VIŠJI PRAVOSODNI SVETOVALEC (PDI) – STROKOVNI SODELAVEC – M/Ž

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI

Datum objave : 15/11/2022

DELOVNO MESTO

OPIS DELOVNEGA MESTALOKACIJAUEURNIKVRSTA POGODBEUR/TEDENTRAJANJE

PROUČEVANJE ZADEV, KI MU JIH DODELI SODNIK, PRIPRAVA STROKOVNE PODLAGE ZA SPREJEM ODLOČITVE, PRIPRAVA ODLOČITVE, PRIPRAVA OBRAZLOŽITVE ODLOČITVE SPREMLJANJE IN PROUČEVANJE PRAKSE TUJIH SODIŠČ TER TUJE STROKOVNE LITERATURE SPREJEMANJE VLOG IN IZJAV STRANK NA ZAPISNIK, ZASLIŠEVANJE STRANK, PRIČ IN IZVEDENCEV, PO NAROČILU SODNIKA V POSAMEZNIH ZADEVAH IZVEN GLAVNE OBRAVNAVE, OPRAVLJANJE PRIPRAV ZA GLAVNO OBRAVNAVO, VODENJE OBRAVNAV POD VODSTVOM SODNIKA PRIPRAVA SPLOŠNIH AKTOV IN DRUGIH STROKOVNIH TER ORGANIZACIJSKIH GRADIV IN NAVODIL ORGANA OPRAVLJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH STROKOVNIH DEL SKLADNO S PREDPISI, KI UREJAJO POSTOPEK NA POSAMEZNEM PODROČJU, IN MATERIALNIMI PREDPISI POROČANJE NA SEJAH SENATOV IN IZDELAVA OSNUTKOV SODNIH ODLOČB PRIPRAVA POMEMBNEJŠIH POROČIL, ANALIZ IN INFORMACIJ, STROKOVNIH REFERATOV, PRAVNIH MNENJ IN VLOG OPRAVLJANJE DRUGIH OPRAVIL, DOLOČENIH S PODROČNIMI PREDPISI OPRAVLJANJE DRUGIH STROKOVNIH DEL PO ODREDBI PREDSEDNIKA SODIŠČA, DIREKTORJA SODIŠČA, VODJE ODDELKA, SODNIKA ALI VODJE STROKOVNIH SODELAVCEV.

LJUBLJANALJUBLJANANedoločen čas40Nedoločen čas

POGOJI

DELOVNE IZKUŠNJEVOZNIŠKO DOVOLJENJEDRUGI POGOJIPOSKUSNO DELODRUGA ZNANJA
2 leti

Prosta delovna mesta na Kazenskem oddelku pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, opr. št. javnega natečaja: Su KS 260/2022. Zahtevana izobrazba: Visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) – univ. dipl. pravnik ali magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja) – magister prava (2.bol.st). Pogoji: delovne izkušnje 2 leti. Poskusno delo: 6 mesecev. Usposabljanje za imenovanje v naziv (v roku enega leta od sklenitve pogodbe o zaposlitvi), opravljen Pravniški državni izpit. Dovoljenje za dostop do tajnih podatkov stopnje »ZAUPNO/TAJNO« (kandidat ga lahko pridobi v okviru izbirnega postopka). Pogoje za zasedbo delovnega mesta in ostale informacije v zvezi s prijavo na javni natečaj kandidat pridobi na spletni strani Okrožnega sodišča v Ljubljani pod rubriko: Zaposleni – javni razpisi in natečaji: http://www.sodisce.si/okrolj/zaposleni/javni_razpisi_in_natečaji_po_zju/. Vloga naj bo pripravljena na obrazcu Su KS 260/2022, ki je priloga objave javnega natečaja Su KS 260/2022. K vlogi kandidat priloži listine, s katerimi dokazuje izpolnjevanje zahtevane izobrazbe.

6 mes.

IZOBRAZBA

STOPNJASMERALTERNATIVA
visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd.visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Pravo

PRIJAVA

NAČIN PRIJAVEKONTAKTNA OSEBATELEFONEMAILNASLOVROK ZA PRIJAVO
kandidati naj pošljejo vlogo po poštie-naslov: kadrovska.ozlj[at]sodisce.si
Naslov: Tavčarjeva ulica 9, 1000 LJUBLJANA

Objava PD na:
LJUBLJANA

kadrovska.ozlj@sodisce.siTavčarjeva ulica 9, 1000 LJUBLJANA
25/11/2022
Scroll to Top