ZAHTEVE ZA RAČUNALNIŠKE PROGRAME

SPLOŠNO
GLAVE RAČUNOV
POSTAVKE RAČUNOV
KATERE SPREMEMBE VPISOVATI

SPLOŠNO

V Uradnem listu 35/2013 je bil objavljen Pravilnik o zahtevah za računalniške programe in elektronske naprave, upravljanje in delovanje informacijskega sistema ter vsebini, obliki, načinu in rokih za predložitev podatkov. Tako je podrobneje predpisano ali računalniški program izpolnjuje zahteve iz 8. oz. 9-tega odstavka 38-člena Zakona o davčnem postopku.

Pravilnik se nanaša na gotovinsko poslovanje, torej za izdane račune ki so delno ali v celoti plačani z gotovino, torej, bankovci, kovanci, plačilna oz. kreditna kartica, ček in podobno.

Računalniški program mora zagotavljati hrambo izvornih podatkov o izdanih računih in njihove poznejše spremembe. Zavezanec za davek mora ob nadzoru predložiti izpis kot je določen v prilogi Pravilnika in sicer v treh delovnih dneh.

Pravilnik predvideva dve datoteki in sicer IZPIS RAČUNI GLAVE.TXT, kjer so zabeleženi zbirni podatki o izdanih računih in pa IZPIS RAČUNI POSTAVKE.TXT, kjer so zabeleženi podatki o postavkah na izdanih računih. Ločilo med posameznimi polji v datoteki je podpičje (;). Prazno polje ne vsebuje nobenega znaka, zadnje polje je zaključeno s podpičjem (;), zapis je končan z kontrolnim znakoma CR in LF. Datoteke se zapišejo na disketo, CD, DVD oz. drug medij. Na nosilec podatkov se napiše naziv in davčna številka zavezanca za davek, vrsta izpisa podatkov, obdobje izpisa podatkov, število zapisov v vsaki datoteki. Nosilcu podatkov se priloži tudi papirni izpis prvih deset in zadnjih desetih zapisov.

Scroll to Top