VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK – POMOČNIK VZGOJITELJA – M/Ž

VRTCI OBČINE ŽALEC

Datum objave : 15/11/2022

DELOVNO MESTO

OPIS DELOVNEGA MESTALOKACIJAUEURNIKVRSTA POGODBEUR/TEDENTRAJANJE

SODELUJE Z VZGOJITELJEM PRI: NAČRTOVANJU VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA PROCESA V ODDELKU, IZVAJANJU NEPOSREDNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVANEGA DELA, SPREMLJANJU RAZVOJNEGA NAPREDKA OTROK IN PRI ZAPISOVANJU OPAŽANJ, IZBIRI IN PRIPRAVI SREDSTEV ZA ZAGOTAVLJANJE BOGATEGA UČNEGA OKOLJA ZA VODENE DEJAVNOSTI VODI DOKUMENTACIJO O SVOJEM STROKOVNEM DELU (LETNI NAČRT…) NAČRTUJE IN PRIPRAVLJA SREDSTVA IN ORGANIZACIJO PROSTORA ZA BOGATO UČNO OKOLJE ORGANIZACIJA PROSTORA, SREDSTEV, UREJENOST KABINETOV OPRAVLJA NALOGE PRI IZVAJANJU NEGE, POČITKA, HIGIENE, PREHRANJEVANJA, UREJENOSTI OTROK SODELUJE V STROKOVNIH ORGANIH VRTCA SODELUJE S STARŠI, SPREJEMA IN PRENAŠA INFORMACIJE O POČUTJU OTROKA OPRAVLJA DRUGE NALOGE, KI SO POSEBNOST STROKE OZ. DELOVNEGA MESTA TER NALOGE, DOLOČENE Z LETNIM DELOVNIM NAČRTOM IN PO NAVODILIH TER V DOGOVORU Z RAVNATELJEM.

ŽALECŽALECdopoldanDoločen čas (opredeljeno v podrobnostih)40Določen čas oz. do 31.08.2023

POGOJI

DELOVNE IZKUŠNJEVOZNIŠKO DOVOLJENJEDRUGI POGOJIPOSKUSNO DELODRUGA ZNANJA
3 mesB

– Opravljen strokovni izpit s področja vzgoje in izobraževanja – Organizacijske sposobnosti – Pedagoško-andragoška oziroma specialno-pedagoška znanja. – Nekaznovanost in ne pravnomočna obsojenost – Znanje slovenskega jezika
DELODAJALEC ŽELI TUDI NAPOTOVANJE KANDIDATOV IZ EVIDENC ZAVODA

ni zahtevano

IZOBRAZBA

STOPNJASMERALTERNATIVA
srednja strokovna, srednja splošnasrednja strokovna, srednja splošna, Izobraževanje vzgojiteljev predšolskih otrok

PRIJAVA

NAČIN PRIJAVEKONTAKTNA OSEBATELEFONEMAILNASLOVROK ZA PRIJAVO
kandidati naj pošljejo vlogo po poštiURŠKA KRAJNC,03 713 14 60,vrtec.zalec@siol.netPrežihova ulica 2, 3310 ŽALEC
20/11/2022
Scroll to Top