covid-19

SPROŠČANJE DEJAVNOSTI NA PODROČJU PONUJANJA IN PRODAJANJA BLAGA IN STORITEV POTROŠNIKOM

V ponedeljek, 21. 6. 2021, je začel veljati Odlok o začasnih omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, ki pod določenimi pogoji omogoča izvajanje vseh dejavnosti ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom.

Z vidika nadzora Tržnega inšpektorata pri opravljanju trgovinske dejavnosti, tako v prodajalnah kot zunaj prodajaln, ni več potrebno testiranje zaposlenih. Še vedno pa velja omejitev števila oseb v javnih prostorih, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, in sicer se omeji na 10 m2 na posamezno stranko ali na 1 stranko, če je poslovni prostor manjši od 10 m2.

Gostinska dejavnost se še vedno lahko opravlja le pod pogojem, da so zaposleni testirani oziroma razpolagajo z drugimi ustreznimi dokazili (PCT pogoj). Gostje, ki želijo gostinske storitve koristiti v notranjosti gostinskega obrata, morajo tudi izpolnjevati PCT pogoj, kar pa ne velja za osebe mlajše od 18 let, ki so skupaj z ožjimi družinskimi člani ali skrbniki. Odlok ne omejuje več obratovalnega časa gostinskih obratov, kar pomeni, da mora gostinec upoštevati obratovalni čas, ki ga ima prijavljenega pri pristojnem organu lokalne skupnosti. Prav tako ni več predpisana sedeča postrežba in tudi ni več omejitve glede števila oseb za mizo ( lahko jih je več kot 4). Ostaja pa pogoj 3 metre razdalje med robovi miz. Obratovanje nočnih klubov in diskotek je omejeno na čas od 5. do 24. ure.

Kljub sproščanju pa se morajo tako ponudniki blaga in storitev kot tudi potrošniki še naprej držati preventivnih ukrepov, ki zmanjšujejo možnost širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2: uporaba zaščitne maske v notranjih javnih prostorih, redno razkuževanje rok, higiena kašlja, varna medosebna razdalja.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top