALOKACIJAUEURNIKVRSTA POGODBEUR/TEDENTRAJANJE

IZVAJANJE SPRAVILA LESA IN SODELOVANJE PRI SEČNJI, IZVAJANJE GOZDNO GOJITVENIH IN VARSTVENIH DEL, KROJENJE IN OBDELOVANJE GOZDNIH SORTIMENTOV, PREVAŽANJE GOZDNIH LESNIH SORTIMENTOV, NAKLADANJE IN RAZKLADANJE GOZDNIH LESNIH SORTIMENTOV, NAVEZOVANJE, ZBIRANJE IN VLEČENJE LESA, IZVAJANJE VSEH OSTALIH POTREBNIH DEL V GOZDU, VODENJE DOKUMENTOV O OBRATOVANJU STROJA IN PORABI GORIV IN MAZIV, IZVAJANJE MANJŠIH POPRAVIL IN VZDRŽEVANJA STROJEV, TEKOČE VZDRŽEVANJE STROJEV, OPREME IN ORODJA, OPRAVLJANJE REDNIH PREGLEDOV STROJEV IN UGOTAVLJANJE OKVAR, OSKRBA Z GORIVOM IN MAZANJE IN OPRAVLJANJE DRUGIH AKTIVNOSTI ORGANIZACIJSKE ENOTE V SKLADU Z USPOSOBLJENOSTJO.

KOČEVJEMURSKA SOBOTANedoločen čas40Nedoločen čas

POGOJI

DELOVNE IZKUŠNJEVOZNIŠKO DOVOLJENJEDRUGI POGOJIPOSKUSNO DELODRUGA ZNANJA
3 mesB

Izpit za kmetijske traktorje, opravljen tečaj prve pomoči. Pisni prijavi na razpisano delovno mesto s kratkim življenjepisom (Europass) morajo kandidati/kandidatke predložiti: 1. fotokopijo dokazila o izobrazbi ter drugih potrebnih dokazil (izpit B kategorije, izpit za kmetijske traktorje, prva pomoč), 2. izjavo o pridobljenih delovnih izkušnjah (trajanje in vsebina) in 3. izjavo o razumevanju slovenskega jezika, razen, če je bila zahtevana izobrazba dosežena na slovenski šoli. Pogoji za zasedbo delovnega mesta, način prijave in ostale informacije so objavljeni na spletni strani družbe https://www.sidg.si/index.php/o-sidg/zaposleni/zaposlitev. Kandidate/kandidatke vabimo, da posredujejo pisne prijave z življenjepisom (Europass) in zahtevanimi dokazili na e-naslov: kadri@sidg.si, s pripisom v zadevi »Razpis – Gozdar – traktorist PE MS«. Prepozne, neustrezno označene in nepopolne vloge ne bodo obravnavane. Ustrezni kandidati/kandidatke bodo prejeli vabila na razgovor po e-pošti. Izbrani kandidat bo delo opravljal po deloviščih poslovnih enot družbe SiDG d.o.o. in sicer: PE Murska Sobota. O odločitvi bodo prijavljeni kandidati/kandidatke obveščeni v skladu z delovno pravno zakonodajo.

3 mes.

slovenski jezik: razumevanje osnovno, govorjenje osnovno, pisanje osnovno

IZOBRAZBA

STOPNJASMERALTERNATIVA
srednja poklicnasrednja poklicna, Gozdarstvo in lov

PRIJAVA

NAČIN PRIJAVEKONTAKTNA OSEBATELEFONEMAILNASLOVROK ZA PRIJAVO
kandidati naj pošljejo vlogo po e-poštiVESNA AHAC,031 894 018,kadri@sidg.siRožna ulica 39, 1330 KOČEVJE
18/11/2022
Scroll to Top