UVOZ STIKOV IZ OUTLOOKA V GMAIL

O UVOZU

Najprej se iz Outlooka izvozijo stiki v excelovo preglednico. Nato se v Gmailu stiki uvozijo. Uvoženi stiki so potem sinhronizirani tudi na mobilnem telefonu.

Za uspešen prenos stikov morajo biti imena stolpcev v Excelovi preglednici takšna kot jih uporablja Gmail, tako da jih le ta lahko prepozna.

PRIPRAVA EXCELOVE DATOTEKE V OUTLOOKU

Postopek priprave excelove datoteke :

 • Datoteka
 • Možnosti
 • Dodatno
 • Izvozi
 • Izvozi v datoteko
 • Microsoft Excel 97-2003
 • Določite mapo Stiki
 • Določite mapo in ime datoteke
 • Kliknete na Preslikaj polja po meri in določite polja s podatki stika, ki se bodo izvozila, npr. ime, priimek, telefon, email
 • Predlagamo naslednja polja
  • First Name – Ime
  • Middle Name – Drugo ime
  • Last Name – Priimek
  • Company – Podjetje
  • Mobile Phone – Prenosni telefon
  • Business Phone – Službeni telefon
  • Business Phone 2 – Službeni telefon 2
  • Business Fax – Službeni fax
  • E-mail Address – E-poštni naslov
  • E-mail 2 Address – E-poštni naslov 2
 • Na koncu dokončaj in stiki se bodo uvozili v določeno datoteko.

Poiščite izvoženo datoteko in jo odprite. V prvi vrsti Excelove datoteke so imena posameznih polj. Torej tista, ki ste jih v prejšnjem koraku določili, ko ste kliknili na Preslikaj polja. Ta imena morajo biti takšna, da jih bo Gmail prepoznal. Torej slovenska niso dobra. Kakšna pa so, je najlažje ugotoviti, če naredit izvoz stikov iz Gmail-a.

Izvoženo datoteko predelajte tako, da bodo imena polj v prvi vrsti enaka imenom polj kot jih zahteva Gmail

UVOZ V GMAIL

V Gmailu je levo zgoraj spustni menu z napisom Gmail. Kliknite na puščico dol in odpre se menu.

 • Stiki
 • Več
 • Uvoz
 • Datoteka CSV ali vCard
 • Na stare stike
 • Spustni meni Več – zgoraj na sredini
 • Uvozi in določite mapo in ime datoteke
 • Na koncu kliknete naj podvojene stike združi
 • Če je prenos neuspešen lahko obnovite stanje stikov na takšno kot je bilo pred 1 uro, prejšnji dan itd.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top