ROK ZA ODDAJO OBRAČUNOV DDPO in DohDej je 3. maj 2022

Državni zbor RS dne 22. 2. 2022 sprejel Zakon o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu (ZUOPDCE). V posebnem poglavju »Ukrepi na davčnem področju« je med drugim določeno, da mora davčni zavezanec predložiti davčnemu organu davčni obračun od dohodka iz dejavnosti (DohDej) in davka od dohodka pravnih oseb (DDPO) najpozneje do 30. aprila za leto 2021. Ker ta dan pade na soboto, je skrajni rok za predložitev obračunov DDPO in DohDej torek, 3. maj 2022.

POZOR : 23.02.2022 NI ŠE NIČ OBJAVLJENO V URADNEM LISTU

https://www.gov.si/novice/2022-02-23-rok-za-oddajo-obracunov-ddpo-in-dohdej-je-3-maj-2022/

Scroll to Top