PRIMERI STATISTIČNIH METOD

PRIMER 1

Študentje so na izpitu dosegli naslednje ocene : 5, 6, 7, 6, 5, 10, 8, 6, 7, 5. Kolikšna je povprečna ocena?

M = (5 + 6 + 7 + 6 + 5 + 10 + 8 + 6 + 7 + 5) / 10 = 65/10 = 6,5

Povprečna ocena je 6,5

PRIMER 2

Izračunaj aritmetično sredino za starost udeležencev turnirja v šahu za mlade do 30 let, ki se ga je v Ljubljani 15.06.2002 udeležilo 200 šahistov. Podatki so razvrščeni v frekvenčno porazdelitev :

starost šahistov v letihštevilo šahistov – frekvenca (f)sredina razreda (y)yf
11-141212,5150
15-183416,5561
19-224820,5984
23-266524,51592,5
27-304128,51168,5
Skupaj2004456

Izračunamo sredino razreda : ( 11+14 ) / 2 = 12,5 in tako naprej za vsako starostno skupino.
Nato pa zračunamo sredino za vsak razred : 12 x 12,5 = 150 in še vsako starostno skupino.
Seštejemo vse vrednosti sredin razreda in delimo s številom šahistov : 4456/200 = 22,3 let

Povprečna starost udeležencev v šahu je 22,3 leta

PRIMER 3

Število opazovanih enot je liho

V zadnjih 7 mesecih so bile na 15.dan v mesecu cene izdelka x naslednje : 28, 48, 31, 35, 50, 50, 45

Najprej razvrstimo vrednosti po velikosti
28, 31, 35, 45, 48, 50, 50
Enot je 7.

PRIMER 4

Število opazovanih enot je sodo

V zadnjih štirih dneh so v trgovini prodali naslednje količine jajc : 350, 270, 450, 310

Razvrstimo po velikosti
270, 310, 350, 450

Rang je 

Ker rang ni celo število je mediana izračunana kot povprečje R=2 in R=3

PRIMER 5

Izračunajmo mediano za starost udeležencev šahovskega turnirja v Ljubljani 15.06.2002, če so podatki razvrščeni v frekvenčni porazdelitvi

starost šahistov v letihštevilo šahistov – frekvenca (f)Kumulativa frekvenc
11-141212
15-183446
19-224894
23-2665159
27-3041200
Skupaj200

Izračunamo rang 

Vrednost 100,5 je v 4.razredu. Mediano izračunamo po enačbi :

PRIMER 6

Turnirja v šahu do 30 let se je v Ljubljani 15.06.2002 udeležilo 200 šahistov. Frekvence števila šahostov po starosti so podane v tabeli

starost šahistov v letihštevilo šahistov – frekvenca (f)Kumulativa frekvenc
11-141212
15-183446
19-224894
23-2665159
27-3041200
Skupaj200

Največja frekvenca je v četrtem razredu, zato je to modalni razred.

Iz enačbe 

izračunamo 

PRIMER 7

Predpostavimo, da imamo 3 navadne delnice SOVA, DETELJ in KOS, ki so v časovnem obdobju 10 let imele naslednji hipotetični donos oz. odstopanja od zahtevanega (pričakovanega) donosa v %:

ČasSovaDeteljKos
11011-6
28418
3-4-34
422-2-5
581432
6-11-9-7
7141524
81213-17
9-9-32
1012427

a) Izračunajte povprečni donos PD za vsako izmed delnic!
b) Za vsako izmed delnic izračunajte varianco (V) in standardni odklon (SO)!
c) Vpišite v spodnjo preglednico manjkajoče vrednosti in analizirajte vrednosti posameznih kazalnikov!

SovaDeteljKos
PD6,204,47,2
V114,4072,49283,73
SO10,708,5116,84

Povprečni donos delnice Kos je višji kot pri ostalih, vendar je tudi standarni odklon višji, kar pomeni, da je delnica bolj tvegana. Najmanjši donos ima delnica Detelje in tudi tveganje je najmanjše

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top