KAZALNIKI OBRAČANJA

KOEFICIENT OBRAČANJA OBRATNIH SREDSTEV

* upoštevana so končna stanja obratnih sredstvev namesto povprečnih

poslovni odhodkiamortizacijaposlovni odhodki brez amortizacijekratkoročna sredstvakratkoročne finančne naložbedolgoročne poslovne terjatvekratkoročne aktivne časovne razmejitveobratna sredstvaposlovni odhodki v letu dni brez amortizacije
————–
povprečno stanje obratnih sredstev*
leto 20071.060.74070.727990.013799.48882799.5701,2382
leto 20061.161.213109.6271.051.586742.259292.105855451.0092,3316
leto 2005812.97983.434729.545469.9568.260478.2161,5256
dejavnosti 2007262.383.45011.987.406250.396.044111.148.6311.669.183195.3751.691.769101.366.5992,4702

KOEFICIENT OBRAČANJA OSNOVNIH SREDSTEV

* upoštevana so končna osnovnih sredstev namesto povprečnih

amortizacija v letu dnipovprečno stanje osnovnih sredstev ( po neodpisani vrednosti)amortizacija v letu dni
————————————————
povprečno stanje osnovnih sredstev (po neodpisani vrednosti)
leto 200770.727815.3610,09
leto 2006109.627867.4140,13
leto 200583.434905.3510,09
dejavnosti 200714.010.526115.504.1050,12

KOEFICIENT OBRAČANJA ZALOG MATERIALA

* upoštevana so končna stanja zalog materiala namesto povprečnih

porabljeni material v letu dni ( po nabavni ceni)povprečna zaloga material ( po nabavni ceni)porabljeni material v letu dni (po nabavnih cenah)
————————————————
povprečna zaloga materiala (po nabavnih cenah)
leto 2007572.57043.38013,20
leto 2006686.44234.94419,64
leto 2005395.75353.8037,36
dejavnosti 2007145.844.79946.117.1483,16

KOEFICIENT OBRAČANJA ZALOG PROIZVODOV

prodani proizvodi v letu dni (po proizvajalnih stroških)
————————————————————-
povprečna zaloga proizvodov (po proizvajalnih stroških)
leto 2007
leto 2006
leto 2005
dejavnosti 2007

KOEFICIENT OBRAČANJA ZALOG TRGOVSKEGA BLAGA

prodano blago v letu dni (po prodajnih cenah)
—————————————————————–
stanje zalog blaga (po prodajnih cenah)
leto 2007
leto 2006
leto 2005
dejavnosti 2007

KOEFICIENT OBRAČANJA TERJATEV DO KUPCEV

Prejemki od kupcev v letu dni
————————————————-
povprečno stanje terjatev do kupcev
leto 2007
leto 2006
leto 2005
dejavnosti 2007

KOEFICIENT MESEČNE ZADOSTNOSTI ZALOGE PROIZVODOV

stanje zalog proizvodov (po proizvajalnih stroških)
—————————————————————-
povprečna mesečna prodaja (po proizvajalnih stroških)
leto 2007
leto 2006
leto 2005
dejavnosti 2007

KOEFICIENT DNEVNE TRAJNOSTI KREDITIRANE PRODAJE

Stanje terjatev do kupcev
————————————————–
povprečni dnevni prihodki iz prodaje na kredit
leto 2007
leto 2006
leto 2005
dejavnosti 2007
Scroll to Top