VISOKOŠOLSKI UČITELJ PREDAVATELJ, D017004, ZA PREDMETNO PODROČJE ZDRAVSTVENE NEGE, ŠIFRA DELOVNEGA MESTA: 2002673 – M/Ž

UM UM FZV

Datum objave : 12/07/2022

DELOVNO MESTO

OPIS DELOVNEGA MESTALOKACIJAUEURNIKVRSTA POGODBEUR/TEDENTRAJANJE

OPRAVLJA NEPOSREDNO, POSREDNO PEDAGOŠKO, ZNANSTVENO RAZISKOVALNO, UMETNIŠKO, STROKOVNO IN DRUGO DELO, KOT JE OPREDELJENO V SPLOŠNEM AKTU, KI OPREDELJUJE OBLIKE TEH DEL IN DRUGIH AKTIH UM IN ČLANICE UM. ORGANIZIRA AKTIVNOSTI IZ PREJŠNJE ALINEJE. SODELUJE PRI OBLIKOVANJU UČNIH NAČRTOV, POSODABLJANJU UČNIH NAČRTOV ZA PREDMETNA PODROČJA IN PRILAGAJA ŠTUDIJSKE PROGRAME IN NJIHOVE IZVEDBE ZAHTEVAM RAZVOJA STROKE. KOORDINIRA IN NADZIRA DELA OSTALIH IZVAJALCEV PREDMETOV (ASISTENTOV, TEHNIČNIH IN DRUGIH SODELAVCEV). USMERJA RAZISKOVALNO DELO IN ŠTUDIJSKE AKTIVNOSTI ŠTUDENTOV, IZVAJA MENTORSTVA ŠTUDENTOM PRI IZDELAVI DIPLOMSKIH NALOG, SPECIALIZACIJ, MAGISTERIJEV IN DOKTORATOV. SE AKTIVNO UDEJSTVUJE NA ZNANSTVENO-RAZISKOVALNEM PODROČJU, PROUČUJE IN RAZVIJA KONCEPTE, TEORIJE IN METODE TER PRENAŠA REZULTATE ZNANSTVENO-RAZISKOVALNEGA DELA V ŠTUDIJSKI PROCES. SODELUJE PRI AKTIVNOSTIH, VEZANIH NA PEDAGOŠKO IN ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO DELO NA PODROČJU STROKE (HABILITACIJE, NOSTRIFIKACIJE, STROKOVNE EKSPERTIZE IDR.).

MARIBORMARIBORDoločen čas (12 mes.)16Določen čas, 12 mesecev

POGOJI

DELOVNE IZKUŠNJEVOZNIŠKO DOVOLJENJEDRUGI POGOJIPOSKUSNO DELODRUGA ZNANJA
ni zahtevano

Klasius SRV: Sedma raven: Visokošolsko izobraževanje druge stopnje in podobno izobraževanje/ visokošolska izobrazba druge stopnje in podobna izobrazba. Klasius P: 34 – POSLOVNE IN UPRAVNE VEDE, 72 – ZDRAVSTVO, izvolitev v ustrezen naziv, aktivno znanje enega svetovnega jezika (angleški ali nemški).

ni zahtevano

angleški jezik: razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro
nemški jezik: razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro
Računalniška znanja:
urejevalniki besedil – osnovno
delo s preglednicami – osnovno
delo z bazami podatkov – osnovno
programiranje – osnovno
poznavanje računalniških omrežij – osnovno
poznavanje operacijskih sistemov – osnovno
računalniško oblikovanje – osnovno

IZOBRAZBA

STOPNJASMERALTERNATIVA
visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd.visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Zdravstvo, podrobneje neopredeljenovisokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Poslovne in upravne vede, podrobneje neopredeljeno

PRIJAVA

NAČIN PRIJAVEKONTAKTNA OSEBATELEFONEMAILNASLOVROK ZA PRIJAVO
kandidati naj pošljejo vlogo po e-poštiVLASTA JUG,02 300 47 03,vlasta.jug@um.siŽitna ulica 15, 2000 MARIBOR
12/09/2022
Scroll to Top