VISOKOŠOLSKI UČITELJ ZA PODROČJE VETERINARSKA MEDICINA NA KLINIKI ZA REPRODUKCIJO IN VELIKE ŽIVALI (ŠIFRA DM: D019001) – M/Ž

UNIVERZA V LJUBLJANI, VETERINARSKA FAKULTETA

Datum objave : 19/10/2021

DELOVNO MESTO

OPIS DELOVNEGA MESTALOKACIJAUEURNIKVRSTA POGODBEUR/TEDENTRAJANJE

-OBLIKOVANJE IN POSODABLJANJE UČNIH NAČRTOV TER PRILAGAJANJE VISOKOŠOLSKIH STROKOVNIH IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV,-ORGANIZIRANJE ALI SOORGANIZIRANJE VSEH AKTIVNOSTI ZA IZVEDBO PREDMETA V SKLADU Z UČNIM NAČRTOM IN DOGNANJI STROKE TER KOORDINACIJA DELA IN NADZOR NAD DELOM OSTALIH IZVAJALCEV PREDMETA (ASISTENTOV, TEHNIČNIH IN DRUGIH SODELAVCEV),-PREDAVANJA ŠTUDENTOM, VODENJE SEMINARJEV IN DRUGIH PEDAGOŠKIH AKTIVNOSTI PRI PREDMETU, -VODENJE, OCENJEVANJE IN POPRAVLJANJE IZPITNIH NALOG IN PREIZKUSOV,-MENTORSTVA ŠTUDENTOM PRI IZDELAVI DIPLOMSKIH NALOG IN DRUGIH DEL,-SODELOVANJE PRI OSTALIH AKTIVNOSTIH VEZANIH NA PEDAGOŠKO DELO NA PODROČJU STROKE (NOSTRIFIKACIJE, ITD.),-ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO DELO, PROUČEVANJE IN RAZVIJANJE KONCEPTOV, TEORIJ IN METOD,-SKRB ZA VARNO IN ZDRAVO DELO DELAVCEV IN ŠTUDENTOV ENOTE, ZA USTREZNO IZOBRAŽEVANJE IN POUČENOST OSEB, KI PRIHAJAJO V STIK Z NEVARNIMI SNOVMI, UPORABI OSEBNE VAROVALNE OPREME IN DRUGIH VARNOSTNIH UKREPIH,-OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG, KI VSEBINSKO SODIJO V ŠIRŠE STROKOVNO PODROČJE DELOVNEGA MESTA

LJUBLJANALJUBLJANANedoločen čas40Nedoločen čas

POGOJI

DELOVNE IZKUŠNJEVOZNIŠKO DOVOLJENJEDRUGI POGOJIPOSKUSNO DELODRUGA ZNANJA
ni zahtevano

Veljaven habilitacijski naziv visokošolski učitelj: docent/izredni profesor/redni profesor za področje Veterinarska medicina. Kandidat izpolnjuje pogoj, če ima veljaven naziv UL ali veljaven naziv UL ali veljaven naziv gostujočega učitelja. Če kandidat v času prijave nima izvolitve v zgoraj navedene nazive, izpolnjuje pa količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v te nazive, lahko kandidira na razpisano delovno mesto in v tem primeru skupaj s prijavo odda tudi dokazila o izpolnjevanju navedenih kriterijev ter priloži izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznavanje naziva.Aktivno znanje angleščine in znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR). V kolikor izbrani kandidat tega pogoja ob zasedbi delovnega mesta ne izpolnjuje, ga mora izpolniti najkasneje v treh letih po zaposlitvi.Retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev.

ni zahtevano

angleški jezik: razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče
Računalniška znanja:
urejevalniki besedil – zahtevno
delo s preglednicami – zahtevno
poznavanje računalniških omrežij – osnovno
poznavanje operacijskih sistemov – osnovno

IZOBRAZBA

STOPNJASMERALTERNATIVA
doktorat znanostidoktorat znanosti, Veterinarstvo

PRIJAVA

NAČIN PRIJAVEKONTAKTNA OSEBATELEFONEMAILNASLOVROK ZA PRIJAVO
kandidati naj pošljejo vlogo po e-poštiIRMA JESENOVEC,01 47 79 389,kadrovska.sluzba@vf.uni-lj.siGerbičeva ulica 60, 1000 LJUBLJANA
18/12/2021
Scroll to Top