BONITETA PODJETJA – BILANCA STANJA IN IZKAZ USPEHA

BILANCA – BONITETA

Bilanca ni samo papir ki ga moramo vsako leto poslati na DURS oz. AJPES. Je mnogo več. V prvi vrsti je bilanca osebna izkaznica vsakega podjetja. Tisti, ki jo zna brati, lahko iz nje pridobi marsikatero koristno informacijo o tem kakšna je boniteta podjetja. Uspešni podjetniki so ponosni na svoje bilance oz. boniteto. Neuspešni pa ne dovolijo javne objave podatkov, saj njihova bilanca oz. boniteta dobaviteljem pove, da mogoče nikoli ne bodo dobili plačanih svojih terjatev. Tudi zaposleni ki menjajo službo, bi lahko preverili ali je bilanca oz. boniteta podjetja, v katerem se namerevajo zaposliti takšna, da jim zagotavlja dolgoročno zaposlitev. Vsi vemo, da na banko po kredit brez medletne bilance sploh nima smisla hoditi. Zlasti pri tujih kupcih pa je čezdalje bolj v navadi avdit. Pomeni, da jih zanima boniteta oz. bilanca svojih strateških dobaviteljev. Če se kupec zanese samo na enega dobavitelja in gre ta dobavitelj v stečaj, ali pa dobaviteljev dobavitelj ustavi dobave zaradi neplačil, ima tudi on s tem velike težave, saj mora v kratkem času najti novega dobavitelja, kar pa lahko da ni tako enostavno. Tako kupci najamejo neodvisnega finančnega svetovalca, ki pride v podjetje, ga pregleda tudi z drugih vidikom, ne samo računovodskega, ter o tem napiše poročilo svojemu naročniku. Bilanco pa konec koncev potrebujemo tudi zato, da se primerjamo s konkurenti, tako lahko npr. ugotovimo kakšen je naš tržni delež. Tudi za delničarje je bilanca oz. boniteta pomembne, saj na ta način ugotovijo, kolik je vredno njihovo premoženje. Statistični urad Republike Slovenije pa zanima naša bilanca zato, da iz njih izračunavajo celo vrsto statističnih kazalcev. In na koncu je seveda tukaj še DURS.

REVIZIJA

Da pa bi bila računovodska poročila, torej bilanca oz. boniteta, točna in da ne bi zavajali vseh prej naštetih uporabnikov računovodskih informacij, morajo srednja in velika podjetja najeti revizorje, ki pregledajo če so stanja v bilanci stanj in izkazu poslovnega izida točna. Tako je možnost manipulacij manjša, ni pa nemogoča. Spomnimo se samo podjetja Enron.


OMEJITVE BILANCE OZ. BONITETE

In če še tako skrbno analiziramo bilanco in izračunavamo boniteto, moram rezultate vedno vzeti s pridrškom. Lahko ima namreč podjetje kar zajetne dolgove. Za nekoga, ki ne pozna ozadja, je ta podatek lahko alarmanten. Vendar so lahko ti dolgovi od lastnika podjetja. In bilanca oz. boniteta podjetja se v hipu spremeni.

Vendar pa je res tudi to, da bilanca oz. boniteta ne pokaže prav vseh informacij, ki bi si jih želeli o določenem podjetju. V njej ne piše koliko novih naročil ima podjetje. Lahko da so računovodski podatki lanskega leta zelo dobri, pa se letos zgubili največjega kupca. Bilanca oz. boniteta lahko tako v kratkem času pokaže popolnoma drugo sliko. Lahko da podjetju grozi tožba, ki bo v prihodnje ogrozila likvidnost. Možno je, da se pripravlja nov okoljevarstveni zakon in bo podjetje moralo prenehalo poslovati, ali pa bo moralo ukinit strateške proizvode. Takšen informacije pa moramo iskati na drugačen način.

Branje bilance je torej koristno, pa čeprav ne daje absolutno točnih odgovorov na to, kakšna je boniteta določenega podjetja. Da pa vsaj približno sliko in predstavo o podjetju ki ga ne poznamo, kar je tudi nekaj. Skupaj z drugimi informacijami pa si potem lahko ustvarimo dosti točno predstavo o boniteti podjetja.

PRIMER IZRAČUNA BONITETE

Za primer bomo pregledali boniteto poljubnega podjetja. Bilančne podatke lahko dobimo na več načinov. Eden je strani www.gvin.com. Vendar če podatke potrebujete občasno, jih najenostavnejše pridobite kar na AJPESU. Vpogled za eno podjetje je 2€, plača se preko Monete

Za primer smo si izbrali poljubno proizvodnjo podjetje in na naslednji strani predstavljamo njegove bilančne podatke.

Boniteta pa se izračuna s pomočjo kazalnikov uspešnosti, zato prikazujemo njihovo teoretično razdelitev.

Tako smo se lotili računanja in izračune predstavljamo v naslednjih tabelah :

Kazalniki financiranja
Kazalniki investiranja
Vodoravni kazalniki
Kazalniki obračanja
Kazalniki gospodarnosti
Kazalniki dobičkonosnosti
Kazalniki dohodkovnosti

Vsi izračune smo naredili tudi v Excelovi preglednici

Na koncu pa smo podatke o boniteti zbrali v posebni tabeli, ki jo prikazujemo na strani z zbirnimi rezultati.

ZAKLJUČEK

Trditev, da je boniteta oz. bilanca podjetja dobro, ker ima 10mio € prometa je zelo poenostavljena trditev. V bistvu je to samo podatek iz bilance uspeha, o boniteti podjetja pa ne pove prav veliko. Pove nam, da prodajo relativno veliko, nič pa nam ne pove, ali nam bodo tudi plačali. Šele ko začnemo analizirati bilanco s pomočjo kazalnikov, dobimo boljšo predstavo o boniteti podjetja.

ŠE VEČ O BRANJU BILANCE PA NAJDETE V RAZLAGI BILANCE

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top