VISOKOŠOLSKI UČITELJ – M/Ž

UNIVERZA V LJUBLJANI, PEDAGOŠKA FAKULTETA

Datum objave : 12/07/2022

DELOVNO MESTO

OPIS DELOVNEGA MESTALOKACIJAUEURNIKVRSTA POGODBEUR/TEDENTRAJANJE

OBLIKOVANJE IN POSODABLJANJE UČNIH NAČRTOV TER PRILAGAJANJE UNIVERZITETNIH IN VISOKOŠOLSKIH STROKOVNIH IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV ZAHTEVAM, ORGANIZIRANJE ALI SOORGANIZIRANJE VSEH AKTIVNOSTI ZA IZVEDBO PREDMETA V SKLADU Z UČNIM NAČRTOM IN DOGNANJI STROKE TER KOORDINACIJA DELA IN NADZOR NAD DELOM OSTALIH IZVAJALCEV PREDMETA (ASISTENTOV, TEHNIČNIH IN DRUGIH SODELAVCEV), PREDAVANJA ŠTUDENTOM, VODENJE SEMINARJEV IN DRUGIH PEDAGOŠKIH AKTIVNOSTI, VODENJE, OCENJEVANJE IN POPRAVLJANJE IZPITNIH NALOG IN PREIZKUSOV, USMERJANJE RAZISKOVALNEGA DELA IN ŠTUDIJSKIH AKTIVNOSTI ŠTUDENTOV IN MENTORSTVA ŠTUDENTOM PRI IZDELAVI DIPLOMSKIH NALOG IN DRUGIH DEL, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO DELO, PROUČEVANJE IN RAZVIJANJE KONCEPTOV, TEORIJ IN METOD, SODELOVANJE PRI OSTALIH AKTIVNOSTIH, VEZANIH NA PEDAGOŠKO OZIROMA ZNANSTVENO RAZISKOVALNO DELO NA PODROČJU STROKE (NPR. NOSTRIFIKACIJE, EKSPERTIZE ITD.), OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PO NALOGU DEKANA, PRODEKANOV OZIROMA PREDSTOJNIKA ODDELKA, KI VSEBINSKO SODIJO V ŠIRŠE STROKOVNO PODROČJE DELOVNEGA MESTA.

LJUBLJANALJUBLJANADoločen čas (12 mes.)10Določen čas, 12 mesecev

POGOJI

DELOVNE IZKUŠNJEVOZNIŠKO DOVOLJENJEDRUGI POGOJIPOSKUSNO DELODRUGA ZNANJA
ni zahtevanoB

Zahtevana izobrazba (stopnja in smer): doktorat znanosti (prejšnji) s področja medicine, doktorat (3. bolonjske stopnje) s področja medicine, veljaven habilitacijski naziv: docent/izredni profesor/redni profesor za področje pediatrija, izkušnje in reference s področja dela z otroki in mladostniki z motnjo avtističnega spektra. Funkcionalna znanja in ostale zahteve: retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev. Sklenitev delovnega razmerja: za določen čas, za obdobje enega leta, s krajšim delovnim časom 25 oziroma 10 ur na teden, predvidoma od 1. 10. 2022. Pisne vloge z življenjepisom in z dokazili o izpolnjevanju pogojev, z navedbo prostega delovnega mesta in registrsko številko prijave ZRSZ, naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na e-naslov razpisiprijave@pef.uni-lj.si. Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta. Celotna vsebina je dostopna na spletni strani UL.

ni zahtevano

angleški jezik: razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče
Računalniška znanja:
urejevalniki besedil – zahtevno
delo s preglednicami – zahtevno
delo z bazami podatkov – osnovno
programiranje – zahtevno
poznavanje računalniških omrežij – zahtevno
poznavanje operacijskih sistemov – osnovno
računalniško oblikovanje – zahtevno

IZOBRAZBA

STOPNJASMERALTERNATIVA
doktorat znanostidoktorat znanosti, Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev, podrobneje neopredeljeno

PRIJAVA

NAČIN PRIJAVEKONTAKTNA OSEBATELEFONEMAILNASLOVROK ZA PRIJAVO
kandidati naj pošljejo vlogo po e-poštiMARINA CIMPRIČ PARADINOVIĆ,01 58 92 354,kadrovska@pef.uni-lj.siKARDELJEVA PLOŠČAD 16, 1000 LJUBLJANA
10/09/2022
Scroll to Top