VISOKOŠOLSKI UČITELJ NA KATEDRI ZA KIRURGIJO – M/Ž

UNIVERZA V LJUBLJANI, MEDICINSKA FAKULTETA

Datum objave : 01/06/2022

DELOVNO MESTO

OPIS DELOVNEGA MESTALOKACIJAUEURNIKVRSTA POGODBEUR/TEDENTRAJANJE

OBLIKOVANJE IN POSODABLJANJE UČNIH NAČRTOV TER PRILAGAJANJE VISOKOŠOLSKIH STROKOVNIH IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV ZAHTEVAM, ORGANIZIRANJE ALI SOORGANIZIRANJE VSEH AKTIVNOSTI ZA IZVEDBO PREDMETA V SKLADU Z UČNIM NAČRTOM IN DOGNANJI STROKE TER KOORDINACIJA DELA IN NADZOR NAD DELOM OSTALIH IZVAJALCEV PREDMETA (ASISTENTOV, TEHNIČNIH IN DRUGIH SODELAVCEV), PREDAVANJA ŠTUDENTOM, VODENJE SEMINARJEV IN DRUGIH PEDAGOŠKIH AKTIVNOSTI PRI PREDMETU, VODENJE, OCENJEVANJE IN POPRAVLJANJE IZPITNIH NALOG IN PREIZKUSOV, MENTORSTVA ŠTUDENTOM PRI IZDELAVI DIPLOMSKIH NALOG IN DRUGIH DEL, SODELOVANJE PRI OSTALIH AKTIVNOSTIH VEZANIH NA PEDAGOŠKO DELO NA PODROČJU STROKE (NOSTRIFIKACIJE, ITD.), ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO DELO, PROUČEVANJE IN RAZVIJANJE KONCEPTOV, TEORIJ IN METOD, SKRBI ZA VARNO IN ZDRAVO DELO DELAVCEV IN ŠTUDENTOV ENOTE, ZA USTREZNO IZOBRAŽEVANJE IN POUČENOST OSEB KI PRIHAJAJO V STIK Z NEVARNIMI SNOVMI, UPORABI OSEBNE VAROVALNE OPREME IN DRUGIH VARNOSTNIH UKREPIH, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG, KI VSEBINSKO SODIJO V ŠIRŠE STROKOVNO PODROČJE DELOVNEGA MESTA. PODROBNEJŠI OPIS: IZVAJANJE VSEH OBLIK KLINIČNEGA POUKA.

LJUBLJANALJUBLJANANedoločen čas16Nedoločen čas

POGOJI

DELOVNE IZKUŠNJEVOZNIŠKO DOVOLJENJEDRUGI POGOJIPOSKUSNO DELODRUGA ZNANJA
ni zahtevano

veljaven habilitacijski naziv docent / izredni profesor / redni profesor za področje Kirurgija. Kandidat izpolnjuje pogoj, če ima veljaven naziv UL ali veljaven naziv gostujočega učitelja na UL. Če kandidat v času prijave nima izvolitve v zgoraj navedene nazive, izpolnjuje pa količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v te nazive, lahko kandidira na razpisano delovno mesto in v tem primeru skupaj s prijavo odda tudi dokazila o izpolnjevanju navedenih kriterijev ter priloži izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje enakovrednosti naziva. znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR). V kolikor izbrani kandidat tega pogoja ob zasedbi delovnega mesta ne izpolnjuje, ga mora izpolniti najkasneje v treh letih po zaposlitvi, retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev, hkrati zaposlitev tudi v javnem zdravstvenem zavodu, ki je učni zavod MF oziroma dovoljenje tega zavoda za opravljanje študijske dejavnosti. Kandidati morajo pisni vlogi priložiti življenjepis in bibliografijo.

ni zahtevano

IZOBRAZBA

STOPNJASMERALTERNATIVA
doktorat znanostidoktorat znanosti, Medicina

PRIJAVA

NAČIN PRIJAVEKONTAKTNA OSEBATELEFONEMAILNASLOVROK ZA PRIJAVO
kandidati naj pošljejo vlogo po e-poštiDOC.DR. TOMAŽ SMRKOLJ, e-naslov: dekanat[at]fm.uni-lj.si
Naslov: Vrazov trg 2, 1000 LJUBLJANA

Objava PD na:
LJUBLJANA

dekanat@fm.uni-lj.siVrazov trg 2, 1000 LJUBLJANA
31/07/2022
Scroll to Top