DVOSTAVNO KNJIGOVODSTVO – ENOSTAVNOST DVOSTAVNEGA KNJIGOVODSTVA

KAKO DELUJE DVOSTAVNO KNJIGOVODSTVO
KNJIGOVODSTVO JE DEL RAČUNOVODSTVA
ENOSTAVNO – DVOSTAVNO KNJIGOVODSTVO

KAKO DELUJE DVOSTAVNO KNJIGOVODSTVO

Torej kaj počne računovodstvo oz. kako deluje dvostavno knjigovodstvo ? Zadeva je zelo preprosta. Počne točno to, kar počne skoraj vsak podjetnik v zvezku, le da uporablja posebno tehniko zapisovanja, ki se ji reče dvostavno knjigovodstvo. Zadeva je na prvi pogled zakomplicirana, v resnici pa zelo enostavna. Najlaže je tehniko zapisovanja razložiti v naslednjem prikazu.

PRIKAZ DVOSTAVNEGA KNJIGOVODSTVA – Če se prezentacija ne zažene sama, pritisnite F5
ŠE ISTI PRIMER NA T KONTIH V EXCELOVI PREGLEDNICI


KNJIGOVODSTVO JE DEL RAČUNOVODSTVA

Računovodstvo je sestavljeno iz štiri delov. Knjigovodstva, računovodskega predračunavanja, računovodske kontrole in računonovodske analize.

Knjigovodstvo se ukvarja s preteklostjo. Pomeni, da zapisuje poslovne dogodke celotnega poslovnega procesa, na podlagi knjigovodskih listin v poslovne knjige. Pri tem uporablja prej razloženo tehniko zapisovanja, ki ji pravimo dvostavno knjigovodstvo.

Računovodsko predračunavanje se ukvarja z izdelavo računovodskih predračunov. Usmerjeno je v prihodnost. Računovodski predračuni so podlaga za odločanje.

Računovodski nadzor je namenjen temu, da so informacije, ki nam jih dajejo knjigovodski obračuni čimbolj točne.

Računovodska analiza pa preučuje poslovanje podjetja.

ENOSTAVNO – DVOSTAVNO KNJIGOVODSTVO

Čeprav bi se dalo iz samega izraza enostavno knjigovodstvo sklepati, da je ta način zapisovanja poslovnih dogodkov enostaven, to ni čisto tako. Enostavno knjigovodsto si najlaže ponazorimo z Excelovo preglednico v kateri v posamezne stolpce zapisujemo posamezne vrste poslovnih dogodkov. Tako je npr. en stolpec rezerviran za izdane račune, naslednji za telefonske stroške. Tako lahko dokaj hitro ugotovimo stroške telefona v določenem obdobju. Vendar pa je dvostavno knjigovodstvo v primerjavi z enostavnim knjigovodstvom veliko močnejše orodje in nam da veliko več informacij.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top