ZAHTEVE ZA RAČUNALNIŠKE PROGRAME

SPLOŠNO

V Uradnem listu 35/2013 je bil objavljen Pravilnik o zahtevah za računalniške programe in elektronske naprave, upravljanje in delovanje informacijskega sistema ter vsebini, obliki, načinu in rokih za predložitev podatkov. Tako je podrobneje predpisano ali računalniški program izpolnjuje zahteve iz 8. oz. 9-tega odstavka 38-člena Zakona o davčnem postopku.

Pravilnik se nanaša na gotovinsko poslovanje, torej za izdane račune ki so delno ali v celoti plačani z gotovino, torej, bankovci, kovanci, plačilna oz. kreditna kartica, ček in podobno.

Računalniški program mora zagotavljati hrambo izvornih podatkov o izdanih računih in njihove poznejše spremembe. Zavezanec za davek mora ob nadzoru predložiti izpis kot je določen v prilogi Pravilnika in sicer v treh delovnih dneh.

Pravilnik predvideva dve datoteki in sicer IZPIS RAČUNI GLAVE.TXT, kjer so zabeleženi zbirni podatki o izdanih računih in pa IZPIS RAČUNI POSTAVKE.TXT, kjer so zabeleženi podatki o postavkah na izdanih računih. Ločilo med posameznimi polji v datoteki je podpičje (;). Prazno polje ne vsebuje nobenega znaka, zadnje polje je zaključeno s podpičjem (;), zapis je končan z kontrolnim znakoma CR in LF. Datoteke se zapišejo na disketo, CD, DVD oz. drug medij. Na nosilec podatkov se napiše naziv in davčna številka zavezanca za davek, vrsta izpisa podatkov, obdobje izpisa podatkov, število zapisov v vsaki datoteki. Nosilcu podatkov se priloži tudi papirni izpis prvih deset in zadnjih desetih zapisov.

GLAVE RAČUNOV

Datoteka IZPIS RAČUNI GLAVE.TXT vsebujejo naslednje podatke :

 • Davčna številka zavezanca za davek – izdajatelja računa.
 • Številka računa.
 • Datum izdaje računa.
 • Čas izdaje računa v urah in minutah.
 • Oznaka poslovne enote. Oznaka je lahko sestavljena iz številk in/ali črk. Če zavezanec za davek nima poslovnih enot, se v polje ne vpisuje ničesar.
 • Oznaka elektronske naprave (blagajne) preko katere je bil izdan račun. Oznaka je lahko sestavljena iz številk in/ali črk. Če ima zavezanec za davek eno blagajno, se lahko polje pusti prazno.
 • Podatki o kupcu – davčnem zavezancu, ki je identificiran za DDV, ime in sedež oziroma stalno oziroma običajno prebivališče. Podatki se vpišejo, če so navedeni na izdanem računu.
 • Identifikacijska številka za DDV kupca iz prejšnje alineje. Podatek se vpiše, če je naveden na izdanem računu.
 • Znesek računa skupaj z DDV. Znesek predstavlja končno vrednost računa, po zmanjšanju računa za zneske popustov, rabatov, ipd.
 • Vrednost obračunanega DDV po stopnji 8,5 %.
 • Vrednost obračunanega DDV po stopnji 20 %.
 • Znesek plačila računa z gotovino skupaj z DDV.
 • Znesek plačila računa s plačilno kartico skupaj z DDV.
 • Znesek plačila računa na drug način skupaj z DDV (če račun ni bil plačan z gotovino ali s plačilno kartico).
 • Datum spremembe izdanega računa.
 • Čas spremembe računa – ure in minute.
 • Zaporedna številka spremembe računa.
 • Enomestna oznaka razloga spremembe računa, in sicer: S – Storno D – Dobropis O – Ostalo
 • Opis razloga spremembe računa. Vpis je obvezen, če ima oznaka razloga spremembe izdanega računa vrednost »O« (Ostalo).
 • Uporabniško ime osebe, ki je spremenila račun.
 • Ime in priimek osebe, ki je spremenila račun.

POSTAVKE RAČUNOV

Datoteka IZPIS RAČUNI POSTAVKE.TXT vsebujejo naslednje podatke :

 • Davčna številka zavezanca za davek – izdajatelja računa.
 • Številka računa.
 • Datum izdaje računa.
 • Oznaka poslovne enote. Oznaka je lahko sestavljena iz številk in/ali črk. Če zavezanec za davek nima poslovnih enot, se v polje ne vpisuje ničesar.
 • Oznaka elektronske naprave (blagajne) preko katere je bil izdan račun. Oznaka je lahko sestavljena iz številk in/ali črk. Če ima zavezanec za davek eno blagajno, se lahko polje pusti prazno.
 • Zaporedna številka postavke na računu.
 • Oznaka (šifra) blaga oziroma storitve.
 • Naziv blaga oziroma storitve.
 • Količina blaga oziroma storitve.
 • Enota mere blaga oziroma storitve.
 • Cena blaga oziroma storitve na enoto mere, skupaj z DDV. Znesek predstavlja končno vrednost postavke, po zmanjšanju za zneske popustov, ipd.
 • Vrednost obračunanega DDV po stopnji 8,5 %.
 • Vrednost obračunanega DDV po stopnji 20 %.
 • Zaporedna številka spremembe izdanega računa. Polje ima enako vrednost kot istoimensko polje v datoteki z zbirnimi podatki o izdanih računih.

KATERE SPREMEMBE VPISOVATI

Vpisujejo se samo spremembe, ki spreminjajo vsebino že izdanega računa. Zmanjšanja vrednosti se vpisujejo kot negativne vrednosti, ki ustrezajo zmanjšanju vrednosti izdanega računa. Če sprememba ne vpliva na vrednost izdanega računa, se v polja z vrednostmi ne vpisuje ničesar

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top