KAZALNIKI DOBIČKONOSTNOSTI

KOEFICIENT ČISTE DOBIČKONOSNOSTI KAPITALA ( ROE )

xxxxxxčisti dobiček v poslovnem letuKapitalčisti poslovni izid tekočega letaPovprečni kapital brez čistega poslovnega izida tekočega letačisti dobiček v poslovnem letu
——————————————-
povprečni kapital (brez čistega poslovnega izida proučevanega leta)
leto 2007158.878,00 €1.502.869,00 €150.932,00 €1.351.937,00 €11,75%
leto 2006106.209,00 €1.343.991,00 €106.209,00 €1.237.782,00 €8,58%
leto 200537.703,00 €1.238.119,00 €0,00 €1.238.119,00 €3,05%
dejavnosti 20072.398.334,00 €87.910.218,00 €3.479.539,00 €84.430.679,00 €2,84%

KOEFICIENT ČISTE DONOSNOSTI SREDSTEV ( ROA )

čisti dobiček v poslovnem letudane obrestiskupajpovprečna sredstvačisti dobiček + dane obresti v poslovnem letu
———————————————————
povprečna sredstva
leto 2007158.878,00 €158.878,00 €1.616.772,00 €9,83%
leto 2006106.209,00 €106.209,00 €1.610.733,00€6,59%
leto 200537.703,00 €37.711,00 €1.383.835,00€2,73%
dejavnosti 20072.398.334,00 €4.392.522,00 €6.790.856,00 €246.882.020,00 €2,75%

KOEFICIENT ČISTE DOBIČKONOSNOSTI OSNOVNEGA KAPITALA

čisti dobiček v poslovnem letupovprečni osnovni kapitalčisti dobiček v poslovnem letu
————————————————–
povprečni osnovni kapital
leto 2007158.878,00 €1.183.882,00 €13,42%
leto 2006106.209,00 €1.183.880,00 €8,97%
leto 200537.703,00 €1.184.198,00 €3,18%
dejavnosti 20072.398.334,00 €32.822.933,00 €7,31%

KOEFICIENT DIVIDENDNOSTI OSNOVNEGA KAPITALA

vsota dividend za poslovno leto
———————————————–
povprečni osnovni kapital
leto 2007
leto 2006

STOPNJA DIVIDENDNOSTI ČISTEGA DOBIČKA

vsota dividend za poslovno leto
—————————————————-
povprečni čisti dobiček
leto 2007

OSNOVNA ČISTA DOBIČKONOSNOST NAVADNE DELNICE

čisti dobiček za navadne delnice v poslovnem letu
—————————————————————————
povprečno število uveljavljajočih se navadnih delnic
leto 2007
leto 2006
leto 2005
dejavnosti 2007

POPRAVLJENA ČISTA DOBIČKONOSNOST NAVADNE DELNICE

popravljeni čisti dobiček za navadne delnice v poslovnem letu
—————————————————————
povprečno število popravljenih uveljavljajočih se navadnih delnic
leto 2007
leto 2006
leto 2005
dejavnosti 2007

DIVIDENDNOST NAVADNE DELNICE

vsota dividend za navadne delnice v poslovnem letu
—————————————————————————
povprečno število uveljavljajočih se navadnih delnic
leto 2007
leto 2006
leto 2005
dejavnosti 2007
Scroll to Top