Okoljske spremembe

OKOLJSKE SPREMEMBE

Vabimo vas k ogledu in uporabi prenovljenega Sušomera, tedenskega biltena o trenutnem stanju sušnosti. Vsak četrtek bomo objavili pregled stanja in napoved preskrbljenosti z vodo za prihodnji teden za tri segmente suše: v površinskem sloju tal, v površinskih vodah in v podzemnih vodah.

Klikni : Sušomer 

Glavna novost Sušomera so semaforizirani zemljevidi Slovenije, ki za izbrano vrsto suše z barvno lestvico prikazujejo trenutno stopnjo suše, z ikono pa pričakovani razvoj suše za prihodnji teden.  Napovedi razvoja suše najdete na zavihkih Stanje površinskega sloja tal, Stanje vodotokov in Stanje podzemnih voda. 

Informacije o suši so na prvi strani združene tudi na zbirnem zemljevidu, na katerem je z ikono označena najvišja ugotovljena stopnja suše.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top