D017003–UČITELJ VEŠČIN (KATEDRA ZA URGENTNO MEDICINO), ŠIFRA DELOVNEGA MESTA: 2012926 – M/Ž

UM UM, MF

Datum objave : 14/11/2022

DELOVNO MESTO

OPIS DELOVNEGA MESTALOKACIJAUEURNIKVRSTA POGODBEUR/TEDENTRAJANJE

SODELOVANJE PRI IZVAJANJU IZOBRAŽEVALNEGA, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNEGA IN UMETNIŠKEGA DELA. VODENJE TEORETSKIH, PRAKTIČNIH IN DRUGIH OBLIK VAJ OZ. USPOSABLJANJE ŠTUDENTOV PRI PREDMETU PO NAVODILIH NOSILCA PREDMETA. SODELOVANJE Z UČITELJEM PRI PRIPRAVI IN IZVEDBI PREIZKUSOV ZNANJA ŠTUDENTOV IN PRI DRUGIH PEDAGOŠKIH AKTIVNOSTIH. SODELOVANJE PRI ZNANSTVENO-RAZISKOVALNEM DELU. PRIPRAVLJANJE UČNEGA GRADIVA IN PRIPOMOČKOV ZA IZVEDBO VAJ. NADZIRANJE DELOVANJA OPREME IN BREZHIBNOSTI DELOVNIH NAPRAV IN APARATUR ZA IZVAJANJE PEDAGOŠKEGA IN ZNANSTVENO-RAZISKOVALNEGA DELA. SODELOVANJE PRI IZVEDBI STROKOVNIH POSVETOVANJ, SEMINARJEV, PRI PREDSTAVITVAH DIPLOMSKIH DEL, ZAGOVORIH MAGISTRSKIH NALOG IN DOKTORSKIH DISERTACIJAH. SODELOVANJE PRI OSTALIH AKTIVNOSTIH, VEZANIH NA PEDAGOŠKO IN ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO DELO NA PODROČJU STROKE. IZVAJANJE UKREPOV ZA VARNO IN ZDRAVO DELO DELAVCEV IN ŠTUDENTOV ENOTE, SKRB ZA USTREZNO POUČENOST OSEB, KI PRIHAJAJO V STIK Z NEVARNIMI SNOVMI, ZA PRAVILNO SKLADIŠČENJE NEVARNIH SNOVI IN ZA UPORABO OSEBNE VAROVALNE OPREME PRI DELU V LABORATORIJIH IN DELAVNICAH. OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG, KI VSEBINSKO SODIJO V ŠIRŠE STROKOVNO PODROČJE DELOVNEGA MESTA PO NALOGU PREDSTOJNIKA KATEDRE OZ. VISOKOŠOLSKEGA UČITELJA, NOSILCA PREDMETA. SODELUJE V DELOVNIH IN STALNIH KOMISIJAH ORGANOV UM IN ČLANICE OZ. DRUGE ČLANICE. NADOMEŠČA SODELAVCE IN NADREJENEGA V NJEGOVI ODSOTNOSTI (PO POOBLASTILU).

MARIBORMARIBORDoločen čas (10 mes.)30Določen čas, 10 mesecev

POGOJI

DELOVNE IZKUŠNJEVOZNIŠKO DOVOLJENJEDRUGI POGOJIPOSKUSNO DELODRUGA ZNANJA
ni zahtevano

Zahtevani posebni pogoji: izvolitev v ustrezen naziv.

ni zahtevano

IZOBRAZBA

STOPNJASMERALTERNATIVA
visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd.visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Medicinavisokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Naravoslovje, matematika in statistika, podrobneje neopredeljeno

PRIJAVA

NAČIN PRIJAVEKONTAKTNA OSEBATELEFONEMAILNASLOVROK ZA PRIJAVO
IRENA GORZA,+386 223 45 866,irena.gorza@um.siTaborska ulica 8, 2000 MARIBOR
19/11/2022
Scroll to Top