J017103 – SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (II) (CENTER ZA JAVNA NAROČILA), ŠDM: 1001423, PR: 34 – M/Ž

UNIVERZA V MARIBORU

Datum objave : 14/11/2022

DELOVNO MESTO

OPIS DELOVNEGA MESTALOKACIJAUEURNIKVRSTA POGODBEUR/TEDENTRAJANJE

NAČRTUJE, KOORDINIRA DELO V SLUŽBI ZA GOSPODARJENJE IN USKLAJUJE DELO S STROKOVNIMI SLUŽBAMI ČLANIC. PRIPRAVLJA PODLAGE ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI IZ STROKOVNEGA PODROČJA. PROUČUJE PRAKSO, ZAKONE, PREDPISE IN O NOVOSTIH OBVEŠČA SLUŽBE UNIVERZE IN ČLANIC. REŠUJE ZADEVE IN IZVAJA DEJAVNOSTI S PODROČJA DELA STROKOVNE SLUŽBE. PRIPRAVLJA LETNI NAČRT NABAV OPREME ZA REKTORAT IN UM IN SPREMLJA NJEGOVO IZVAJANJE. VODI EVIDENCO PREMOŽENJA UM, PRIDOBIVA SOGLASJA IN POTREBNA DOVOLJENJA. PRIPRAVLJA DOKUMENTACIJO ZA IZVEDBO POSTOPKOV GOSPODARJENJA IN UPRAVLJANJA S PREMOŽENJEM. IZVAJA TRŽENJE PREDAVALNIC IN DRUGIH PROSTOROV USM TER SPREMLJA REALIZACIJO. SODELUJE PRI NAČRTOVANJU NABAVE OSNOVNIH SREDSTEV, POTROŠNEGA IN DRUGEGA MATERIALA IN IZVAJA POSTOPKE NABAVE. SPREMLJA DELO NA PODROČJU GOSPODARJENJA, VODI IN USKLAJUJE DELO S POSLOVNIMI PARTNERJI. ZBIRA IN UREJA PODATKE O PREDVIDENIH POSLOVNIH PROCESIH IN STANJIH. ANALIZIRA UGOTOVLJENE ODMIKE IN IZDELUJE POROČILA ZA NADREJENEGA. ZAGOTAVLJA DOSTOP DO GRADIV ZA SEJE KOMISIJ S PODROČJA, KI GA POKRIVA STROKOVNA SLUŽBA. PRIPRAVLJA GRADIVA ZA DELO ORGANOV IN KOMISIJ IN PIŠE ZAPISNIKE. IZDELUJE PREGLEDE O PREDLOGIH IN SKLEPIH ORGANOV IN KOMISIJ UM TER NADREJENEMU POROČA O REALIZACIJI SKLEPOV….

MARIBORMARIBORDoločen čas (opredeljeno v podrobnostih)40Določen čas oz. 31.3.2023

POGOJI

DELOVNE IZKUŠNJEVOZNIŠKO DOVOLJENJEDRUGI POGOJIPOSKUSNO DELODRUGA ZNANJA
3 leta

Za delovno mesto J017103 – SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (II) mora kandidat/kandidatka poleg zakonsko predpisanih pogojev, izpolnjevati še naslednje pogoje: stopnja izobrazbe: VII/2. tarifna skupina zahtevana smer izobrazbe: družboslovna, humanistična, naravoslovna, tehniška. Klasius SRV: Sedma raven: Visokošolsko izobraževanje druge stopnje in podobno izobraževanje/ visokošolska izobrazba druge stopnje in podobna izobrazba. Klasius P: 3 – DRUŽBENE, POSLOVNE, UPRAVNE IN PRAVNE VEDE, 4 – NARAVOSLOVJE, MATEMATIKA IN RAČUNALNIŠTVO, 5 – TEHNIKA, PROIZVODNE TEHNOLOGIJE IN GRADBENIŠTVO, 14 – IZOBRAŽEVALNE VEDE IN IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV, 22– HUMANISTIKA. Zahtevana znanja: računalniška znanja: MS Windows, Word, Excel, Internet, e-pošta, el. poslovanje, poznavanje zakonodaje, predpisov in standardov RS in EU s področja visokega šolstva in znanosti, poznavanje zakonodaje, predpisov in standardov RS in EU s področja izobraževanja. Zahtevani posebni pogoji: opravljen strokovni izpit iz Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP). Zahtevani jeziki: aktivno znanje angleškega jezika, pasivno znanje nemškega jezika (ali en komunikacijski jezik ES). Zahtevane delovne izkušnje: 36 mesecev. Pogodba o zaposlitvi z izbranim/o kandidatom/tko se sklene za določen ča do 31. 3. 2023, s polnim delovnim časom.

ni zahtevano

IZOBRAZBA

STOPNJASMERALTERNATIVA
visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd.visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd.

PRIJAVA

NAČIN PRIJAVEKONTAKTNA OSEBATELEFONEMAILNASLOVROK ZA PRIJAVO
kandidati naj pošljejo vlogo po e-poštiNATALIJA BERIČ,02 235 5219,natalija.beric@um.siSlomškov trg 15, 2000 MARIBOR
17/11/2022
Scroll to Top