VIŠJI SVETOVALEC – OBČINSKI URBANIST – M/Ž

OBČINA POSTOJNA

Datum objave : 16/06/2022

DELOVNO MESTO

OPIS DELOVNEGA MESTALOKACIJAUEURNIKVRSTA POGODBEUR/TEDENTRAJANJE

STROKOVNO SVETOVANJE ŽUPANU V ZADEVAH UREJANJA PROSTORA, SKRB ZA CELOSTNO POLITIKO PROSTORSKEGA RAZVOJA OBČINE, SKRB ZA KOORDINACIJO PRIPRAVE PROSTORSKIH AKTOV MED OBČINO IN IZDELOVALCEM PROSTORSKEGA AKTA, IZVAJANJE NALOG V POSTOPKIH LOKACIJSKE PREVERITVE, PRIPRAVA AKTOV O UREJANJU PODOBE NASELIJ IN KRAJINE, PRIPRAVA ANALIZ IN STROKOVNIH PODLAG S PODROČJA NAČRTOVANJA IN UREJANJA PROSTORA, OPRAVLJANJE NALOG S PODROČJA PROSTORSKEGA, URBANISTIČNEGA IN KRAJINSKEGA NAČRTOVANJA, KOORDINIRANJE POSTOPKOV ZA RABO PROSTORA IN PROSTORSKE UREDITVE TER ZA DOLOČANJE POGOJEV PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA TER UMEŠČANJA OBJEKTOV V PROSTOR, PRIPRAVA IN VODENJE POSTOPKOV ZA PRIPRAVO PROSTORSKIH AKTOV TER NJIHOVIH SPREMEMB IN DOPOLNITEV, POTRJEVANJE MNENJA O SKLADNOSTI DOKUMENTACIJE ZA PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA Z OBČINSKIMI PROSTORSKIMI IZVEDBENIMI AKTI V SKLADU Z DOLOČBAMI ZAKONA, KI UREJA UREJANJE PROSTORA, SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG OBČINSKEGA URBANISTA S PODROČJA UREJANJA PROSTORA V SKLADU Z VELJAVNIMI PREDPISI, DRUGE NALOGE PO NAVODILIH NADREJENIH PRIMERLJIVE STOPNJE ZAHTEVNOSTI.

POSTOJNAPOSTOJNANedoločen čas40Nedoločen čas

POGOJI

DELOVNE IZKUŠNJEVOZNIŠKO DOVOLJENJEDRUGI POGOJIPOSKUSNO DELODRUGA ZNANJA
5 let

Izpolnjevanje pogojev za pooblaščenega arhitekta ali pooblaščenega prostorskega načrtovalca v skladu s predpisi, ki urejajo arhitekturno in inženirsko dejavnost ali izpolnjevanje pogoja iz četrtega odstavka 335. člena ZUreP-3.

6 mes.

slovenski jezik: razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče
Računalniška znanja:
urejevalniki besedil – osnovno
delo s preglednicami – osnovno
delo z bazami podatkov – osnovno
poznavanje operacijskih sistemov – osnovno

IZOBRAZBA

STOPNJASMERALTERNATIVA
visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd.visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd.

PRIJAVA

NAČIN PRIJAVEKONTAKTNA OSEBATELEFONEMAILNASLOVROK ZA PRIJAVO
kandidati naj pošljejo vlogo po poštiBORUT MISLEJ,05 7280 734,borut.mislej@postojna.siLjubljanska cesta 4, 6230 POSTOJNA
31/08/2022
Scroll to Top