VISOKOŠOLSKI UČITELJ, D019001 – VISOKOŠOLSKI UČITELJ ZA SPLOŠNA PREDKLINIČNA PREDMETNA PODROČJA, ŠIFRA DELOVNEGA MESTA: 2012046 (MEDICINSKE VEDE IN IZVEDBA MEDICINSKE TERMINOLOGIJE), 2012048 (ZGODOVINA MEDICINE), 2012079 (SOCIOLOGIJA), 2012418 (EKONOMIKA, PRAVO) – M/Ž

UM UM, MF

Datum objave : 06/07/2022

DELOVNO MESTO

OPIS DELOVNEGA MESTALOKACIJAUEURNIKVRSTA POGODBEUR/TEDENTRAJANJE

OPRAVLJA NEPOSREDNO, POSREDNO PEDAGOŠKO, ZNANSTVENO RAZISKOVALNO, UMETNIŠKO, STROKOVNO IN DRUGO DELO, KOT JE OPREDELJENO V SPLOŠNEM AKTU, KI OPREDELJUJE OBLIKE TEH DEL IN DRUGIH AKTIH UM IN ČLANICE UM.ORGANIZIRA AKTIVNOSTI IZ PREJŠNJE ALINEJE.SODELUJE PRI OBLIKOVANJU UČNIH NAČRTOV, POSODABLJANJU UČNIH NAČRTOV ZA PREDMETNA PODROČJA IN PRILAGAJA ŠTUDIJSKE PROGRAME IN NJIHOVE IZVEDBE ZAHTEVAM RAZVOJA STROKE.KOORDINIRA IN NADZIRA DELA OSTALIH IZVAJALCEV PREDMETOV (ASISTENTOV, TEHNIČNIH IN DRUGIH SODELAVCEV).USMERJA RAZISKOVALNO DELO IN ŠTUDIJSKE AKTIVNOSTI ŠTUDENTOV, IZVAJA MENTORSTVA ŠTUDENTOM PRI IZDELAVI DIPLOMSKIH NALOG, SPECIALIZACIJ, MAGISTERIJEV IN DOKTORATOV.SE AKTIVNO UDEJSTVUJE NA ZNANSTVENO-RAZISKOVALNEM PODROČJU, PROUČUJE IN RAZVIJA KONCEPTE, TEORIJE IN METODE TER PRENAŠA REZULTATE ZNANSTVENO-RAZISKOVALNEGA DELA V ŠTUDIJSKI PROCES.SODELUJE PRI AKTIVNOSTIH, VEZANIH NA PEDAGOŠKO IN ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO DELO NA PODROČJU STROKE (HABILITACIJE, NOSTRIFIKACIJE, STROKOVNE EKSPERTIZE IDR.).IZVAJA UKREPE ZA VARNO IN ZDRAVO DELO DELAVCEV IN ŠTUDENTOV, USTREZNO POUČUJE OSEBE, KI PRIHAJAJO V STIK Z NEVARNIMI SNOVMI, SEZNANJA Z UPORABO OSEBNE VAROVALNE OPREME IN DRUGIMI VARNOSTNIMI UKREPI PRI IZVAJANJU PEDAGOŠKEGA IN RAZISKOVALNEGA DELA.SODELUJE S PODJETJI IN DRUGIMI ORGANIZACIJAMI PRI IZVAJANJU PEDAGOŠKEGA IN RAZISKOVALNEGA DELA.

MARIBORMARIBORDoločen čas (12 mes.)2Določen čas, 12 mesecev oz. od 1.10.2022 do 30.09.2023

POGOJI

DELOVNE IZKUŠNJEVOZNIŠKO DOVOLJENJEDRUGI POGOJIPOSKUSNO DELODRUGA ZNANJA
ni zahtevano

IZVOLITEV V USTREZNI NAZIV

ni zahtevano

angleški jezik: razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče
Računalniška znanja:
urejevalniki besedil – zahtevno
delo s preglednicami – zahtevno
delo z bazami podatkov – zahtevno

IZOBRAZBA

STOPNJASMERALTERNATIVA
doktorat znanostidoktorat znanosti, Medicinadoktorat znanosti, Naravoslovje, matematika in statistika, podrobneje neopredeljeno, doktorat znanosti, Tehnika, drugo

PRIJAVA

NAČIN PRIJAVEKONTAKTNA OSEBATELEFONEMAILNASLOVROK ZA PRIJAVO
kandidati naj pošljejo vlogo po e-poštiIRIS LOZEJ,02 2345832,iris.lozej@um.siTaborska ulica 8, 2000 MARIBOR
04/09/2022
Scroll to Top