ŠIFRA DM: D019001, VISOKOŠOLSKI UČITELJ ZA PODROČJE FIZIKE – M/Ž

UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO

Datum objave : 31/05/2022

DELOVNO MESTO

OPIS DELOVNEGA MESTALOKACIJAUEURNIKVRSTA POGODBEUR/TEDENTRAJANJE

OBLIKOVANJE IN POSODABLJANJE UČNIH NAČRTOV TER PRILAGAJANJE VISOKOŠOLSKIH STROKOVNIH IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV ZAHTEVAM, ORGANIZIRANJE ALI SOORGANIZIRANJE VSEH AKTIVNOSTI ZA IZVEDBO PREDMETA V SKLADU Z UČNIM NAČRTOM IN DOGNANJI STROKE TER KOORDINACIJA DELA IN NADZOR NAD DELOM OSTALIH IZVAJALCEV PREDMETA (ASISTENTOV, TEHNIČNIH IN DRUGIH SODELAVCEV), PREDAVANJA ŠTUDENTOM, VODENJE SEMINARJEV IN DRUGIH PEDAGOŠKIH AKTIVNOSTI PRI PREDMETU, VODENJE, OCENJEVANJE IN POPRAVLJANJE IZPITNIH NALOG IN PREIZKUSOV, MENTORSTVA ŠTUDENTOM PRI IZDELAVI DIPLOMSKIH NALOG IN DRUGIH DEL, SODELOVANJE PRI OSTALIH AKTIVNOSTIH VEZANIH NA PEDAGOŠKO DELO NA PODROČJU STROKE (NOSTRIFIKACIJE, ITD.), ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO DELO, PROUČEVANJE IN RAZVIJANJE KONCEPTOV, TEORIJ IN METOD, SKRB ZA VARNO IN ZDRAVO DELO DELAVCEV IN ŠTUDENTOV ENOTE, ZA USTREZNO IZOBRAŽEVANJE IN POUČENOST OSEB, KI PRIHAJAJO V STIK Z NEVARNIMI SNOVMI, UPORABI OSEBNE VAROVALNE OPREME IN DRUGIH VARNOSTNIH UKREPIH, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG, KI VSEBINSKO SODIJO V ŠIRŠE STROKOVNO PODROČJE DELOVNEGA MESTA.

LJUBLJANALJUBLJANANedoločen čas20Nedoločen čas

POGOJI

DELOVNE IZKUŠNJEVOZNIŠKO DOVOLJENJEDRUGI POGOJIPOSKUSNO DELODRUGA ZNANJA
ni zahtevano

Zahtevana izobrazba: doktorat znanosti (prejšnji ali 3. bolonjska stopnja) iz fizikalnih ali drugih ustreznih smeri, veljaven habilitacijski naziv docent / izredni profesor / redni profesor Univerze v Ljubljani iz področja: fizika ali sorodna področja – podrobni pogoji za opravljanje dela ter druge zahteve so objavljeni v razpisu, ki je na voljo na spletni strani Univerze v Ljubljani: https://www.uni-lj.si/aktualno/prosta_delovna_mesta/, znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR), ki se izkazuje z ustreznim dokazilom (v kolikor izbrani kandidat ob sklenitvi delovnega razmerja ne zna slovenskega jezika, se ga mora naučiti v roku treh let od začetka zaposlitve), retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev, prednost bodo imeli kandidati z raziskovalnimi dosežki s področja eksperimentalne fizike visokih energij. Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu. Zaposlitev predvidoma s 01.10.2022. Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta. Pisne vloge z življenjepisom, dokazili o izpolnjevanju pogojev, navedbo prostega delovnega mesta in registrsko številko prijave ZRSZ naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na elektronski naslov: prijava@fmf.uni-lj.si.

ni zahtevano

IZOBRAZBA

STOPNJASMERALTERNATIVA
doktorat znanostidoktorat znanosti, Fizika

PRIJAVA

NAČIN PRIJAVEKONTAKTNA OSEBATELEFONEMAILNASLOVROK ZA PRIJAVO
kandidati naj pošljejo vlogo po e-poštiALEKSANDRA JORDAN,01 476 67 42,prijava@fmf.uni-lj.siJadranska ulica 19, 1000 LJUBLJANA
30/07/2022
Scroll to Top