KAZALNIKI VODORAVNEGA FINANČNEGA USTROJA

KOEFICIENT KAPITALSKE POKRITOSTI OSNOVNIH SREDSTEV

kapitalosnovna sredstva po neodpisani vrednostiKapital
———————————————–
osnovna sredstva(po neodpisani vrednosti)
leto 20071.502.869815.361184,32%
leto 20061.343.991867.414154,94%
leto 20051.238.119905.351136,76%
dejavnosti 200787.910.218115.504.10576,11%

KOEFICIENT KAPITALSKE POKRITOSTI DOLGOROČNIH SREDSTEV

kapitaldolgoročna sredstvakapital
————————–
dolgoročna sredstva
leto 20071.502869817.202183,90%
leto 20061.343.991867.618154,91%
leto 20051.238.119905.618136,72%
dejavnosti 200787.910.218134.041.61365,58%

KOEFICIENT DOLGOROČNE POKRITOSTI DOLGOROČNIH SREDSTEV

kapitaldolgoročni dolgovidolgoročne pasivne časovne razmejitveskupajdolgoročna sredstvakapital + dolgoročni dolgovi + dolgoročne pasivne časovne razmejitve
————————————
dolgoročna sredstva
leto 20071.502.8691.502.869817.202183,90%
leto 20061.343.9911.343.991867.618154,91%
leto 20051.238.1191.238.119905.618136,72%
dejavnosti 200787.910.21839.620.8181.418.408128.949.444134.041.61396,20%

KOEFICIENT DOLGOROČNE POKRITOSTI DOLGOROČNIH SREDSTEV IN NORMALNIH ZALOG

kapitaldolgoročni dolgovidolgoročne pasivne časovne razmejitveskupajdolgoročna sredstvanormalne zalogeskupajkapital + dolgoročni dolgovi + dolgoročne pasivne časovne razmejitve
——————-
dolgoročna sredstva + normalne zaloge
leto 20071.502.8691.502.869817.20243.380860.582174,63%
leto 20061.343.9911.343.991867.61834.944902.562148,91%
leto 20051.238.1191.238.119905.61853.803959.421129,05%
dejavnost 200787.910.218,00€39.620.8181.418.408128.949.444134.041.61346.117.148180.158.76171,58%

KOEFICIENT NEPOSREDNE POKRITOSTI KRATKOROČNIH OBVEZNOSTI (HITRI KOEFICIENT)

likvidba sredstvakratkoročne obveznostilikvidna sredstva
———————————
kratkoročne obveznosti
leto 2007376.532113.797330,88%
leto 2006125.392266.74247,01%
leto 200577.466145.71653,16%
dejavnosti 20077.962.299112.483.4247,08%

KOEFICIENT POSPEŠENE POKRITOSTI KRATKOROČNIH OBVEZNOSTI (POSPEŠENI KOEFICIENT)

likvidba sredstvakratkoročne terjatveskupajkratkoročne obveznostivsota likvidnih sredstev in kratkoročnih terjatev
———————————————————-
kratkoročne obveznosti
leto 2007376.532379.576756.108113.797664,44%
leto 2006125.392289.818415.210266.742155,66%
leto 200577.466338.686416.152145.716285,59%
dejavnosti 20077.962.29945.352.01953.314.318112.483.42447,40%

KOEFICIENT KRATKOROČNE POKRITOSTI KRATKOROČNIH OBVEZNOSTI (KRATKOROČNI KOEFICIENT)

kratkoročna sredstvakratkoročne obveznostikratkoročna sredstva
—————————————-
kratkoročne obveznosti
leto 2007799.488113.797702,56%
leto 2006742.259266.742278,27%
leto 2005469.956145.716322,52%
dejavnosti 2007111.148.638112.483.42498,81%

KOEFICIENT KOMERCIALNEGA TERJATVENO-OBVEZNOSTNEGA RAZMERJA

terjatve do kupcevobveznosti do dobaviteljevterjatve do kupcev
———————————–
obveznosti do dobaviteljev
leto 2007379.576113.797333,56%
leto 2006289.818266.742108,65%
leto 2005338.686145.716232,43%
dejavnosti 200745.352.01967.283.37067,40%

KOEFICIENT KRATKOROČNEGA TERJATVENO-OBVEZNOSTNEGA RAZMERJA

kratkoročne terjatvekratkoročne obveznostikratkoročne terjatve
—————————————–
kratkoročne obveznosti
leto 2007379.576113.797333,56%
leto 2006289.818266.742108,65%
leto 2005338.686145.716108,65%
dejavnosti 200745.352.019112.483.42440,32%
Scroll to Top