E047018 – LOGOPED – DELO Z OSEBAMI S PSIHIČNO MOTNJO – M/Ž

Zdravstveni dom Trbovlje

Datum objave : 01/07/2022

DELOVNO MESTO

OPIS DELOVNEGA MESTALOKACIJAUEURNIKVRSTA POGODBEUR/TEDENTRAJANJE

VODENJE DOKUMENTACIJE IN PACIENTOV NAROČANJE IN PRENAROČANJE PACIENTOV DIAGNOSTICIRANJE PACIENTOVE KOMUNIKACIJE PRIPRAVA IN NAČRTOVANJE TERAPIJE CELOSTNA OBRAVNAVA PACIENTOV, S POUDARKOM NA GOVORNO – JEZIKOVNI KOMUNIKACIJI INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA OBRAVNAVA OSEB Z MOTNJAMI JEZIKA, GOVORA, BRANJA, PISANJA IN POSLUŠANJA IZVAJANJE PREVENTIVNIH PREGLEDOV GOVORA IN JEZIKA V OKVIRU SISTEMATSKIH PREGLEDOV EDUKACIJA IN SVETOVANJE STARŠEM IN SVOJCEM IZVAJANJE TERAPIJE V KOMBINIRANI POVEZAVI Z DRUGIMI STROKOVNJAKI V ZD IN IZVEN, TIMSKA OBRAVNAVA PACIENTOV DEZINFICIRANJE DELOVNIH IN TERAPEVTSKIH PRIPOMOČKOV SODELOVANJE PRI PERIODIČNIH PREGLEDIH RIZIČNIH OTROK VODENJE PREDPISANE DOKUMENTACIJE, EVIDENC IN ADMINISTRATIVNA OPRAVILA USTNO IN PISNO POROČANJE O OPRAVLJENEM DELU ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO – PREDAVANJA, PRENOS ZNANJ IZDAJA STROKOVNIH MNENJ IN POTRDIL KONTINUIRANO SODELOVANJE PRI VPELJAVI IZBOLJŠAV NA DELOVNEM MESTU SPREMLJANJE E-POŠTE IZVAJANJE E-NAROČANJA OBVLADOVANJE RAČUNALNIŠKIH PROGRAMOV IN ORODIJ NA DELOVNEM PODROČJU POZNAVANJE PROGRAMA PREPREČEVANJA OKUŽB V ZAVODU OPRAVLJANJE DRUGIH DEL IN NALOG V OKVIRU STROKE PO NAVODILU VODJE SLUŽBE, POMOČNIKA DIREKTORJA ZA PODROČJE ZDRAVSTVENE NEGE TER DIREKTORJA IN STROKOVNEGA VODJE.

TRBOVLJETRBOVLJENedoločen čas40Nedoločen čas

POGOJI

DELOVNE IZKUŠNJEVOZNIŠKO DOVOLJENJEDRUGI POGOJIPOSKUSNO DELODRUGA ZNANJA
6 mes

PRIDOBLJEN NAZIV: MAG.PROF. LOGOPEDIJE IN SURDOPEDAGOGIKE/PROF. SPECIALNE IN REHABILITACIJSKE PEDAGOGIKE (SMER: SURDOPEGAGOGIKA-LOGOPEDIJA), STROKOVNI IZPIT ZA DELO V ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI, KANDIDATI MORAJO PRED SKLENITVIJO POGODBE O ZAPOSLITVI PREDLOŽITI POTRDILA IZ KAZENSKIH EVIDENC (NEKAZNOVANOST, NI V KAZENSKEM POSTOPKU) STARA NAJVEČ 30 DNI. Kandidati naj navedejo e-naslov za potrebe zaposlitvenega postopka. Delo v Centru za duševno zdravje otrok in mladostnikov.

3 mes.

slovenski jezik: razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče
Računalniška znanja:
urejevalniki besedil – osnovno
delo s preglednicami – osnovno
delo z bazami podatkov – osnovno

IZOBRAZBA

STOPNJASMERALTERNATIVA
visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd.visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Izobraževanje učiteljev brez predmetne specializacije

PRIJAVA

NAČIN PRIJAVEKONTAKTNA OSEBATELEFONEMAILNASLOVROK ZA PRIJAVO
kandidati naj pošljejo vlogo po e-poštiNINA ŽNIDARŠIČ,03 56 24 203,zaposlitev@zd-trbovlje.siRudarska cesta 12, 1420 TRBOVLJE
30/08/2022
Scroll to Top